• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Supergrupa - biologia

  Przeczytaj także...
  Stramenopile (Stramenopiles) – linia rozwojowa protistów, w zasadzie identyczna z grupą Heterokonta. Jednokomórkowe, kolonijne lub wielokomórkowe o budowie przypominającej tkankową. Wytwarzają dwie wici nierównej długości. Przynajmniej jedna z nich pokryta jest delikatnymi, rurkowatymi włoskami zwanymi mastygonemami. Niektóre grupy jednak (okrzemki) utraciły zdolność wytwarzania wici.Parabasalia - jednokomórkowe, cudzożywne protisty zwierzęce z supergrupy Excavata. Występują pod postacią wiciowców, a w ich komórkach nie ma mitochondriów. Jedna z wici może tworzyć błonkę falującą.
  Kryptomonady, kryptomonadowe, kryptofity (Cryptophyta, Cryptista, Cryptomonadea, Cryptophyceae) – glony zaliczane niegdyś do gromady tobołków, jedna z grup wiciowców. Większość kryptomonad to organizmy jednokomórkowe, choć czasami można spotkać je w postaci palmelloidalnych kolonii.

  Supergrupa – umowna kategoria systematyczna, wydzielona w pierwszych latach XXI wieku dla określenia najważniejszych linii rozwojowych eukariontów (Eukaryota).

  Wcześniej wśród eukariontów wydzielano 4 królestwa: protisty (Protista), rośliny (Plantae), grzyby (Fungi) i zwierzęta (Zoa), przy czym protisty stanowiły takson parafiletyczny wprowadzony najpóźniej. Dzielono je czasem na trzy grupy: pierwotniaki (Protozoa), protisty roślinopodobne i protisty grzybopodobne, których niektórzy przedstawiciele bywali przenoszeni z powrotem do odpowiednich królestw. Wszystkie te klasyfikacje nie uwzględniały jednak w pełni powiązań filogenetycznych w obrębie organizmów. Od kilku lat funkcjonuje podział organizmów na supergrupy, który jednak podlega modyfikacjom przy kolejnych badaniach.

  Kategoria systematyczna, kategoria taksonomiczna, ranga taksonomiczna – w systematyce organizmów, pozycja (ranga) taksonu w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej (układzie systematycznym) obejmująca dany takson oraz wszystkie zaliczane do niego taksony niższego poziomu.Wiciowce kołnierzykowe (Choanoflagellata) – jednokomórkowe, jednojądrowe, wodne, wolno żyjące organizmy eukariotyczne wyposażone w pojedynczą, długą wić otoczoną podobnym do choanocytu gąbek wysokim kołnierzykiem z wypustek cytoplazmatycznych (microvilli), tworzącym rodzaj aparatu filtrującego.

  Według jednego z wariantów wyróżniono sześć supergrup:

  Powiązania filogenetyczne między supergrupami
 • Opisthokonta
 • Fungi Linnaeus, 1753 emend. Cavalier-Smith, 1981, 1987 – grzyby
 • Mesomycetozoea Mendoza i in., 2002, emend Adl. i in., 2005
 • Choanomonada Kent, 1880 – wiciowce kołnierzykowe
 • Metazoa Haeckel, 1874 – zwierzęta (wielokomórkowce)
 • Amoebozoa Lühe, 1913, emend. Cavalier-Smith, 1998 (ameby i kilka gatunków bez mitochondriów)
 • Tubulinea Smirnov i in., 2005
 • Flabellinea Smirnov i in., 2005
 • Stereomyxida Grell, 1966
 • Acanthamoebidae Sawyer i Griffin, 1975
 • Entamoebidae Cavalier-Smith, 1993
 • Mastigamoebidae Goldschmidt, 1907
 • Pelomyxa Greef, 1874
 • Eumycetozoa Zopf, 1884, emend. Olive, 1975 – śluzowce (większość)
 • Excavata
 • Fornicata Simpson, 2003
 • Malawimonas O'Kelly i Nerad, 1999
 • Parabasalia Honigberg, 1973
 • Preaxostyla Simpson, 2003
 • Jakobida Cavalier-Smith, 1993, emend. Adl i in., 2005
 • Heterolobosea Page i Blanton, 1985 – akrazje (grupa śluzowców)
 • Euglenozoa Cavalier-Smith, 1981, emend. Simpson, 1997 – eugleniny
 • Rhizaria
 • Cercozoa Cavalier-Smith, 1998, emend. Adl i in., 2005
 • Haplosporidia Caullery i Mesnil, 1899
 • Foraminifera d'Orbigny, 1826 – otwornice
 • Gromia Dujardin, 1835
 • Radiolaria Müller, 1858, emend. Adl i in., 2005 – promienice
 • Archaeplastida - rośliny
 • Glaucophyta Skuja, 1954 – glaukocystofity
 • Rhodophyceae Thuret, 1855, emend. Rabenhorst, 1863, emend. Adl i in., 2005 – krasnorosty
 • Chloroplastida Adl i in., 2005 – rośliny zielone
 • Chromalveolata
 • Cryptophyceae Pascher, 1913, emend. Schoenichen, 1925 – kryptomonady
 • Haptophyta Hibberd, 1976, emend. Edvardsen i Eikrem, 2000 – haptofity
 • Stramenopiles Patterson, 1989, emend. Adl i in., 2005 – m.in. złotowiciowce, rafidofity, różnowiciowce, brunatnice, okrzemki,
 • Alveolata Cavalier-Smith, 1991 – m.in. bruzdnice, apikompleksy, orzęski.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Adl, S.M., Simpson, A.G.B., Farmer, M., & 25 innych 2005.The new higher-level classification of eukaryotes with emphasis on the taxonomy of protists. Journal of Eukaryotic Microbiology, 52, 399-451.
  2. Simpson, A.G.B. & Roger, A.J. 2004.The real 'kingdoms' of eukaryotes. Current Biology 14, R693-696.
  Rośliny zielone (Chloroplastida Adl i in. 2005, Viridiplantae Cavalier-Smith 1981, Chlorobionta Jeffrey 1982, Chlorobiota Kendrick i Crane 1997) – klad roślin obejmujący zielenice i rośliny telomowe. Wyróżniany jako takson o różnej randze w zależności od ujęcia systematycznego. Wspólnie z krasnorostami i glaukofitami tworzy klad roślin (Archaeplastida, Primoplantae). Wspólną cechą tej grupy roślin jest obecność zielonego barwnika – chlorofilu i podobna budowa komórki (złożonej ze ściany komórkowej zbudowanej z celulozy, błony komórkowej, jądra, cytoplazmy i chloroplastów).Krasnorosty (Rhodophyta) – typ (gromada) wyspecjalizowanych glonów należących do królestwa roślin, liczący ok. 5 tysięcy gatunków wyraźnie odrębnych od protistów. W aktualnych ujęciach jeden z trzech kladów bazowych supergrupy Archaeplastida. Jak sama nazwa krasnorostów wskazuje, oprócz chlorofilu (a i d) zawierają także inne barwniki, a mianowicie czerwoną fikoerytrynę i niebieską fikocyjaninę.
  Warto wiedzieć że... beta

  Tubulinea – gromada ameb należących do supergrupy Amoebozoa w klasyfikacji Cavaliera-Smitha. Klasyfikacja Adla traktuje Tubulinea jako klad.
  Excavata – takson eukariotów o kategorii supergrupy. Obejmuje wyłącznie jednokomórkowe protisty, w większości heterotroficzne wiciowce, wśród nich chorobotwórcze. Niektórzy jej przedstawiciele drogą wtórnej endosymbiozy zdobyli chloroplasty. Inni mają silnie zmodyfikowane mitochondria i żyją w środowiskach beztlenowych, np. wewnątrz jelit. Niektóre tworzą agregacje komórek przypominające śluzowce.
  Złotowiciowce, złotki (Chrysophyceae) – klasa glonów należących do gromady Chrysophyta nazywanej po polsku chryzofitami lub tak samo, jak klasa złotowiciowcami, a z nią do grupy Stramenopiles, słodkowodne protisty roślinopodobne.
  Różnowiciowce (Xanthophyceae Allorge ex Fritsch, 1935, Xanthophyta, Xanthophycea, Heterokontae, Heterocontae) – klasa protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów. W tradycyjnych systemach zaliczana do typu Chrysophyta. Obecnie łączona z innymi klasami w grupę stramenopili. Blisko spokrewniona z brunatnicami.
  Pierwotniaki, protisty zwierzęce (Protozoa) – drobne (według tradycyjnych definicji – jednokomórkowe) organizmy eukariotyczne, zaliczane tradycyjnie (do XX w.) do królestwa zwierząt, w randze typu lub podkrólestwa. W nowszych systemach klasyfikacji włączane są do królestwa Protista jako sztuczny takson (dział). Według jednej z propozycji taksonomicznych, pierwotniaki są wydzielane jako odrębne królestwo Protozoa, obejmując również wielokomórkowe śluzowce, nie obejmując z kolei licznych grup jednokomórkowców zaliczanych do roślin, grzybów lub chromistów.
  Chromalveolata – w nowoczesnych klasyfikacjach supergrupa eukariontów obejmująca m.in. żółto-brunatne glony, które powstały na drodze wtórnej endosymbiozy krasnorostów: bruzdnice, okrzemki, złotowiciowce, brunatnice oraz pierwotniaki, które utraciły zdolność fotosyntezy takie jak orzęski, apikompleksy i in.
  Rośliny zielone (Chloroplastida Adl i in. 2005, Viridiplantae Cavalier-Smith 1981, Chlorobionta Jeffrey 1982, Chlorobiota Kendrick i Crane 1997) – klad roślin obejmujący zielenice i rośliny telomowe. Wyróżniany jako takson o różnej randze w zależności od ujęcia systematycznego. Wspólnie z krasnorostami i glaukofitami tworzy klad roślin (Archaeplastida, Primoplantae). Wspólną cechą tej grupy roślin jest obecność zielonego barwnika – chlorofilu i podobna budowa komórki (złożonej ze ściany komórkowej zbudowanej z celulozy, błony komórkowej, jądra, cytoplazmy i chloroplastów).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.723 sek.