Synteza

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Synteza (z gr. σύνθεσις synthesis, „zgoda”, od συντιθέναι syntithenai, „składać”, od συν- syn- i τιθέναι tithenai, „umieścić, położyć”) – termin oznaczający tworzenie bardziej złożonego dzieła z prostszych elementów; może mieć charakter materialny (np. w chemii), jak i abstrakcyjny (w literaturze). Przeciwieństwem syntezy jest analiza (lub rozkład, rozpad).

Synteza - w teoria sterowania zadanie syntezy polega na określeniu struktury i parametrów regulatora dla danego układu regulacji (przy określonych warunkach jakie powinien spełniać taki układ).Reakcja chemiczna – każdy proces, w wyniku którego pierwotna substancja zwana substratem przemienia się w inną substancję zwaną produktem. Aby cząsteczka substratu zamieniła się w cząsteczkę produktu konieczne jest rozerwanie przynajmniej jednego z obecnych w niej wiązań chemicznych pomiędzy atomami, bądź też utworzenie się przynajmniej jednego nowego wiązania. Reakcje chemiczne przebiegają z reguły z wydzieleniem lub pochłonięciem energii cieplnej, promienistej (alfa lub beta) lub elektrycznej.

Synteza w sensie materialnym[ | edytuj kod]

Chemia
 • reakcja syntezy (chemia) – rodzaj reakcji chemicznej w której z prostszych substratów (pierwiastków lub związków chemicznych) powstaje związek bardziej skomplikowany (produkt syntezy)
 • synteza organiczna – dział chemii organicznej
 • biosynteza (synteza biologiczna) – proces biologiczny składający się na anabolizm
 • synteza totalna – kompletna synteza złożonych związków chemicznych wychodząca od możliwie jak najprostszych substratów
 • wielka synteza chemiczna – dział przemysłu chemicznego
 • Inne
 • synteza termojądrowa – proces łączenia się jąder o niskiej liczbie atomowej w jądra w wyższej liczbie atomowej
 • synteza dźwięku – proces generowania fali dźwiękowej (zob. syntezator)
 • synteza częstotliwości (elektronika) – układ dwóch generatorów; w wyniku mieszania sygnałów powstaje suma i różnica ich częstotliwości, częstotliwości harmoniczne oraz częstotliwości kombinowane
 • synteza (układu regulacji) – w automatyce zadanie syntezy polega na określeniu struktury i parametrów regulatora.
 • Synteza w sensie niematerialnym[ | edytuj kod]

 • synteza stylów (narodowych, muzycznych, artystycznych, malarskich, pisarskich, poetyckich itp.)
 • opracowanie syntetyczne – obejmujące szeroki zakres tematów, nie pomijające niczego,
 • synteza filozoficzna jest to próba ujęcia całości ludzkiej wiedzy dokonywana z perspektywy jakiegoś, uprzednio przyjętego aksjomatu lub (niewielkiej liczby) aksjomatów (np. system Hegla). Pojęcie bliskie znaczeniowo pojęciu system filozoficzny.
 • Inne[ | edytuj kod]

 • Synteza – powieść Macieja Wojtyszki
 • Synteza – film Macieja Wojtyszki
 • Synthesis – czasopismo naukowe
 • Częstotliwość (częstość) – wielkość fizyczna określająca liczbę cykli zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy. Najczęściej rozważa się częstotliwość w ruchu obrotowym, częstotliwość drgań, napięcia, fali.Synteza to filmowa adaptacja powieści Macieja Wojtyszki pt. Synteza. Akcja filmu rozgrywa się w roku 2059. Punktem wyjścia jest odmrożenie po osiemdziesięciu latach dwóch zahibernowanych osób - chłopca Marka Torlewskiego oraz dyktatora Muanty, który staje się poważnym zagrożeniem dla ludzkości.
  Warto wiedzieć że... beta

  Liczba atomowa (Z) – liczba określająca, ile protonów znajduje się w jądrze danego atomu. Jest równa liczbie elektronów niezjonizowanego atomu. W symbolicznym zapisie jądra izotopu umieszczana jest w lewym dolnym indeksie:
  Aksjomat (postulat, pewnik) (gr. αξιωμα [aksíoma] – godność, pewność, oczywistość) – jedno z podstawowych pojęć logiki matematycznej. Od czasów Euklidesa uznawano, że aksjomaty to zdania przyjmowane za prawdziwe, których nie dowodzi się w obrębie danej teorii matematycznej. We współczesnej matematyce definicja aksjomatu jest nieco inna:
  Synteza dźwięku - proces, którego celem jest generowanie sygnału fonicznego oraz tworzenie barw (brzmień) na podstawie zdefiniowanych parametrów. Parametry te określają charakterystykę widmową oraz amplitudową dźwięku. Synteza dźwięku realizowana jest przez syntezatory.
  Synteza filozoficzna jest to próba ujęcia całości ludzkiej wiedzy dokonywana z perspektywy jakiegoś, uprzednio przyjętego aksjomatu lub (niewielkiej liczby) aksjomatów (np. system Hegla). Pojęcie bliskie znaczeniowo pojęciu system filozoficzny i konstruktywizm.
  Synthesis – czasopismo naukowe zawierające artykuły na temat badań z chemii organicznej, w szczególności skupia się na syntezie organicznej. Wydawane jest przez Thieme Chemistry. Impact factor tego czasopisma wynosił w 2006 2,4.
  Georg Wilhelm Friedrich Hegel (ur. 27 sierpnia 1770 w Stuttgarcie, zm. 14 listopada 1831 w Berlinie) – niemiecki filozof, twórca nowoczesnego systemu idealistycznego.
  Maciej Wojtyszko (ur. 16 kwietnia 1946 w Warszawie) – polski reżyser teatralny, filmowy i telewizyjny, pisarz, autor sztuk, komiksów i filmów animowanych.

  Reklama