System APG II

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

APG IIAkronim drugiej wersji systemu APG klasyfikującego rośliny okrytonasienne ściśle w oparciu o kryterium filogenetyczne. System ten opublikowany został przez taksonomów skupionych w Angiosperm Phylogeny Group w roku 2003 jako zrewidowana wersja systemu APG I.

Bukszpanowate (Buxaceae L.) – rodzina roślin należąca do rzędu bukszpanowców. Rozpowszechnione w uprawie jako rośliny ozdobne są niektóre gatunki z rodzajów runianka i bukszpan.Akronimem APG I oznaczana jest pierwsza wersja systemu APG klasyfikującego rośliny okrytonasienne ściśle w oparciu o kryterium filogenetyczne. System ten opublikowany został w roku 1998 przez taksonomów skupionych w Angiosperm Phylogeny Group.

System APG II (2003) jest następcą systemu APG I (1998). Taksonomowie śledzący postępy w zakresie badań molekularnych aktualizują i uszczegóławiają na bieżąco system. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest Angiosperm Phylogeny Website. W 2009 opublikowana została zmieniona wersja systemu oznaczona jako system APG III.

Goździkowce, śródłożne (Caryophyllales) – rząd w większości roślin zielnych należący do dwuliściennych właściwych. Stanowi najprawdopodobniej klad siostrzany dla astrowych. W różnych ujęciach obejmuje różne rodziny, przy czym w świetle danych gromadzonych przez Angiosperm Phylogeny Website zaliczanych są tu 33 rodziny z ponad 11 tysiącami gatunków.Ukęślowce (Dilleniales Hutch.) – grupa roślin wyróżniana w randze rzędu o problematycznej wciąż pozycji filogenetycznej. Część analiz wskazuje na pokrewieństwo z goździkowcami Caryophyllales, inne każą uznać tę grupę za klad bazalny dla linii rozwojowej prowadzącej do kladu różowych. Do rzędu zaliczana jest współcześnie jedna rodzina ukęślowate (Dilleniaceae) obejmująca 10–14 rodzajów z ok. 400 gatunkami głównie roślin drzewiastych i pnączy, występujących w naturze wyłącznie na obszarach tropikalnych i subtropikalnych.

Klasyfikacja[ | edytuj kod]

Uproszczony schemat klasyfikacji okrytonasiennych w systemie APG II (klady na jednym poziomie oznaczonym tą samą liczbą są dla siebie siostrzane, wraz ze wzrostem liczby kolejne klady są coraz młodsze):

 • 1. Amborellaceae
 • 1. Klad siostrzany:
 • 2. Nymphaeaceae
 • 2. Klad siostrzany:
 • 3. Austrobaileyales
 • 3. Klad siostrzany:
 • 4. Chloranthaceae
 • 4. Klad magnoliowych (magnoliiids):
 • 5. Klad siostrzany:
 • 6. Canellales
 • 6. Piperales
 • 5. Klad siostrzany:
 • 6. Laurales
 • 6. Magnoliales
 • 4. Klad jednoliściennych (monocots):
 • 5. Acorales
 • 5. Klad siostrzany:
 • 6. Alismatales
 • 6. Klad siostrzany:
 • 7. Asparagales
 • 7. Dioscoreales
 • 7. Liliales
 • 7. Pandanales
 • 7. Klad komelinowych (commelinids):
 • 8. Dasypogonaceae
 • 8. Arecales
 • 8. Poales
 • 8. Klad siostrzany:
 • 9. Commelinales
 • 9. Zingiberales
 • 4. Ceratophyllaceae
 • 4. Klad dwuliściennych właściwych (eudicots):
 • 5. Ranunculales:
 • 5. Klad siostrzany:
 • 6. Sabiaceae
 • 6. Proteales
 • 6. Klad siostrzany:
 • 7. Buxaceae
 • 7. Trochodendraceae
 • 7. Klad późnych dwuliściennych właściwych (core eudicots):
 • 8. Gunnerales
 • 8. Klad siostrzany:
 • 9. Klad siostrzany:
 • 10. Aextoxicaceae
 • 10. Berberidopsidaceae
 • 9. Klad siostrzany:
 • 10. Dilleniaceae
 • 10. Caryophyllales
 • 9. Santalales
 • 9. Klad siostrzany:
 • 10. Saxifragales
 • 10. Klad różowych (rosids):
 • 11. Crossosomatales
 • 11. Geraniales
 • 11. Myrtales
 • 11. Klad różowych właściwych (eurosids):
 • 12. Klad różowych właściwych I (eurosids I):
 • 13. Klad siostrzany:
 • 14. Celastrales
 • 14. Malpighiales
 • 14. Oxalidales
 • 13. Klad siostrzany:
 • 14. Fabales
 • 14. Rosales
 • 14. Klad siostrzany:
 • 15. Cucurbitales
 • 15. Fagales
 • 12. Klad różowych właściwych II (eurosids II):
 • 13. Brassicales
 • 13. Klad siostrzany:
 • 14. Malvales
 • 14. Sapindales
 • 9. Klad astrowych (asterids):
 • 10. Cornales
 • 10. Klad siostrzany:
 • 11. Ericales
 • 11. Klad astrowych właściwych (euasterids):
 • 12. Klad astrowych właściwych I (euasterids I):
 • 13. Garryales
 • 13. Klad siostrzany:
 • 14. Gentianales
 • 14. Lamiales
 • 14. Solanales
 • 12. Klad astrowych właściwych II (euasterids II):
 • 13. Aquifoliales
 • 13. Klad siostrzany:
 • 14. Apiales
 • 14. Asterales
 • 14. Dipsacales
 • Kladogram:

  Malpigiowce (Malpighiales) – grupa roślin stanowiąca klad w obrębie roślin okrytonasiennych, określana pomocniczo rangą rzędu w systemie APG III z 2009. Jednostka ta powstała w wyniku przekształcenia systemów klasyfikacyjnych w końcu XX wieku w związku z dowiedzeniem, głównie za pomocą badań molekularnych, pokrewieństwa wielu rodzin roślin uważanych wcześniej za niespokrewnione. Zalicza się tu 36 rodzin, zawierających 716 rodzajów z blisko 16 tysiącami gatunków, przy czym powiązania filogenetyczne między nimi w wielu wypadkach pozostają niejasne.Grzybieniowate (Nymphaeaceae Salisb.) – rodzina hydrofitów z rzędu grzybieniowców (Nymphaeales Dumort.). Liczy ponad 70 gatunków, zamieszkujących zbiorniki wodne na całym świecie.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Wiechlinowce, trawowce, plewowce (Poales) – rząd roślin jednoliściennych. Należy tu 16 lub 17 rodzin (pałkowate Typhaceae w niektórych ujęciach bywają rozbijane dodatkowo na jeżogłówkowate Sparganiaceae) liczące w sumie około tysiąca rodzajów i 18,3 tysiące gatunków. W kilku grupach bazalnych kwiaty są owadopylne, jednak u większości przedstawicieli są one drobne, zredukowane i przystosowane do wiatropylności. Wiele roślin tu zaliczanych ma charakterystyczną, "trawiastą" budowę – z wąskimi, długimi liśćmi i z kwiatostanami złożonymi z drobnych kwiatów wyrastającymi zwykle na szczycie rośliny.
  Bobowce, strączkowce, strąkowce (Fabales Bromhead) – grupa roślin okrytonasiennych stanowiąca klad wyróżniany w randze rzędu w różnych systemach klasyfikacyjnych.
  Jednoliścienne – grupa roślin okrytonasiennych o różnej randze systematycznej w zależności od systemu klasyfikacyjnego. W dawniejszych systemach klasa Liliopsida (np. w systemie Cronquista z 1981 r. i Reveala z 1999 r.), obecnie klad (grupa monofiletyczna) (ang. monocots) (system APG III z 2009 r. i aktualizowany system według APweb). Należą tu rośliny zielne, rzadziej drzewiaste. Często z łodygą przekształconą w kłącze, o sympodialnym typie wzrostu, z liśćmi zwykle niepodzielonymi, całobrzegimi, kwiatami trzykrotnymi. Wytwarzają tylko jeden liść zarodkowy liścień (cotyledon) i od tej cechy pochodzi ich nazwa.
  Dereniowce (Cornales) – rząd roślin okrytonasiennych stanowiący klad bazalny grupy roślin astrowych. Oddzielony z wspólnego pnia po zróżnicowaniu się linii rozwojowej goździkowców Caryophyllales, a przed wyodrębnieniem się wrzosowców Ericales.
  Różowe – grupa roślin w zależności od ujęcia systematycznego stanowiąca takson określonej rangi systematycznej lub klad spokrewnionych (pochodzących od wspólnego przodka) roślin w kladogramie taksonomii filogenetycznej. W pierwszym wypadku grupa ta umieszczana była w randze podklasy (Rosidae Takht.) m.in. w systemie Cronquista (1981), Takhtajana (1997) i Reveala (1999 i 2007). W systemie APG I (1998) mianem różowych (rosids) określony został klad, który w miarę poznawania powiązań filogenetycznych był później precyzowany przez system APG II i na Angiosperm Phylogeny Website. Współcześnie za różowe uważa się rośliny mające wspólnego przodka, którego najbliższymi krewnymi (kladem siostrzanym) są winoroślowce (Vitales). Synapomorficzne cechy tej grupy to: wydłużony zalążek, zduplikowany genom, dysunkcyjny gen infA w DNA chloroplastydowym oraz brak mitochondrialnego intronu coxII.i3. Należą tu rośliny o zdrewniałych łodygach (drzewa i krzewy), rośliny zielne. Należy do niej 16 rzędów roślin okrytonasiennych.
  Szczawikowce (Oxalidales Bercht. & J. Presl) – grupa roślin stanowiąca klad w obrębie roślin okrytonasiennych, określana pomocniczo rangą rzędu w systemie APG II. Nazwa taksonomiczna ustalona została już w 1820 roku, lecz powrót tej jednostki taksonomicznej do systemu klasyfikacyjnego roślin nastąpił w końcu XX wieku, po lepszym poznaniu za sprawą badań molekularnych powiązań filogenetycznych roślin. Dawniej zaliczane tutaj rodziny, w tym także w systemach stosunkowo niedawno tworzonych (np. w systemie Reveala z lat 1994–1998), rośliny tu zaliczane umieszczane były w różnych rzędach (gł. bodziszkowców Geraniales i Connarales). Należy tu 7 rodzin z 60 rodzajami i ponad 1800 gatunkami. Najliczniejszą reprezentację ma rodzina szczawikowatych (ok. 770 gatunków) i ona też jest najszerzej rozpowszechniona (też w polskiej florze). Pozostałe rodziny grupują rośliny występujące wyłącznie w tropikach i strefie zwrotnikowej, głównie półkuli południowej.
  Bukowce (Fagales Engl.) – grupa roślin okrytonasiennych stanowiąca klad wyróżniany w randze rzędu w różnych systemach klasyfikacyjnych. Rząd roślin drzewiastych i krzewiastych, prawie wyłącznie wiatropylnych i jednopiennych. Do tego rzędu należą najważniejsze drzewa liściaste strefy umiarkowanej.

  Reklama