• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tadeusz Lubelski  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Nagroda im. Bolesława Michałka - przyznawana od 1997 roku przez miesięcznik "Kino" nagroda dla najlepszej w roku polskiej książki traktującej o filmie.Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Wybrane publikacje[ | edytuj kod]
 • Poetyka powieści i filmów Tadeusza Konwickiego (1984)
 • Strategie autorskie w polskim filmie fabularnym lat 1945–1961 (1992, II wyd. 2000)
 • Kino Krzysztofa Kieślowskiego (1997)
 • Nowa Fala. O pewnej przygodzie kina francuskiego (2000)
 • Encyklopedia kina (2003) – redaktor
 • Odwieczne od nowa. Wielkie tematy w kinie przełomu wieków (2004)
 • Historia kina polskiego (2006) – redaktor
 • Wajda (2006)
 • Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty (2008)
 • Historia kina. Tom 1. Kino nieme (2009) – redaktor, wraz z Rafałem Syską i Iwoną Sowińską
 • Historia kina. Tom 2. Kino klasyczne (2011) – redaktor, wraz z Rafałem Syską i Iwoną Sowińską
 • Historia niebyła kina PRL (2012)
 • Historia kina. Tom 3. Kino epoki nowofalowej (2015) – redaktor, wraz z Rafałem Syską i Iwoną Sowińską
 • Historia kina. Tom 4. Kino końca wieku (2019) – redaktor, wraz z Rafałem Syską i Iwoną Sowińską
 • Nagrody i wyróżnienia[ | edytuj kod]

 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (2002)
 • Nagroda PISF dla najlepszej książki filmowej roku za książkę Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty (2009)
 • Nagroda im. Bolesława Michałka za najlepszą książkę filmową lat 2011–2012 za Historię niebyłą kina PRL
 • nominacja do Nagrody Literackiej Nike 2013 za Historię niebyłą kina PRL
 • Nagroda Literacka „Nike” – polska nagroda literacka za książkę roku przyznawana od 1997 przez fundację tejże nagrody; celem nagrody jest promocja polskiej literatury współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem powieści; wysokość nagrody wynosi 100 000 złotych.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk – interdyscyplinarna placówka badawcza, zajmująca się badaniem i dokumentacją polskiej sztuki i kultury artystycznej w zakresie sztuk plastycznych i architektury, muzyki, teatru, filmu i sztuki audiowizualnej.
  Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF) – państwowa instytucja kultury odpowiedzialna za rozwój polskiej kinematografii oraz za promocję polskiej twórczości filmowej za granicą. Instytut mieści się w Warszawie przy ulicy Krakowskie Przedmieście 21/23.
  Encyklopedia kina - polska encyklopedia tematyczna poświęcona kinematografii światowej pod redakcją profesora Tadeusza Lubelskiego przez wydawnictwo Biały Kruk. Zawiera ponad 5000 haseł dotyczących zagadnień filmu, wyłączając same filmy. Nie skupia się na kinematografii amerykańskiej, oferując równorzędny przegląd zagadnień kina europejskiego i światowego.
  Artykuł opisuje specyfikę oraz historię kinematografii w Polsce. W artykule przyjęto, że Polska jako miejsce produkcji filmowej w przekroju historycznym obejmuje: w latach 1895–1918 – Wielkie Księstwo Poznańskie, Kraj Nadwiślański oraz Królestwo Galicji i Lodomerii; w latach 1918–1939 – terytorium II Rzeczypospolitej; w latach 1939–1945 – tereny Polskiego Państwa Podziemnego (a także kinematografię powstałą na zlecenie polskiego rządu na uchodźstwie); od roku 1945 – terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz III Rzeczypospolitej.
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.
  Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.
  Kinematografia francuska – najstarsza kinematografia na świecie, która dała początek sztuce filmowej dzięki wynalezieniu kinematografu przez braci Lumière. Paryska projekcja ich dokumentalnego filmu Wyjście robotników z fabryki z 28 grudnia 1895 uważana jest przez większość historyków za datę narodzin kina.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.