• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • System walutowy

  Przeczytaj także...
  System z Bretton Woods – system walutowy, który stworzył podstawy relacji międzynarodowych w sferze zarządzania systemami monetarnymi. Był pierwszym w pełni negocjowalnym systemem monetarnym kierowanym przez rządy państw.System (reżim) kursów walutowych – jest to zbiór zasad i narzędzi określających możliwe zmiany kursu walutowego oraz możliwości i zakres wpływu banku centralnego na poziom kursów walutowych.
  David Knox Houston Begg (ur. 25 czerwca 1950 w Salisbury, Wiltshire) – brytyjski ekonomista. Autor raportów, książek i podręczników ekonomicznych na temat polityki ekonomicznej krajów Unii Europejskiej a także makroekonomii i mikroekonomii, profesor ekonomii w Birkbeck College w Londynie (1987–2003) oraz dyrektor Imperial College London Business School.

  System walutowy – ściśle określony zespół norm prawnych, reguł oraz zasad, które określają warunki oraz regulują określony sposób funkcjonowania pieniądza (waluty) danego kraju świata w transakcjach międzynarodowych.

  Pieniądz – towar uznany w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej, w którym są wyrażone ceny i wartości wszystkich innych towarów. Jako waluty, krąży anonimowo od osoby do osoby i pomiędzy krajami, ułatwiając wymianę handlową. Innymi słowy jest to materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę. Prawnie określony środek płatniczy, który może wyrażać, przechowywać i przekazywać wartość ściśle związaną z realnym produktem społecznym.Stanley "Stan" Fischer (hebr.: סטנלי פישר, ur. 15 października 1943 w Rodezji Północnej) - ekonomista, od 1 maja 2005 prezes Banku Izraela.

  Rodzaje systemu walutowego:

  Waluta (jednostka monetarna) – nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie. Nazwę tę stosuje się przede wszystkim w kontekście wymiany międzynarodowej. Waluta jest wtedy środkiem rozliczeniowym (czyli miernikiem wartości) oraz środkiem regulowania płatności (należności i zobowiązań) w transakcjach międzynarodowych. Skrótowe oznaczenie waluty (np. GBP), to ustandaryzowany, trzyliterowy kod przyjęty przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Dwie pierwsze litery oznaczają kraj w którym dana waluta obowiązuje (np. GB - Great Britain), a trzecia to zazwyczaj inicjał danej waluty (P - Pound)Międzynarodowy system walutowy – zespół układów, reguł, instytucji, zasad i zwyczajów, które określają warunki i sposoby funkcjonowania pieniądza w sferze stosunków międzynarodowych.
 • krajowy system walutowy – tworzony w ramach gospodarki danego kraju. Określa m.in. zasady kształtowania się kursu walutowego, warunki i zakres wymienialności waluty krajowej na waluty obce oraz reguły obrotu walutami obcymi na obszarze kraju objętego tym systemem;
 • międzynarodowy system walutowy – tworzony w oparciu o umowy międzynarodowe zawarte (i) pomiędzy państwami lub (ii) pomiędzy państwami i organizacjami międzynarodowymi. W ramach międzynarodowego systemu walutowego mogą być regulowane zasady ustalania kursów walut, warunki i zakres wymienialności walut krajów objętych danym systemem, warunki wyrównywania bilansów płatniczych czy też warunki tworzenia pieniądza międzynarodowego.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • system kursu walutowego
 • system z Bretton Woods
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • D. Begg, R. Dornbusch, S. Fischer: Makroekonomia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. ISBN 978-83-208-1644-0.
 • P. R. Krugman, M. Obstfeld: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. ISBN 83-01-12347-8.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.697 sek.