• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sztuka przetrwania  Podstrony: [1] [2] [3] 4
  Przeczytaj także...
  Maskowanie – rodzaj zabezpieczenia bojowego obejmujący ogół działań zmierzających do wprowadzenia przeciwnika w błąd lub ukrycia wojsk własnych (gotowości bojowej, ukompletowania, działań), sprzętu bojowego, obiektów fortyfikacyjnych i tyłowych oraz działań i zamiarów dowództwa,.Bassano del Grappa – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Wenecja Euganejska, w prowincji Vicenza rejon Veneto. Według danych na rok 2004 gminę zamieszkuje 40 411 osób, 878,5 os./km².
  Szkoła przetrwania (sztuka przetrwania) żołnierzy – definicja, badania[ | edytuj kod]

  W 1995 roku miało miejsce zestrzelenie nad Bośnią amerykańskiego pilota wojskowego samolotu F-16C kpt. O`Grady. Pilot ten przez 6 dni ukrywał się przed wojskami serbskimi w lasach, a następnie został podjęty przez wojska własne (Marines). Jak we wspomnieniach relacjonował kpt. O`Grady, tak długie przetrwanie zawdzięcza uczestnictwu w kilkunastodniowym szkoleniu szkoły przetrwania. Przypadek ten został nagłośniony przez media, a kilka lat później bohater tych zdarzeń wydał książkę w której opisał to zdarzenie. Zdarzenie to spowodowało istotny wzrost zainteresowania zjawiskiem szkoły przetrwania żołnierzy w Wojsku Polskim, nie tylko w wymiarze szkoleniowym, ale i badawczym.

  Harcerstwo – polski ruch społeczny i wychowawczy dzieci i młodzieży wzorowany (w momencie powstania) na skautingu brytyjskim, oparty na służbie, samodoskonaleniu (pracy nad sobą) i braterstwie. Zasady postępowania harcerza wyznacza Przyrzeczenie Harcerskie i Prawo Harcerskie. Zasady postępowania zucha wyznacza Obietnica zucha i Prawo zucha.Leroy Gordon „Gordo” Cooper, Jr. (ur. 6 marca 1927 w Shawnee w stanie Oklahoma, zm. 4 października 2004 w Ventura) – pułkownik-pilot United States Air Force, inżynier i astronauta. Odbył loty kosmiczne w ramach programów Mercury i Gemini.

  Wiodącym ośrodkiem naukowym w którym zajmowano się tą problematyką był Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (WIML). Już w roku 1995 prof. prof. Kwarecki i Wasyluk opublikowali artykuł „Biologiczne i psychologiczne aspekty przygotowania do przetrwania w warunkach odosobnienia i zagrożenia życia”. Na przykładzie opisu przypadku zestrzelonego w Bośni, a następnie uratowanego pilota USA, autorzy analizowali możliwości wykorzystania tzw. metody zdarzeń krytycznych do modernizacji programów kształcenia załóg i lekarzy lotniczych pod kątem przygotowania ich do przeżycia w warunkach odosobnienia (izolacji) i zagrożenia życia.

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.John Herschel Glenn Jr. (ur. 18 lipca 1921 w Cambridge w stanie Ohio, zm. 8 grudnia 2016 w Columbus) – amerykański lotnik, astronauta i polityk, senator w latach 1974–1999.

  W dwa lata później ukazała się publikacja prof. Kaliny nawiązująca do sprawnościowego przygotowania pilotów wojskowych do przetrwania. Autor wyróżnił trzy główne kryteria (sfery) edukacyjne, tj. sfera świadomości i motywacji, sfera wiedzy, sfera dyspozycji psychofizycznych i umiejętności praktycznych. Wskazał również cztery obszary przeszkoleń pilotów wojskowych w Wojsku Polskim. W tym też roku ukazała się publikacja „Programowanie szkoleń survivalowych na podstawie pośredniej oceny możliwości przetrwania w odosobnieniu – raport z badań pilotażowych”, a następnie w 1998 roku pracownicy naukowi WIML opublikowali kolejną empiryczną pracę „Wstępna ocena możliwości przetrwania w odosobnieniu polskich pilotów wojskowych”. Na podstawie badań ankietowych stwierdzono, że tylko 22% pilotów wojskowych ujawniło co najmniej dostateczne przygotowanie do działań w odosobnieniu (izolacji).

  Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.Baza lotnicza – specjalnie przygotowany i wyposażony rejon przeznaczony do wszechstronnego zabezpieczenia procesu szkolenia i działalności bojowej związku lotniczego lub oddziału lotniczego. Baza lotnicza wyposażona jest w pasy startowe, hangary, warsztaty, magazyny, środki dowodzenia, transport, pomieszczenia dla personelu (min. domek pilota, wieżę kontroli lotów) oraz środki ochrony i obrony.

  W roku 1997 w Akademii Obrony Narodowej obroniona została przez dr. Śpiewaka z dęblińskiej Szkoły Orląt praca doktorska „Survival w kształceniu personelu latającego”. W konsekwencji dalszych działań pracowników WIML na konferencji Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej (Sekcja Kultury Fizycznej w Wojsku), w 1999 roku w Zakopanem przedstawiono koncepcję szkoły przetrwania pilotów wojskowych. Autorzy zaproponowali pięć głównych elementów (działów) szkoły przetrwania: przetrwanie w różnych warunkach terenowych, atmosferycznych i klimatycznych; przetrwanie na wodzie; unikanie pojmania przez siły wroga; sposoby zachowania się w obozie jenieckim (w niewoli); psychologia działania w warunkach ekstremalnych.

  Ryszard Makowski (ur. 3 grudnia 1948 w Ostródzie) – pedagog, wychowawca, propagator resocjalizacji poprzez turystykę kwalifikowaną i wychowania przez sztukę, syn Stanisława i Haliny Makowskich, mąż Jadwigi i ociec czworga dzieci.Fizjologia (gr. φυσιολογία, od φύσις - natura + λόγος - nauka) – nauka o mechanizmach rządzących przebiegiem czynności życiowych organizmów.

  W roku 2001 opublikowano kolejna pracę empiryczną „Możliwości przetrwania w odosobnieniu podchorążych i kadetów lotnictwa – analiza porównawcza na tle badań pilotów wojskowych”. Na podstawie tych badań ustalono, że tylko 24,1% podchorążych i 25% kadetów spełnia łącznie kryteria odnoszące się do tzw. świadomości, wiedzy i umiejętności przetrwania.

  Nawigacja – dział wiedzy zajmujący się określaniem bieżącego położenia oraz optymalnej drogi do celu dla ludzi, statków, pojazdów lądowych i innych przemieszczających się obiektów.Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.

  W 2002 roku w Polskim Przeglądzie Medycyny Lotniczej ukazała się praca „Stres a szkoła przetrwania”, odnosząca się do zagadnień psychologicznych związanych z funkcjonowaniem żołnierza w warunkach odosobnienia (izolacji). W publikacji także zdefiniowano termin szkoła przetrwania żołnierzy, (dotychczas takiej definicji nie było).

  Resocjalizacja – proces modyfikacji osobowości jednostki społecznej w celu przystosowania jej do życia w danej zbiorowości, a w węższym rozumieniu w społeczeństwie. Polega on na tym, iż poprzez odpowiednie zabiegi kształtuje się u tej jednostki normy społeczne i wartości, których nie miała ona możliwości przyswoić wcześniej w trakcie socjalizacji. Celem resocjalizacji jest jednocześnie spowodowanie, iż rezygnuje ona z przyswojonych do tej pory reguł działania stających w sprzeczności z systemem aksjonormatywnym tej zbiorowości.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,

  Szkoła przetrwania żołnierzy została zdefiniowana jako wiedza i kompetencje motoryczne związane z umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach wymuszonego odosobnienia na terenie zajętym lub kontrolowanym przez siły wrogie.

  Wyróżniono dwie kategorie szkoły przetrwania żołnierzy, obejmujące wiedzę i kompetencje motoryczne związane z koniecznością, odpowiednio:

  1. utrzymania życia w warunkach izolacji od sił własnych oraz innych jednostek i zbiorowości ludzkich,
  2. podjęcia walki o przetrwanie z siłami, które dążą do pojmania lub pozbawienia życia

  Ogólnie mówiąc, I kategoria odnosi się do zadań charakterystycznych dla tradycyjnego survivalu (m.in. pozyskiwanie wody, budowa schronień, maskowanie), a II kategoria, do walki z bronią lub bez niej (strzelania po wysiłku, walka wręcz). W roku 2004 ukazał się artykuł w którym przedstawiono kompleksowe wyniki badań żołnierzy (różnych rodzajów) i policjantów-antyterrorystów biorących udział w teście kompetencji psychomotorycznych odzwierciedlającym działanie praktyczne w II kategorii zadań szkoły przetrwania.

  Botanika (biologia roślin; gr. botanē = zieleń, owoc, roślina) – dział biologii zajmujący się roślinami. Obejmuje całokształt wiedzy o świecie roślin i związanych z nimi zjawiskach. Szeroki zakres problematyki jest przyczyną wyodrębniania licznych, w różnym stopniu samodzielnych działów, wymagających stosowania swoistych metod i technik badawczych.Wojna koreańska (kor. 한국전쟁) – wojna tocząca się w latach 1950–1953 na terytorium Półwyspu Koreańskiego między komunistycznymi siłami KRLD (północnokoreańskimi) i wspierającymi je wojskami ChRL, a siłami ONZ (głównie amerykańskimi) wspierającymi wojska Republiki Korei (południowokoreańskie).

  Umownie test nazwano „wielobojem survivalowym” i składał się z trzech zadań: strzelanie po wysiłku, walki paintbalowej, walki wręcz. W podsumowaniu podkreślono konieczność modyfikacji systemu szkolenia militarnego w polskiej armii pod kątem struktury i treści przygotowania do działań w warunkach odosobnienia (izolacji).

  Kanał Panamski – sztuczny kanał wodny zbudowany w latach 1904-1914, położony w Panamie, na Przesmyku Panamskim, łączący wody Oceanu Atlantyckiego (przez Morze Karaibskie) z wodami Oceanu Spokojnego. Jest on jedną z najważniejszych dróg wodnych świata, która wydatnie skróciła trasę, jaką musiały pokonywać wcześniej statki, np. droga morska z San Francisco do Nowego Jorku uległa skróceniu o 14 500 km. Podczas budowy Kanału Panamskiego zmarło około 25 tys. robotników a około 20 tys. z nich zaraziło się malarią lub żółtą febrą.Militarny Magazyn Specjalny Komandos to wydawany od 1991 do 2006 roku przez wydawnictwo Jagiellonia SA w Krakowie, a następnie do kwietnia 2012 roku przez PHU "Gladius", apolityczny miesięcznik o tematyce militarnej. Pomysłodawcą i redaktorem naczelnym był krakowski prawnik Janusz Zakrzewski, a następnie Andrzej Wojtas.

  Kolejne lata badań nad zjawiskiem szkoły przetrwania, skoncentrowane były nad określeniem wpływu szkoleń na zmianę wskaźników psychomotorycznych, koordynacyjnych zdolności motorycznych, tremoru oraz biochemicznych. Takie podejście badawcze związane było ze zmianą potrzeb przygotowania psychofizycznego współczesnego żołnierza, ze względu na zmieniające się środowisko walki oraz utechnicznienie sprzętem. W artykule autor podkreślił istotne znaczenie szkoleń szkoły przetrwania w przygotowaniu żołnierzy do realizacji zadań militarnych (przygotowanie do walki).

  Puszczaństwo (ang. Woodcraft) – idea postulująca wychowanie człowieka w każdym wieku poprzez rekreację na łonie przyrody według zasad czterokrotnego ognia, obozownictwa, systemu szczepowego, filozoficzna i etyczna koncepcja akcentująca łączność człowieka ze światem przyrody.Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, a działalnością społeczeństw ludzkich. Nazwa geografia (gr. Γεωγραφία) pochodzi od słów γῆ geos – "ziemia" i γράφω grapho – "piszę". Za twórcę terminu uważa się Eratostenesa z Cyreny. Ze względu na różnorodność przedmiotu geografii i urozmaiconej metodologii częste są dyskusje wokół jej definicji oraz zakresu badawczego; proponuje się używanie w miejsce dotychczasowej nazwy "geografia" terminu "nauki geograficzne".

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Aleksander Rawski: Mongoł w legowisku niedźwiedzia. 16 stycznia 2002. [dostęp 18 stycznia 2007]..
  2. Przemysław Płoskonka, Surwiwal jako forma aktywności turystyczno-rekreacyjnej - synteza zjawiska, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu”, 15 (nr 6 Usługi rekreacyjne - identyfikowanie i dystrybucja), 2015, s. 751–763, ISSN 1643-7772 [dostęp 2019-05-31] (pol.).
  3. Krzysztof J. Kwiatkowski: Survival po polsku. III Edycja. Łódź: Sagalara, 2015, s. 480. ISBN 978-83-62174-35-5.
  4. Survival w teorii i praktyce, Józef Bergier (red.), Michał Sroka (red.), Biała Podlaska: Wyd. PWSZ im. Papieża Jana Pawła II, 2009, ISBN 978-83-61044-56-7, OCLC 833482150.
  5. R.F. Makowski, Za murami poprawczaka, Warszawa 2009.
  6. Jacek Pałkiewicz, Pasja życia, Wydawnictwo "Książka i Wiedza", Warszawa 2003.
  7. O`Grady S., French M., Basher five-two. New York., New York 1998.
  8. Kwarecki K., Wasyluk J., Biologiczne i psychologiczne aspekty przygotowania do przetrwania w warunkach odosobnienia i zagrożenia życia. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2, 217-220., 1995.
  9. Kalina R.M., Szkoła przetrwania (survival) jako formuła ukierunkowanego przygotowania psychofizycznego pilotów wojskowych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 3, 285-289., 1997.
  10. Kalina R.M., Tomczak A., Programowanie szkoleń survivalowych na podstawie pośredniej oceny możliwości przetrwania w odosobnieniu – raport z badań pilotażowych. W: R.M. Kalina, A. Kaczmarek (red.): Ukierunkowane przygotowanie obronne, t.3, 117-124., 1997.
  11. Kalina R.M., Tomczak A., Klukowski K., Wstępna ocena możliwości przetrwania w odosobnieniu polskich pilotów wojskowych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 1, 19-27., 1998.
  12. Hyra E., Tomczak A., Koncepcja szkoły przetrwania dla pilotów wojskowych (z doświadczeń pilota-dowódcy i dydaktyka survivalu). W: Interdyscyplinarne aspekty treningu psychofizycznego żołnierzy i funkcjonariuszy formacji obronnych (materiały pokonferencyjne). PTNKF, COSSW, WIML, 21., 1999.
  13. Tomczak A., Kalina R.M., Możliwości przetrwania w odosobnieniu podchorążych i kadetów lotnictwa – analiza porównawcza na tle badań pilotów wojskowych. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 2, 113-123., 2001.
  14. Kalina R.M., Tomczak A., Jasiński T., Stres a szkoła przetrwania. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 1,19-27., 2002.
  15. Tomczak A., Ocena przygotowania żołnierzy do działań w warunkach odosobnienia. Polski Przegląd Medycyny Lotniczej, 4, 10, 359-372., 2004.
  16. Tomczak A., Effects of a 3–day survival training on selected coordination motor skills of special unit soldiers. Arch Budo, 3: 168–172., 2013.
  17. Tomczak A., Gajewski J., Mazur Różycka J., Changes in physiological tremor resulting from sleep deprivation under the conditions of increasing fatigue during prolonged military training. Biol Sport 4, 303-308., 2014.
  18. Tomczak A., Coordination motor skills of military pilots subjected to survival training. Strength Cond Res. 29(9):2460-4., 2015.
  19. Tomczak A., Dąbrowski J., Mikulski T., Psychomotor performance of air force cadets after 36 hours of survival training. Ann Agric Environ Med. 24(3):387–391., 2017.
  20. Jówko E, Różański P., Tomczak A., Effects of a 36-h survival training with sleep deprivation on oxidative stress and muscle damage biomarkers in young healthy men Int. J. Environ. Res. Public Health, 15(10), 2066., 2018.
  21. Drozdowski Z., Refleksje antropologa w sprawie relacji „kultura fizyczna a wojna”. W: M. Sokołowski (red.), Biospołeczne aspekty kultury fizycznej w wojsku, AWF Poznań, s. 18-21., 2003.


  Meteorologia (gr. metéōron (μετέωρον) - unoszący się w powietrzu, lógos (λόγος)- słowo, wiedza) - nauka zajmująca się badaniem zjawisk fizycznych i procesów zachodzących w atmosferze, szczególnie w jej niższej warstwie - troposferze. Bada, jak te procesy wpływają na przebieg procesów atmosferycznych i stan pogody na danym obszarze.Łowiectwo (gospodarka łowiecka) – zespół planowanych i skoordynowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną w myśl zasad ekonomii i zgodnie z założeniami ochrony przyrody oraz zgodnie z gospodarką rolną i leśną. Współcześnie łowiectwo jest rozpatrywane w szerokim kontekście, określanym też jako gospodarka łowiecka. Obejmuje ona: hodowlę i ochronę zwierzyny oraz jej pozyskiwanie w drodze polowań lub odłowów, a następnie wprowadzenie do obrotu gospodarczego.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mowa ciała, język ciała, komunikacja niewerbalna – zespół niewerbalnych komunikatów nadawanych i odbieranych przez ludzi na wszystkich niewerbalnych kanałach jednocześnie. Informują one o podstawowych stanach emocjonalnych, intencjach, oczekiwaniach wobec rozmówcy, pozycji społecznej, pochodzeniu, wykształceniu, samoocenie, cechach temperamentu itd. Komunikaty te nadawane są i odbierane najczęściej na poziomie nieświadomym, jednak mogą być również nadawane i odbierane świadomie (tak jak większość gestów - emblematów czy wiele wyrazów mimicznych). Komunikacja niewerbalna może odgrywać równie istotną (lub nawet większą) rolę, co komunikacja werbalna.
  Oosterbeek - miasteczko w Holandii w prowincji Gelderland około 5 km od Arnhem Najstarsza część osady to Benedendorp (Dolna Osada), na północnym brzegu Renu. Fragmenty kościoła Hervormde Kerk są datowane na drugą połowę X wieku.
  Traper – myśliwy, który za pomocą pułapek (ang. trap) poluje na zwierzęta futerkowe (lisy, norki, gronostaje itp.). Określenie to dotyczy zazwyczaj myśliwych z Ameryki Północnej (USA, Kanada), chociaż ludzi trudniących się tym zawodem spotkać można w innych rejonach świata (np. na Syberii). Francuscy traperzy w Ameryce Północnej nosili miano coureur de bois.
  Jacek Edward Pałkiewicz (ur. 2 czerwca 1942 w Immensen, Niemcy) – polski reporter, eksplorator i odkrywca, członek rzeczywisty brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Geograficznego.
  Krzysztof J. Kwiatkowski (ur. 27 października 1952 w Łodzi) – polski propagator survivalu, znany w środowisku harcerzy i „ludzi survivalu” jako „Krisek”.
  Ziołolecznictwo (fitoterapia, fitofarmakologia) – dział medycyny i farmakologii zajmujący się wytwarzaniem leków ziołowych z naturalnych bądź przetworzonych surowców uzyskiwanych z roślin leczniczych oraz ich stosowaniem w profilaktyce i terapii chorób. Pojęcie to jest również używane dla określenia gałęzi medycyny alternatywnej zajmującej się leczeniem preparatami roślinnymi.
  Bear Grylls (wcześniej: Edward Michael Grylls) (ur. 7 czerwca 1974) – brytyjski podróżnik, alpinista i popularyzator sztuki przetrwania.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.036 sek.