• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Szpiczak mnogi  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Złamanie patologiczne (lub chorobowe, łac. fractura pathologica) – złamanie kości zachodzące w wyniku drobnego urazu, a częstokroć także bez uchwytnego urazu, przy czym struktura tkanki kostnej osłabiona jest w wyniku uogólnionego lub lokalnego procesu chorobowego. Do najczęstszych przyczyn złamania patologicznego należą:Białaczka (łac. leucaemia) – nazwa grupy chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Nazwa historycznie wywodzi się od białawego koloru próbki krwi chorego na ostrą białaczkę. Białaczka charakteryzuje się ilościowymi i jakościowymi zmianami leukocytów we krwi, szpiku i narządach wewnętrznych (śledzionie, węzłach chłonnych). Występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet w proporcji 3:2.
  Objawy i przebieg[ | edytuj kod]
  Ognisko osteolityczne w kości udowej u pacjenta ze szpiczakiem mnogim

  Najczęstsze objawy:

 • bóle kostne 2/3 najczęściej w okolicy kręgosłupa i żeber, czasem również głowy; nasilają się przy ruchu, nie pojawiają się zaś w nocy (poza zmianą pozycji w czasie snu)
 • osteoporoza
 • złamania patologiczne kości
 • obniżenie wzrostu nawet o kilkanaście centymetrów na skutek złamania się kręgów
 • niedokrwistość
 • nieregularne krwawienia z nosa i dziąseł oraz łatwo powstające siniaki
 • objawy neurologiczne
 • neuropatia obwodowa
 • zespół ucisku rdzenia kręgowego
 • objawy hiperkalcemii
 • rzadko gorączka najczęściej na skutek zakażeń
 • częste zakażenia, najczęściej zapalenie płuc, ale także zapalenie opon mózgowych lub dróg moczowych (zwykle pierwszy objaw choroby)
 • objawy niewydolności nerek
 • objawy zespołu nadlepkości krwi
 • hepatomegalia i/lub splenomegalia przy szpiczaku osteosklerotycznym (niedokrwistość, niewydolność nerek i złamania są w tej postaci rzadkie)
 • Rozpoznanie[ | edytuj kod]

  Kryteria rozpoznania szpiczaka wg International Myeloma Working Group

  Kryteria duże:

  Kotrimoksazol (farm. Cotrimoxazolum ang. co-trimoxazole) – farmaceutyczna nazwa preparatu złożonego, zawierającego mieszaninę trimetoprimu z sulfametoksazolem w stosunku 1:5, o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego. Oznaczenie kodem ATC: J01EE01.Komórki plazmatyczne, plazmocyty są komórkami układu immunologicznego, których funkcją jest produkcja i wydzielanie przeciwciał (immunoglobulin). Komórki plazmatyczne powstają w wyniku pobudzenia limfocytów B i są jedynymi komórkami zdolnymi do produkcji przeciwciał, dzięki czemu odgrywają poważną rolę w odporności humoralnej i usuwaniu antygenu. Po zakończeniu odpowiedzi odpornościowej komórki te ulegają apoptozie.
  1. obecne plazmocyty w biopsji tkankowej
  2. plazmocyty stanowią >30% komórek jądrzastych w szpiku
  3. białko M:
  4. IgG w surowicy >35 g/l
  5. IgA w surowicy >20 g/l
  6. łańcuchy lekkie (białko Bence'a-Jonesa) w moczu >1 g/24 h

  Kryteria małe:

  1. plazmocyty w szpiku 10-30%
  2. białko M w surowicy w mniejszym stężeniu
  3. ogniska osteolityczne w kośćcu
  4. stężenie prawidłowych immunoglobulin w osoczu IgG<6 g/l, IgA<1 g/l, IgM <0,5 g/l

  Różnicowanie[ | edytuj kod]

 • inne gammapatie monoklonalne, przede wszystkim MGUS
 • reaktywna plazmocytoza monoklonalna
 • hipergammaglobulinemia
 • amyloidoza
 • przerzuty nowotworów do kości
 • inne chłoniaki
 • białaczka
 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • twardzina skóry lub zapalenie wielomięśniowe
 • przewlekłe zakażenia
 • Choroba przeszczep przeciw gospodarzowi, GVHD (od ang. graft-versus-host disease) – niepożądana reakcja fizjologiczna zachodząca w organizmie biorcy przeszczepu pod wpływem wprowadzonych obcych antygenowo limfocytów.Deksametazon – organiczny związek chemiczny, syntetyczny glikokortykosteroid o silnym i długotrwałym działaniu przeciwzapalnym, przeciwalergicznym (około 30-krotnie przewyższającym hydrokortyzon) i immunosupresyjnym. Ma silne działanie przeciwobrzękowe w obrzęku mózgu pochodzenia naczynioruchowego, w nowotworach mózgu, po urazach głowy, a także po zabiegach neurochirurgicznych. Przeciwzapalne i przeciwalergiczne działanie ujawnia się już po kilku minutach po podaniu dożylnym, jak i domięśniowym.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Przeszczepienie szpiku kostnego – zabieg polegający na podaniu pacjentowi preparatu zawierającego komórki macierzyste hematopoezy (krwiotworzenia), które są w stanie odtworzyć układ krwiotwórczy pacjenta, który uległ poważnemu uszkodzeniu w czasie wcześniejszej chemioterapii lub radioterapii (przeszczep autologiczny) albo zastąpić patologiczną hematopoezę chorego (np. w przebiegu białaczki) szpikiem osoby zdrowej (przeszczep allogeniczny).
  Melfalan (ATC: L 01 AA 03) – organiczny związek chemiczny, lek należący do pochodnych iperytu azotowego, który zawiera rodnik fenyloalaninowy. Ma właściwości alkilujące, jest cytostatykiem swoistym dla cyklu komórkowego. Działa wolniej i jest mniej toksyczny niż np. cyklofosfamid.
  Talidomid – organiczny związek chemiczny zbudowany z reszty ftalimidowej i glutarimidowej. Stosowany jako lek o działaniu przeciwwymiotnym, przeciwbólowym, usypiającym i hipnotycznym. Talidomid został otrzymany przez chemików z Chemie Grünenthal z Republiki Federalnej Niemiec w 1953.
  Mesna (2-merkaptoetanosulfonian sodu) − organiczny związek chemiczny z grupy sulfonianów, Stosowany jako lek syntetyczny pod nazwami handlowymi Uromitexan, Mesnex, Anti-uron, Mistabron, Mucofluid.
  Karmustyna (BCNU; ATC: L 01 AD 01) – pochodna nitrozomocznika, inhibitor replikacji DNA łączący się z matrycą DNA. Lek stosowany w leczeniu nowotworów.
  John Dalrymple (ur. 1803 w Norwich, zm. 2 maja 1852 w Londynie) - brytyjski okulista, najstarszy syn sławnego chirurga Wiliama Dalrymple’a. W roku 1827 ukończył uniwersytet w Edynburgu, wkrótce przeniósł się do Londynu, gdzie zajmował się głównie chirurgią oka, lecz także innymi badaniami, między innymi odegrał rolę w odkryciu białka Bence-Jonesa. Z powodu złego stanu zdrowia zmuszony był do porzucenia szpitalnej praktyki w roku 1847, niedługo potem zmarł z powodu niewydolności nerek, kilka tygodni po wydaniu swojego głównego dzieła poświęconego patologii oka. Jego nazwisko upamiętniają choroba Dalrymple’a i objaw Dalrymple’a.
  Chłoniaki (łac. Lymphoma) – choroby nowotworowe wywodzące się z układu chłonnego (limforetikularnego). Najczęściej objawiają się powiększeniem węzłów chłonnych lub wątroby i śledziony. Wszystkie chłoniaki są nowotworami złośliwymi, jednak wyróżnia się postacie o mniejszej i większej złośliwości. Chłoniaki przebiegające z zajęciem szpiku nazywane są białaczkami. Chłoniaki leczone są głównie chemioterapią. W postaciach zlokalizowanych możliwe jest leczenie operacyjne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.883 sek.