Tauron Polska Energia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Obszar działania Tauron – kolor ciemnożółty

Tauron Polska Energia SApolskie przedsiębiorstwo grupujące spółki z branży energetycznej, drugie pod względem wielkości w Polsce po Polskiej Grupie Energetycznej.

Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, które zajmują się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.EBITDA (eng. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) - w rachunkowości zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji.

Spółka akcyjna jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2010 roku, wchodząc, między innymi, w skład indeksu WIG20.

Struktura organizacyjna[ | edytuj kod]

Tauron Polska Energia SA jest spółką dominującą w grupie kapitałowej Tauron.

Grupa Tauron jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce i należy do największych holdingów energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa we wszystkich obszarach rynku energetycznego – od wydobycia węgla, poprzez wytwarzanie, dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła oraz obsługę klienta. Na mniejszą skalę holding prowadzi także sprzedaż hurtową paliw oraz produktów pochodnych (handel węglem i biomasą). W 2014 r. Tauron wszedł również na rynek obrotu paliwem gazowym.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będąca jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Grupa Kapitałowa jest największym pod względem przychodów, zainstalowanych mocy wytwórczych oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce. Grupa w obecnym kształcie powstała w 2007 roku.Grupa kapitałowa – struktura łącząca przedsiębiorstwa za pomocą związków kapitałowych. W Polsce jest konstrukcją mającą umocowanie i definicję prawną, m.in. na gruncie ustawy o rachunkowości oraz o ochronie konkurencji i konsumentów. W odniesieniu do nauki o zarządzaniu stanowi szczególny przypadek holdingu.

Do głównych podmiotów zależnych podlegających konsolidacji należą:

 • Tauron Wydobycie SA zajmujący się wydobyciem, wzbogacaniem i sprzedażą węgla kamiennego. W jej skład wchodzą Zakład Górniczy Janina w Libiążu, Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie oraz Zakład Górniczy Brzeszcze w Brzeszczach;
 • Tauron Wytwarzanie SA odpowiedzialna za wytwarzanie energii ze źródeł konwencjonalnych i ze współspalania biomasy. W jej skład wchodzi 5 zakładów: Elektrownia Jaworzno III, Elektrownia Łaziska, Elektrownia Łagisza, Elektrownia Siersza i Elektrownia Stalowa Wola;
 • Tauron Ciepło sp. z o.o., zajmująca się produkcją energii elektrycznej oraz ciepła, a także świadczeniem usług dystrybucji ciepła. W jej skład wchodzą 4 elektrociepłownie węglowe (EC Tychy, EC Bielsko Biała 1, EC Bielsko Biała 2 (Czechowice Dziedzice), EC Katowice);
 • Tauron Ekoenergia sp. z o.o. wytwarzająca energię elektryczną ze źródeł odnawialnych - wody i wiatru. Spółka eksploatuje 35 elektrowni wodnych i dziewięć elektrowni wiatrowych;
 • Tauron Dystrybucja SA zajmująca się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej;
 • Tauron Sprzedaż sp. z o.o. odpowiadająca za sprzedaż energii elektrycznej i gazu klientom indywidualnym i biznesowym;
 • Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o. zajmująca się kompleksową obsługą klienta.
 • Grupa Tauron dysponuje kapitałem w wysokości ponad 8,7 mld zł. Holding zatrudnia ponad 25 tys. osób. W 2014 r. jego przychody ze sprzedaży wyniosły 18,4 mld złotych a EBITDA 3,6 mld zł.

  Jerzy Kurella (ur. 1972) – polski prawnik i manager, od października do grudnia 2015 pełnił funkcję prezesa zarządu Tauron Polska Energia S.A.Filip Grzegorczyk (ur. 30 kwietnia 1978 w Szczecinie) – polski prawnik, nauczyciel akademicki i urzędnik państwowy, doktor habilitowany nauk prawnych, od 2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

  Debiut Taurona na giełdzie 30 czerwca 2010 roku. Był to 11. debiut giełdowy w 2010 roku. Spółka zadebiutowała po kursie 5,13 zł. W ofercie publicznej znalazło się w 821 033 422 akcji spółki (około 52% kapitału zakładowego). Akcje stały się własnością ponad 200 tys. inwestorów indywidualnych.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Elektrownia wiatrowa – elektrownia wytwarzająca energię elektryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych energią wiatru. Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Praca elektrowni wiatrowych powoduje jednak nietypowe i trudne do oceny oddziaływanie na środowisko.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  TAURON PKE S.A. Elektrownia Łagisza – elektrownia powstała w latach 1960-1970 w Łagiszy (dzielnicy Będzina). Przedmiotem działania przedsiębiorstwa jest produkcja energii elektrycznej, przesył i sprzedaż ciepła.
  TAURON Ekoenergia spółka z o.o. - spółka wchodząca w skład przedsiębiorstwa energetycznego Tauron Polska Energia. W okresie od 6 stycznia 2004 roku do 29 stycznia 2010 roku funkcjonowała pod nazwą Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o.. Spółka zajmuje się eksploatacją 35 elektrowni wodnych (11 zbiornikowych i 24 przepływowych) o łącznej mocy 124,279 MW.
  Elektrownia wodna (fachowo hydroelektrownia przepływowa) – zakład przemysłowy zamieniający energię potencjalną wody na elektryczną.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy:
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Elektrociepłownia Bielsko-Północ (EC2) – elektrociepłownia znajdująca się w Czechowicach-Dziedzicach, będąca od 28 grudnia 2001 r. w składzie Południowego Koncernu Energetycznego S.A. Wraz z Elektrociepłownią Bielsko-Biała (EC1) w Bielsku-Białej wchodzi w skład Zespołu Elektrociepłowni Bielsko-Biała.

  Reklama