Syrus z Pawii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Nakarmienie tłumu przez Jezusa (koptyjska ikona).

Syrus z Pawii, łac., ang., niem. Syrus, gr. Syros, fr. Syr, wł. Siro, zwany przez niektóre źródła Syriuszem – pierwszy biskup Pawii, święty Kościoła katolickiego.

Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.Tradycja – przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kultury (takie jak: obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania, normy społeczne), uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przyszłości.

Życie[ | edytuj kod]

O jego życiu nic pewnego nie wiadomo. Informacje zaczerpnięte na podstawie dwóch tradycji: z VIII i XIV wieku, przemawiają za jego życiem i działalnością w I wieku. Z kolei grobowy kamień Syrusa, znajdujący się początkowo w pierwszym kościele śwśw. Gerwazego i Protazego w Pawii, datowany jest na IV wiek. W 1875 roku odkryto napis Syrus epc. Niewykluczone, że dotyczy to bpa Syrusa żyjącego właśnie w IV wieku i będącego biskupem Genui. Taką tezę postawił biskup Concordii (obecnie Concordia Sagittaria) M. P. Billanovich w 1986 roku, który pewien czas spędził w Genui i Pawii.

Wydawnictwo WAM, znane jako: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy (WAM) (1872-1918, 1935-1994), Wydawnictwo Księży Jezuitów (1918-1935), Wydawnictwo WAM (od 1994) – najstarsze polskie wydawnictwo katolickie, założone w 1872 przez ks. Stanisława Stojałowskiego SJ w Krakowie.Kult świętych – w katolicyzmie i prawosławiu szczególny szacunek do osób uważanych za zbawione, oraz do świętych aniołów, którzy stawiani są za wzór dla wszystkich żyjących. Do świętych można zwracać się z prośbą o wstawiennictwo do Boga.

Natomiast w Martyrologium Rzymskim jest zapis: "9 grudnia w IV wieku zasnął w Pawii święty biskup Syrus, pierwszy biskup tego miasta".

Tradycja z VIII wieku[ | edytuj kod]

Prawdopodobnie w VIII wieku powstało jego Vita i zostało napisane dla podkreślenia odrębności diecezji Pawii (założonej w I wieku, w której podstawą był arianizm) wobec Kościoła w Mediolanie. Występujące w nim rozbieżności w datach sięgające II-III wieków powodują, że Vita Syrusa traktowane jest, jako tradycja.

Ambroży z Mediolanu, właśc. Ambrosius Aurelius, cs. Swiatitiel Amwrosij, jepiskop Mediołanskij (ur. ok. 339 w Trewirze , zm. 4 kwietnia 397 w Mediolanie) – arcybiskup Mediolanu, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego, Wyznawca, ojciec i doktor Kościoła.Męczennik (gr. μάρτυς, mártus, łac. martyr: „świadek” – osoba, która zginęła lub cierpiała w obronie swoich wierzeń lub przekonań.

Według tej tradycji Syrus był uczniem Hermagorasa (+ ok. 70), będącego z kolei uczniem św. Marka (+68) i założycielem diecezji oraz pierwszym biskupem w Akwilei. Syrus, wraz z Iwencjuszem (zw. Ewencjuszem, zm. w I lub IV wieku), zostali wysłani przez św. Piotra (+67) do Pawii, jako posłańcy wiary. Obaj pretendują do bycia pierwszymi biskupami Pawii, jednakże oficjalnym następcą Syrusa został Pompejusz (+ ok. 290; pochowany obok Syrusa), a dopiero trzecim biskupem został Iwencjusz. Syrus miał ewangelizować nie tylko Pawię, ale i Weronę, Brescię czy też Lodi. Z kolei Iwencjusz miał dotrzeć do Mediolanu, gdzie pogrzebał ciała bliźniaków męczenników Gerwazego i Protazego odkryte w późniejszym czasie przez św. Ambrożego w 356 roku w podziemiach kościoła śwśw. Nabora i Feliksa.

Ikona (gr. εικων, eikón oznaczające obraz) – obraz sakralny, powstały w kręgu kultury bizantyńskiej wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne. Charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greckokatolickiego. Pierwowzorem ikon, były prawdopodobnie, ponieważ nie ma pewności wśród historyków sztuki portrety grobowe z Fajum bądź wczesnochrześcijańskie malarstwo katakumbowe.Wstawiennictwo świętych – doktryna występująca w części wyznań chrześcijańskich, przede wszystkim katolickich i prawosławnych, zakładająca możliwość wstawiennictwa zbawionych zmarłych w modlitwach zanoszonych do Boga oraz uznająca zanoszenie próśb przez wiernych w formie modlitwy skierowanej do świętego o wstawiennictwo u Boga. W pobożności katolickiej i prawosławnej występują tzw. patroni, uchodzący za posiadających szczególną skuteczność wstawienniczą w danych problemach.

Tradycja z XIV wieku[ | edytuj kod]

Według tej tradycji (De laudibus Papiæ, ang. In the Praise of Pavia) Syrus był chłopcem biorącym udział w jednym z dwóch cudów Jezusa Chrystusa nakarmienia tłumu w liczbie "piąci tysięcy mężów, oprócz niewiast i dziatek " za pomocą pięciu chlebów i dwóch ryb.
Opis cudu pojawia się we wszystkich czterech Ewangeliach.

Włochy (Republika Włoska, wł. Italia, Repubblica Italiana) – państwo położone w Europie Południowej, na Półwyspie Apenińskim, będące członkiem wielu organizacji, m.in.: UE, NATO, należące do ośmiu najbardziej uprzemysłowionych i bogatych państw świata – G8.Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Koptowie (arab. أقباط Akbat) – ogólne określenie wiernych kościołów koptyjskich: ortodoksyjnego kościoła koptyjskiego i kościoła katolickiego obrządku koptyjskiego. Obecnie grupa liczy około 11,2 mln wiernych kościoła ortodoksyjnego (głównie w Egipcie, duża część w diasporze w Europie Zachodniej i w Ameryce Północnej, niewielka liczba w pozostałych krajach Lewantu) i około 210 tys. wiernych kościoła koptyjsko-katolickiego (wyłącznie w Egipcie).
Ewangelizacja (gr. euaggelizein – głosić dobrą nowinę) – propagowanie głównych kanonów wiary chrześcijańskiej, a przede wszystkim nauki o Jezusie.
Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.
Patron – symboliczny religijny opiekun kraju, miasta, diecezji, przedsięwzięcia, profesji, obiektu budowlanego, ludzi, zawodów itp. W Kościele katolickim i innych kościołach chrześcijańskich takimi osobami są święci, którzy najczęściej stają się opiekunami świątyń i poszczególnych ludzi, noszących ich imię (wezwanie).
<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
Syriusz (znany także jako Kanikuła, Psia Gwiazda oraz α CMa) – najjaśniejsza i jedna z najbliższych gwiazd nocnego nieba, położona w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa. Jej jasność obserwowana wynosi -1,47 magnitudo, a odległość od Układu Słonecznego wynosi około 8,6 lat świetlnych. Nazwa pochodzi ze starogreckiego Σείριος Seírios (‘gorący’, ‘prażący’, ‘skwarny’, ‘ognisty’).

Reklama