• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Tadeusz Gajl

  Przeczytaj także...
  Herb powiatu sokólskiego na tarczy czerwonej sokół złoty z rozłożonymi skrzydłami, z głową obróconą w lewo i z dzwonkiem u lewej nogi.Korycin – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Korycin. Położona na trasie Białystok – Augustów.
  Herb powiatu siemiatyckiego przedstawia: na tarczy czerwonej z prawej srebrny orzeł w lewo ze złotymi szponami i z dziobem oraz językiem czerwonym , a z lewej na koniu srebrnym o złotej uprzęży i srebrnym czapraku i siodle srebrny rycerz z mieczem o złotej rękojeści wzniesionym nad głową , ze złotą ostrogą i z tarcza błękitną, na której złoty krzyż jagielloński, pod jeźdźcem spleciona z czaprakiem biała litera S.
  Herbarz Polski od Średniowiecza do XX wieku (Gdańsk 2007)

  Tadeusz Gajl (ur. 1940 w Wilnie) – artysta grafik, twórca przedstawień historycznych herbów szlachty polskiej.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi (1966). Zajmował się wzornictwem w przemyśle włókienniczym w Walimiu (1965–1966) i Białymstoku (1966–1974). Był szefem działu graficznego w miesięczniku "Kontrasty" (1974–1981) oraz redaktorem naczelnym i graficznym w tygodniku "Plus" (1989–1990).

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Autor herbarzy Polskie rody szlacheckie i ich herby (Białystok 1999, 2000, 2003), Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Gdańsk 2003), Herby szlacheckie Polski porozbiorowej (Gdańsk 2005) oraz Herbarz Polski od Średniowiecza do XX wieku (Gdańsk 2007, wydanie poprawione i rozszerzone 2011).

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.

  Wraz z Lechem Milewskim twórca wyszukiwarki herbów, będącej elektronicznym uzupełnieniem Herbarza, pozwalającej wyszukiwać herby po elementach składowych, nazwiskach i nazwach.

  Projektant herbów: województwa podlaskiego, Białegostoku, powiatów sokólskiego i siemiatyckiego, gmin: Szepietowo, Korycin, Szudziałowo, Zawady, Kobylin-Borzymy, Sejny, Miłki, Janów, Zambrów i wsi Poryte.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Wyszukiwarka herbów
 • Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Herb Szepietowa (i gminy Szepietowo) - herb przedstawia na błękitnej tarczy herbowej czarnego kruka z uniesionymi skrzydłami, trzymającego złotą toczenicę w dziobie, stojącego na srebrnej szabli husarskiej. Pod szablą złoty kłos w słup. Herb został ustanowiony 12 listopada 2007 przez Radę Gminy Szepietowo.
  Warto wiedzieć że... beta

  Poryte – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Stawiski położone przy drodze wojewódzkiej nr 648.
  Herb województwa podlaskiego przedstawia na tarczy czerwonej dwudzielnej w pas w polu górnym białego orła ze złotymi: dziobem, łapami i koroną na głowie, w polu dolnym rycerza na srebrnym koniu, w zbroi srebrnej i w takimż szyszaku, z mieczem srebrnym o złotej rękojeści wzniesionym w prawej ręce, na lewym ramieniu trzymającego tarczę błękitną z podwójnym krzyżem złotym na błękitnym polu. Ostroga rycerza i uprząż końska są złote, siodło i czaprak koński błękitne.
  Szudziałowo – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Szudziałowo, w dolinie polodowcowej między wzgórzami morenowymi.
  Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT) – katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich funkcjonujący od lipca 2002 roku. Katalog obejmuje pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Obecnie jest to 130 bibliotek naukowych, w tym 37 z Warszawy oraz 17 z Krakowa, w dalszej kolejności są biblioteki gdańskie (10), wrocławskie (10) oraz łódzkie (9).
  Herb Sejn przedstawia na czerwonej tarczy typu hiszpańskiego profil głowy tura, skierowany frontem w lewą stronę. Pod głową tura skrzyżowane centralnie miecz z lewej i włócznia z prawej skierowne ku górze w kolorze białym. Siedem pól na rękojeści miecza oznacza siedem historycznych gmin powiatu sejneńskiego.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego – publiczna uczelnia artystyczna w Łodzi, założona w 1945 roku. Jedna z siedmiu akademii sztuk pięknych w Polsce. Wielowydziałowa uczelnia posiada mieszany charakter artystyczno-projektowy, wyróżniając się rozbudowaną ofertą edukacyjną w zakresie projektowania mody (w tym biżuterii) oraz tkaniny artystycznej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.772 sek.