Tarcza manewrowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Tarcza manewrowa wysoka

Tarcza manewrowa – urządzenie sygnalizacyjne stosowane w ruchu kolejowym zabraniające lub zezwalające maszyniście pojazdu trakcyjnego przejazdu za tarczę w czasie manewrów. Podobnie do semaforów, wyróżnia się tarcze świetlne i kształtowe. Sygnały na tarczach manewrowych są ważne tylko dla manewrów, nie obowiązują podczas jazdy pociągowej. W zasadniczym stanie tarcza wskazuje sygnał M1 (kształtowa) lub Ms1 (świetlna) zabraniający jazdy manewrowej. Sygnał zezwalający ukazuje się po ułożeniu przebiegu manewrowego.

Wskaźniki ogólnoeksploatacyjne w Polsce – zbiór wskaźników kolejowych stosowanych na sieci kolejowej w Polsce, które są zdefiniowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. Wskaźniki oznaczone są symbolem W (stosowane na liniach kolejowych oraz metra) lub Wm (stosowane wyłącznie na liniach metra).Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

Tarcze manewrowe na szlakach | edytuj kod]

Tarcze kształtowe[ | edytuj kod]

Tarcza manewrowa kształtowa

Tarcze manewrowe kształtowe są urządzeniami mechanicznymi zaopatrzonymi w blaszaną tarczę niebieską kwadratową z białą obwódką, która w pozycji pionowej ukazuje sygnał M1, natomiast odchylona do pozycji poziomej ukazuje sygnał M2. Tarcza dla zapewnienia widoczności w nocy jest wyposażona w latarnie z dwiema (białą – M2, niebieską – M1) przysłonami. Jeżeli tarcza jest odblaskowa to można (zgodnie z najnowszą poprawką instrukcji Ie-1 (E1)) na tarczy nie stosować latarni. Istnieją dwa rodzaje tarcz manewrowych kształtowych:

Sygnały na obrotnicach i wagach – sygnały, które na PKP PLK stosowane są przy wjazdach na wagi pomostowe, obrotnice kolejowe i inne podobne urządzenia. Informują, czy wjazd jest dozwolony, czy też nie.Obecnie w Polsce na kolei stosuje się tylko jeden sygnał dawany przez dyżurnego ruchuRd 1. W przeszłości stosowano także sygnały Rd 2, Rd 3 i Rd 4.
 • nieruchome – tarcza ustawiona na stałe pionowo w sposób ciągły zabrania przetaczania i manewry poza nią są dopuszczalne w tylko niektórych przypadkach.
 • dwustawne – tarcza ma możliwość odchylania w osi poziomej – tarcza w pozycji poziomej (maszynista widzi jedynie płaską blachę) oznacza zezwolenie na przetaczanie.
 • Tarcze świetlne[ | edytuj kod]

  Tarcza manewrowa niska (karzełkowa)
  Unieważniona tarcza manewrowa

  Tarcze manewrowe świetlne, wyglądające podobnie jak semafory, ale o słupie pomalowanym na szaro, na którym znajduje się oprawa z dwiema latarniami w jednym pionie: jedna ze szkłem niebieskim i jedna ze szkłem matowobiałym albo wyjątkowo tylko ze szkłem niebieskim. Często spotyka się tarcze manewrowe świetlne w postaci sygnalizatora karzełkowego: niska podstawa betonowa z umieszczoną na niej głowicą świetlną; jest on stosowany, gdy tarcza wysoka nie mieści się w skrajni. Spotykane są też tarcze świetlne w sposób ciągły zabraniające manewrów. Posiadają tylko latarnię światła niebieskiego. Tarcze takie nie mają możliwości wyświetlenia sygnału zezwalającego na manewry. Jest to jednak rozwiązanie bardzo rzadkie.

  Semafor – pociągowy sygnalizator kolejowy do sterowania ruchem kolejowym poprzez wizualne informowanie maszynisty przy pomocy ustawienia ramion (semafory kształtowe) lub barwnych świateł (semafory świetlne lub kształtowe pod warunkiem, że zostały wyposażone w odpowiednie latarnie zapalane w porze nocnej) o prędkości jazdy bądź nakazie zatrzymania pociągu, obowiązującej prędkości przy tym, oraz na kolejnym semaforze.Sygnalizacja kolejowa w polskim transporcie kolejowym jest uregulowana przez Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 18 lipca 2005 w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1444). Jej zadaniem jest przekazywanie informacji potrzebnej do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na kolejowego.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Semafor
 • Kolejowe sygnały świetlne
 • lokomotywa manewrowa
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Ie-1 (E-1). Instrukcja sygnalizacji. Warszawa: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 2006.
 • Lokomotywa manewrowa – lokomotywa przeznaczona do prac manewrowych (przetaczanie wagonów). Najczęściej są to lokomotywy spalinowe (np. SM42), rzadziej elektryczne.Rp 1 „Baczność” – sygnał ostrzeżenia w ruchu kolejowym w Polsce w postaci jednego długiego tonu gwizdawką lub syreną lokomotywy.
  Warto wiedzieć że... beta

  Sygnał powtarzający, pot. powtarzacz - kolejowe urządzenie sygnalizacyjne informujące o tym, jaki sygnał jest wyświetlany przez następny semafor.
  Tarcza ostrzegawcza – urządzenie sygnalizacyjne stosowane w ruchu kolejowym do informowania maszynisty o sygnale wyświetlanym na zbliżającym się semaforze i umożliwiająca dostosowanie prędkości, tak by w wypadku nakazu zatrzymania bądź ograniczenia prędkości, można było to uczynić przed minięciem semafora. Stosuje się je przed semaforami wjazdowymi na posterunki ruchu, ze szlaku nie wyposażonego w samoczynną blokadę liniową, bądź przed semaforami półsamoczynnymi na posterunkach odstępowych.
  Wskaźniki kolejowe to znaki podające ważne informacje maszyniście prowadzącemu pociąg, informujące o ograniczeniu prędkości, miejscu zatrzymania pociągu itp. Wskaźniki kolejowe dzielą się na trzy grupy:
  Ruch kolejowy – procedury i związane z nimi urządzenia umożliwiające spójne funkcjonowanie różnych podsystemów strukturalnych systemu kolei, zarówno w czasie normalnego, jak i pogorszonego funkcjonowania, w tym przygotowanie składu i prowadzenie pociągu, planowanie i zarządzanie ruchem oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji usług transgranicznych.
  Tarcza rozrządowa – urządzenie sygnalizacyjne stosowane w ruchu kolejowym do informowania maszynisty w czasie manewrów (zwł. na górce rozrządowej), czy i z jaką prędkością powinien pchać skład. Rozróżnia się tarcze kształtowe i świetlne.
  Sygnał zastępczy, Sz - to kolejowy sygnał wzrokowy stosowany do wydania zezwolenia na jazdę w szczególnych sytuacjach, takich jak:
  Kolejowe sygnały świetlne są używane przede wszystkim do poinformowania maszynisty o możliwości jazdy lub jej braku, oraz ewentualnym ograniczeniu prędkości, względnie uprzedzenia, że takie sygnały nastąpią.

  Reklama