Studia Mathematica

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Studia Mathematica – czasopismo stworzone przez Stefana Banacha i Hugona Steinhausa w 1929 roku we Lwowie i poświęcone tylko jednej gałęzi matematyki: analizie funkcjonalnej.

Krzysztof Jan Oleszkiewicz – polski matematyk, profesor nauk matematycznych. Specjalizuje się w rachunku prawdopodobieństwa oraz nierównościach. Profesor zwyczajny w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Teorii Prawdopodobieństwa).Acta Arithmetica – czasopismo matematyczne założone w Warszawie w 1935 przez Salomona Lubelskiego i Arnolda Walfisza.

Współcześnie pismo to jest wydawane przez Instytut Matematyki PAN, ISSN: 0039-3223(p) 1730-6337(e). Publikuje ono jedynie artykuły pisane w jednym z następujących języków: francuskim, niemieckim, angielskim lub rosyjskim i wszystkie opublikowane w nim artykuły są indeksowane i opisywane w Mathematical Reviews.

Tematyka i komitet redakcyjny[ | edytuj kod]

Pismo publikuje oryginalne prace badawcze w zakresie analizy funkcjonalnej i metod abstrakcyjnych analizy matematycznej i teorii prawdopodobieństwa.

Rafał Latała (ur. 24 listopada 1971 w Warszawie) – polski matematyk, profesor nauk matematycznych. Specjalizuje się w rachunku prawdopodobieństwa. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.Commentationes Mathematicae (Prace Matematyczne) – rocznik wydawany przez Polskie Towarzystwo Matematyczne, ISSN 0373-8299.

W składzie Komitetu Redakcyjnego czasopisma znajdują się (2015): Czesław Bessaga, Zbigniew Ciesielski, Paweł Domański, Tadeusz Figiel, Anna Kamont, Stanisław Kwapień, Rafał Latała, Mariusz Lemańczyk, Krzysztof Oleszkiewicz, Feliks Przytycki, Czesław Ryll-Nardzewski, Adam Skalski, Stanisław J. Szarek, Nicole Tomczak-Jaegermann, Jurij Tomiłow, Michał Wojciechowski, Jarosław Zemánek, Wiesław Żelazko.

Fundamenta Informaticae (Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego Seria IV) – 5/rok wydawany przez Polskie Towarzystwo Matematyczne oraz IOS Press(Poland). ISSN 0169-2968. Lwowska szkoła matematyczna – polska matematyczna szkoła naukowa działająca w dwudziestoleciu międzywojennym we Lwowie, skupiona wokół Stefana Banacha i Hugona Steinhausa; specjalizowała się w analizie funkcjonalnej, wydawała „Studia Mathematica”.

Adres redakcji: Studia Mathematica, Śniadeckich 8, 00-956 Warszawa

Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

II Rzeczpospolita (II RP) – Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1945, od odzyskania suwerenności państwowej w 1918 do wycofania uznania międzynarodowego dla Rządu RP na uchodźstwie w konsekwencji wykonania porozumień między mocarstwami wielkiej trójki na konferencji jałtańskiej w 1945.
Annales Polonici Mathematici – czasopismo matematyczne wydawane przez Instytut Matematyczny PAN, ISSN: 0066-2216(p) 1730-6272(e). Każdego roku ukazują się 2 tomy po 3 numery. Wszystkie artykuły publikowane przez to czasopismo są indeksowane i opisywane w Mathematical Reviews.
Lwów (dawna nazwa form. Królewskie Stołeczne Miasto Lwów), ukr. Львів (Lwiw), ros. Львов (Lwow), niem. Lemberg, łac. Leopolis, jidysz לעמבערג ,לעמבעריק (Lemberg, Lemberik), orm. Լվով (Lwow) – miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego.
II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
Adam Grzegorz Skalski (ur.: 31 stycznia 1978) - polski matematyk zajmujący się nieprzemiennym prawdopodobieństwem i algebrami operatorów oraz brydżysta, mistrz międzynarodowy, zawodnik drużyny Consus II Kalisz.
Mathematica Applicanda (Roczniki Polskiego Towarzystwa Matematycznego Seria III) – czasopismo wydawane przez Polskie Towarzystwo Matematyczne od 1973 roku.
Teoria prawdopodobieństwa (także rachunek prawdopodobieństwa lub probabilistyka) – dział matematyki zajmujący się zdarzeniami losowymi. Rachunek prawdopodobieństwa zajmuje się badaniem abstrakcyjnych pojęć matematycznych stworzonych do opisu zjawisk, które nie są deterministyczne: zmiennych losowych w przypadku pojedynczych zdarzeń oraz procesów stochastycznych w przypadku zdarzeń powtarzających się (w czasie). Jako matematyczny fundament statystyki, teoria prawdopodobieństwa odgrywa istotną rolę w sytuacjach, w których konieczna jest analiza dużych zbiorów danych. Jednym z największych osiągnięć fizyki dwudziestego wieku było odkrycie probabilistycznej natury zjawisk fizycznych w skali mikroskopijnej, co zaowocowało powstaniem mechaniki kwantowej.

Reklama