• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tamas

  Przeczytaj także...
  Sattwa lub guna satwy ( dewanagari सत्त्वगुण , transkrypcja sattwaguna ) – guna dobroci. Efektem jej wpływu jest rozwijanie cechy dobroci, także osiągnięcie mądrości.Abhaj Ćaranarawinda Bhaktiwedanta Swami Prabhupada (Sanskryt अभयचरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामीप्रभुपाद, trl. abhaya-caraṇāravinda bhakti-vedānta svāmī prabhupāda, bengali অভয়চরনাবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামীপ্রভুপাদ, ang. Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada ) (ur. 1 września 1896, zm. 14 listopada 1977) – założyciel i aćarja Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny, pierwszej grupy wisznuickiej, której udało się działać (zdobywać wyznawców, zakładać ośrodki itp.) na szeroką skalę na Zachodzie.
  Rigweda (ऋग्वेद) – jedna z sanhit (zbiorów) wchodząca w skład Wed, najstarszy zabytek literacki indoaryjski, niejednolity treściowo i chronologicznie.

  Tamas (lub guna tamas, dewanagari तमोगुण, transkrypcja tamoguna) – guna, siła ignorancji, jest przeciwieństwem guny dobroci - sattwa guny. W gunie dobroci, przez kultywowanie wiedzy, można zrozumieć prawdziwą postać rzeczy, natomiast guna ignorancji jest jej całkowitym zaprzeczeniem. Wszystko cokolwiek robi osoba w gunie ignorancji, nie jest dobre ani dla niej samej, ani dla innych.

  Dewanagari (देवनागरी, z sanskr. Devanāgarī; deva "bóg" + nagari) – pismo alfabetyczno-sylabiczne, używane w północnych, zachodnich i środkowych Indiach do zapisu kilkunastu języków z grupy języków indoaryjskich, m.in. sanskrytu, hindi, marathi, nepali.Transkrypcja – w językoznawstwie system zapisu głosek danego języka za pomocą symboli graficznych (inaczej pisownia fonetyczna) lub system fonetycznej konwersji innego pisma. W szczególności może służyć do zapisu wyrazów jednego języka w formie pozwalającej łatwo odtworzyć brzmienie osobie go nie znającej – głoski jednego języka oddaje się wtedy znakami pisma innego języka, przy czym danej głosce nie zawsze musi odpowiadać tylko jeden znak, a niektóre znaki mogą być używane na oznaczanie kilku różnych głosek w języku wyjściowym. Transkrypcja taka zorientowana jest na odbiorcę posługującego się jednym, określonym językiem.

  Cytaty[ | edytuj kod]

  Rezultat pobożnego działania jest czysty i jest w gunie dobroci.
  Działanie w gunie pasji kończy się niedolą,
  natomiast głupota jest rezultatem czynu spełnionego w ignorancji.
  
  Z guny dobroci rozwija się prawdziwa wiedza,
  guna pasji rozwija chciwość.
  Guna ignorancji natomiast prowadzi do głupoty, szaleństwa i ułudy.
  
  Kiedy guna ignorancji wzrasta przejawia się szaleństwo, ułuda, bierność i ciemnota.
  

  A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada: Bhagavad Gita As It Is: Complete Edition. Bhaktivedanta Book Trust. ISBN 0-89213-123-3.

  Guna ( dewanagari गुण ) – w sanskrycie słowo oznaczające więź, nić lub cechę. W hinduizmie termin ten rozumiany jest jako jakość, cecha.
  Osoba, która mogąc całkowicie zaspokoić swoje potrzeby mlekiem, pragnie zabić krowę,
  znajduje się w najciemniejszej ignorancji.
  Zabijanie krów jest czynem ignorancji najgorszego rodzaju.
  (gobhih prinita-matsaram).
  

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  Bhagavad-Gita 14:16

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Rygweda 9.4.64
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.687 sek.