• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Substancja psychoaktywna  Podstrony: [1] [2] [3] 4
  Przeczytaj także...
  Dietyloamid kwasu D-lizergowego (LSD, LSD-25) – organiczny związek chemiczny, psychodeliczna substancja psychoaktywna, pochodna ergoliny.Wodzian chloralu – organiczny związek chemiczny powstający w wyniku addycji jednej cząsteczki wody do chloralu (aldehydu trichlorooctowego).
  Zobacz też[ | edytuj kod]
 • leki przeciwpsychotyczne
 • psychofarmakologia
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Eckhard Beubler, Hans Haltmayer, Alfred Springer (red.), Opiatabhängigkeit. Interdisziplinäre Aspekte für die Praxis, wyd. 2, Wien: Springer, 2007, DOI10.1007/978-3-211-69389-6, ISBN 978-3-211-69389-6, OCLC 153973847 (niem.).
  2. Christian Lüscher, Mark A. Ungless, The mechanistic classification of addictive drugs, „PLoS medicine”, 3 (11), 2006, art. nr e437, DOI10.1371/journal.pmed.0030437, PMID17105338, PMCIDPMC1635740 (ang.).
  3. Caffeine and Related Nonprescription Sympathomimetics, [w:] Marsha D. Ford (red.), Clinical Toxicology, Philadelphia: Saunders, 2001, ISBN 0-7216-5485-1 (ang.).
  4. Kompleks osadniczo–sepulkralny w Grądach–Woniecko, [w:] Adam Wawrusiewicz i inni, Grądy-Woniecko. Ostatni łowcy-zbieracze znad środkowej Narwi, Białystok 2017, s. 188–189, ISBN 978-83-950007-0-6, OCLC 1033919291 [dostęp 2020-05-10].
  Mirtazapina – wielopierścieniowy organiczny związek chemiczny o właściwościach przeciwdepresyjnych i nasennych, stosowany jako lek.Dekstrorfan (łac. Dextrorphanum) – organiczny związek chemiczny, enancjomer silnego opioidu – leworfanolu, metabolit dekstrometorfanu, powstaje w wyniku O-demetylacji w wątrobie. Działa na te same receptory co jego eter metylowy, głównie jednak antagonistycznie na receptor NMDA.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Fluoksetyna – organiczny związek chemiczny stosowany jako lek tymoleptyczny, głównie w leczeniu zaburzeń depresyjnych oraz obsesyjno-kompulsyjnych. Ponadto znalazła zastosowanie pomocnicze w leczeniu żarłoczności psychicznej (Bulimia nervosa). Należy do grupy SSRI – Selective Serotonin Reuptake Inhibitor – selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.
  Paroksetyna łac. Paroxetinum) – lek przeciwdepresyjny (tymoleptyk) z grupy SSRI, silny wybiórczy inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny.
  Kwas 4-hydroksybutanowy (kwas γ-hydroksymasłowy, GHB (z ang. gamma-hydroxybutyric acid)) – organiczny związek chemiczny z grupy hydroksykwasów karboksylowych. Występuje naturalnie w ludzkim ośrodkowym układzie nerwowym, cytrusach, winie i w niewielkim stężeniu prawie we wszystkich żyjących istotach. Jest strukturalnie podobny do innej endogennej substancji, kwasu 3-hydroksybutanowego.
  Chloroform (łac. chloroformium) – organiczny związek chemiczny z grupy halogenoalkanów, chlorowa pochodna metanu.
  Ziprasidon (Ziprasidonum) – organiczny związek chemiczny, lek neuroleptyczny drugiej generacji stosowany w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej.
  Tetrahydrokannabinol (THC) – organiczny związek chemiczny z grupy kannabinoidów, izomer kannabidiolu i główna substancja psychoaktywna zawarta w konopiach. Jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, natomiast rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych, np. alkoholu, tłuszczach.
  Narkotyk – potoczna nazwa niektórych substancji odurzających działających na ośrodkowy układ nerwowy. Ze względu na poglądy społeczne, różnice kulturowe, stany prawne itp. nie ma jednoznacznej definicji słowa narkotyk. Narkotykami nazywa się:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.029 sek.