Tajemnica

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tajemnicadane lub informacje, których ujawnienie osobom nieuprawnionym jest zakazane ze względu na normy prawne lub inne normy społeczne. W religiach, szczególnie w kultach misteryjnych, słowo tajemnica (gr. mystērion) odnosi się do ukrytej rzeczywistości duchowej, z którą człowiek spotyka się przez obrzędy religijne. W chrześcijaństwie jest nazwą sakramentu.

Tajemnica przedsiębiorstwa – termin prawniczy wprowadzony ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.Tajemnica spowiedzi – jeden z obowiązków spowiednika. Polega na zachowaniu w tajemnicy wszelkich faktów, o których spowiednik dowiaduje się podczas spowiedzi danej osoby. Naruszenie tajemnicy spowiedzi pociąga za sobą konsekwencje w postaci popadnięcia w ekskomunikę, od której może zwolnić tylko Stolica Apostolska.

Tajemnice chronione prawem w Polsce[ | edytuj kod]

 • Informacja niejawna
 • tajemnice zawodowe (informacje wrażliwe)
 • tajemnica autorska
 • tajemnica bankowa
 • tajemnica biegłego rewidenta
 • tajemnica doradcy podatkowego
 • tajemnica funduszy inwestycyjnych
 • tajemnica dziennikarska
 • tajemnica geologiczna
 • tajemnica handlowa
 • tajemnica kontroli państwowej
 • tajemnica ksiąg rachunkowych
 • tajemnice medyczne
 • tajemnica lekarska
 • tajemnica pielęgniarska
 • tajemnica aptekarska
 • tajemnica zdrowia psychicznego
 • tajemnica maklerska
 • tajemnica oświadczeń majątkowych
 • tajemnica pomocy społecznej
 • tajemnica pracodawcy (dotycząca pracowników)
 • tajemnica przedsiębiorstwa
 • tajemnica w zawodach prawniczych
 • tajemnica adwokacka
 • tajemnica komornika sądowego
 • tajemnica notarialna
 • tajemnica prokuratorska
 • tajemnica radcowska (radców prawnych)
 • tajemnica rzecznikowska (rzeczników patentowych)
 • tajemnica sędziowska (por. wyrokowanie)
 • tajemnica skarbowa
 • tajemnica spowiedzi
 • tajemnica statystyczna
 • tajemnica telekomunikacyjna
 • tajemnica ubezpieczeń społecznych
 • tajemnica wynalazcza
 • tajemnica pocztowa
 • tajemnica państwowa
 • tajemnica służbowa
 • tajemnica wojskowa
 • Inne tajemnice[ | edytuj kod]

 • ochrona danych osobowych
 • prawo do prywatności
 • świadek incognito
 • świadek koronny
 • tajemnica organizacji społecznej
 • tajność wyborów
 • Tajemnica zdrowia psychicznego - termin prawniczy wprowadzony ustawą z dnia z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.Kontrwywiad – działalność mająca na celu neutralizowanie działalności obcych służb wywiadowczych, jak też przeciwdziałanie szpiegostwu w ogólności. Często ujmuje się tu również działania mające na celu ochronę i obronę przed dywersją i sabotażem. Kontrwywiadem przeważnie zajmują się służby cywilne, policyjne i wojskowe, potocznie określane również mianem kontrwywiad. W Polsce kontrwywiadem cywilnym zajmuje się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a wojskowym Służba Kontrwywiadu Wojskowego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Tajemnica radcowska – termin prawniczy wprowadzony ustawą z 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 75).
  Tajny współpracownik (TW) w terminologii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL osoba świadomie, dobrowolnie i za wynagrodzeniem współpracująca ze Służbą Bezpieczeństwa.
  Tajemnica adwokacka – termin prawniczy wprowadzony ustawą z 26 lutego 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 1982 r. Nr 16, poz. 124)
  Tajemnica oświadczeń majątkowych - termin prawniczy wprowadzony ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
  Tajemnica pielęgniarska - termin prawniczy wprowadzony ustawą z dnia z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
  Kryptologia (z gr. κρυπτός – kryptos – "ukryty" i λόγος – logos – "słowo") – dziedzina wiedzy o przekazywaniu informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem. Współcześnie kryptologia jest uznawana za gałąź zarówno matematyki, jak i informatyki; ponadto jest blisko związana z teorią informacji, inżynierią oraz bezpieczeństwem komputerowym.
  Gnostycyzm (z stgr. γνωστικός gnostikos „dotyczący wiedzy, służący poznaniu”) – doktryny i ruchy religijne powstałe w I i II w. na wschodzie cesarstwa rzymskiego, gł. w Syrii i Egipcie, dualistyczne i łączące elementy chrześcijaństwa z grecko-egipskim hermetyzmem. Zrodziły się one w kościołach lokalnych, związanych częściowo z tradycjami judeochrystianizmu, poszukujących własnej drogi i dążących do uniezależnienia się od większych metropolii. Około VI wieku ruchy gnostyckie zostały wchłonięte przez szerzący się manicheizm.

  Reklama