Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (SKL) – polska centroprawicowa, konserwatywna partia polityczna, działająca w latach 1997–2003 (od 2002 jako Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe – Ruch Nowej Polski) i 2007–2014.

Dariusz Stanisław Rohde (ur. 1962) – polski inżynier i urzędnik państwowy, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w latach 2006–2007. Mirosław Mielniczuk (ur. 7 czerwca 1958 w Cieplicach Śląskich-Zdrój) – polski polityk, zootechnik, nauczyciel, ekonomista, urzędnik państwowy, były wiceminister pracy.

Historia[ | edytuj kod]

Powstanie[ | edytuj kod]

SKL powstało w 12 stycznia 1997 w wyniku połączenia się Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego Artura Balazsa, Partii Konserwatywnej Aleksandra Halla oraz grupy byłych członków Unii Wolności pod przewodnictwem Jana Rokity. W kwietniu tego samego roku SKL wystąpiło z tezami programowymi, które jego zdaniem powinny znaleźć się w programie AWS. Pierwszym prezesem partii został należący dotąd do SLCh Jacek Janiszewski.

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) – polska konserwatywna partia polityczna, założona na kongresie 29 maja 2001, zarejestrowana sądownie 13 czerwca 2001 (pierwszy komitet lokalny PiS powstał już 22 marca 2001). Powołana została przez braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, na fali popularności uzyskanej przez Lecha podczas sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie AWS. Deklarowana ideologia partii stanowi połączenie konserwatyzmu i chrześcijańskiej demokracji. W latach 2005–2007 Prawo i Sprawiedliwość sprawowało władzę, tworząc rząd Kazimierza Marcinkiewicza i rząd Jarosława Kaczyńskiego (od 2006 do 2007 w koalicji z Samoobroną RP i Ligą Polskich Rodzin, do 2006 i w schyłkowym okresie w 2007 rząd mniejszościowy). W latach 2005–2010 wysunięty przez PiS Lech Kaczyński (do 2006 członek partii) sprawował urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo i Sprawiedliwość należy do grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w Parlamencie Europejskim oraz do działającej obok niej międzynarodowej organizacji Sojusz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.Polska Jest Najważniejsza (PJN) – polska centroprawicowa partia polityczna założona 12 grudnia 2010, zarejestrowana 17 marca 2011. Posiadała klub parlamentarny (w Sejmie VI kadencji i Senacie VII kadencji), obecnie posiada reprezentację w Parlamencie Europejskim. Ugrupowanie tworzą w większości byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, częściowo również Platformy Obywatelskiej.

Związani z nową formacją posłowie powołali w Sejmie II kadencji Koło Konserwatywno-Ludowe, w skład którego pod koniec kadencji wchodzili Wojciech Arkuszewski, Piotr Buczkowski, Leszek Chwat, Bronisław Komorowski, Andrzej Machowski, Zdobysław Milewski, Piotr Polmański oraz Jan Rokita (wszyscy wybrani z listy UD).

Partia przystąpiła w tym samym roku do Akcji Wyborczej Solidarność (PK należała do inicjatorów powołania AWS w 1996). W wyborach parlamentarnych w 1997 z list tego komitetu SKL uzyskało 15 posłów i 4 senatorów, którzy weszli w skład Klubu Parlamentarnego AWS.

Mirosław Andrzej Styczeń (ur. 24 kwietnia 1953 w Krakowie) – polski polityk, były wojewoda bielski, poseł na Sejm III kadencji.Sąd apelacyjny – (skr. "SA") organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania w II instancji spraw z zakresu:

Lata 1997–2000[ | edytuj kod]

Do 2000 partia wzmacniała swoją pozycję w AWS. W nowo powołanym rządzie Jerzego Buzka lider SKL objął tekę ministra rolnictwa (Jacek Janiszewski, a później Artur Balazs). W 1999 przedstawiciel SKL objął kierownictwo Ministerstwa Kultury i Sztuki (Andrzej Zakrzewski, potem Kazimierz Ujazdowski), a po rozpadzie (w 2000) koalicji AWS z Unią Wolności także MON (Bronisław Komorowski).

Bronisław Maria Komorowski (ur. 4 czerwca 1952 w Obornikach Śląskich) – polski polityk, z wykształcenia historyk. Od 6 sierpnia 2010 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.Piotr Buczkowski (ur. 5 maja 1950 w Szczecinie, zm. 2 stycznia 2003) – polski polityk, poseł na Sejm II kadencji, socjolog, ekspert z zakresu samorządu terytorialnego.

W październiku 1997 SKL wystąpiło do Ruchu Stu, Koalicji Konserwatywnej i Partii Chrześcijańskich Demokratów o połączenie w jedno ugrupowanie, do czego nie doszło.

Na przełomie lutego i marca 1998 do SKL przyłączyły się Partia Republikanie oraz Porozumienie Centrum „Inicjatywa Integracyjna”. Rok później stronnictwo wchłonęło Koalicję Konserwatywną. Partię wzmacniały też grupy działaczy związanych ze Stronnictwem Pracy, Ruchem Stu (m.in. Paweł Graś, Andrzej Zakrzewski), Stronnictwem Polityki Realnej (m.in. Tomasz Tomczykiewicz), a także niezależni parlamentarzyści AWS (m.in. Wiesław Walendziak), w lipcu 1999 do SKL przystąpiła grupa działaczy krakowskiego UPR oraz grupa działaczy Towarzystwa im. Stefana Kisielewskiego.

Krzysztof Roman Oksiuta (ur. 29 stycznia 1961 w Białej Podlaskiej) – polski politolog i polityk, poseł na Sejm RP III i IV kadencji.Małgorzata Rohde (ur. 7 października 1962 w Drawsku Pomorskim) – polski polityk, przedsiębiorca, posłanka na Sejm IV kadencji.

W 2000 działająca w ramach Klubu Parlamentarnego AWS frakcja SKL liczyła około 30 posłów i senatorów. Liczna reprezentacja w parlamencie nie przekładała się na społeczne poparcie. W dniach 18–19 marca odbył się III kongres ugrupowania. Doszło wówczas do zmiany prezesa partii, urzędującego od marca 1998 Mirosława Stycznia zastąpił Jan Rokita. W wyborach prezydenckich SKL formalnie i w zdystansowany sposób poparło lidera AWS Mariana Krzaklewskiego, jednak faktycznie znaczna część środowiska SKL opowiedziała się za kandydaturą Andrzeja Olechowskiego. W grudniu tego samego roku partia stała się jednym z pięciu tzw. filarów Federacji AWS.

Jacek Janiszewski (ur. 10 lutego 1960 w Inowrocławiu) – polski polityk, były minister rolnictwa w rządzie Jerzego Buzka, poseł na Sejm III kadencji.Andrzej Franciszek Wojtyła (ur. 1 maja 1955 w Kaliszu) – polski polityk, doktor nauk medycznych, lekarz pediatra, poseł na Sejm I, III i IV kadencji, były minister zdrowia i prezes Sanepidu.

Wystąpienie z AWS i współpraca z PO[ | edytuj kod]

Po powstaniu Platformy Obywatelskiej na początku 2001 część działaczy zaczęła dążyć do opuszczenia AWS, początkowo decyzja ta nie uzyskała jednak poparcia większości członków organów statutowych partii.

Ostatecznie, 18 marca 2001, rada polityczna SKL zadecydowała o wyjściu stronnictwa z AWS. Przesądziła o tym postawa prezesa Jana Rokity, który w ostatnim momencie zmienił stanowisko i poparł przygotowaną uchwałę. Posłowie SKL wystąpili z Klubu Parlamentarnego AWS i powołali odrębny Klub Parlamentarny Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (liczący pod koniec kadencji 18 posłów). Jednocześnie SKL podjęło współpracę z Platformą Obywatelską. W jej ramach przedstawiciele SKL startowali w organizowanych prawyborach, mieli znaleźć się na listach wyborczych nowego ugrupowania, a po wyborach przyłączyć się do tworzenia na bazie PO partii politycznej. 29 kwietnia odbył się nadzwyczajny kongres ugrupowania który potwierdził wcześniejszą decyzję.

Partia Republikanie (Republikanie) – polska neokonserwatywna partia polityczna o programie konserwatywno-liberalnym, istniejąca w latach 1994–1998.Wojciech Arkuszewski (ur. 31 października 1948 we Wrocławiu) – polski polityk, poseł na Sejm I, II i III kadencji, szef doradców premiera Jerzego Buzka.

Część działaczy SKL (m.in. Tomasz Tomczykiewicz i Paweł Graś) już w 2001 zrezygnowała z członkostwa w SKL, przystępując indywidualnie do PO. Z kolei w proteście przeciwko nawiązaniu tej współpracy, ze stronnictwa wystąpiła grupa polityków (w tym 7 posłów), m.in. środowisko tworzące wcześniej Koalicję Konserwatywną, które w tym samym roku współtworzyło Przymierze Prawicy.

Platforma Obywatelska (PO) – polska partia polityczna, założona (początkowo jako stowarzyszenie) 24 stycznia 2001 (jako partia pod nazwą "Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej" zarejestrowana 5 marca 2002). Jej głównymi założycielami byli Andrzej Olechowski, Maciej Płażyński z AWS i Donald Tusk z Unii Wolności. Skupia osoby o różnych poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i konserwatywno-liberalnych, centroprawicowych i centrowych. Należy do Europejskiej Partii Ludowej. Od 2007 Platforma Obywatelska jest największą siłą polityczną w Sejmie oraz Senacie i wspólnie z Polskim Stronnictwem Ludowym tworzy koalicję rządową, która jest zapleczem parlamentarnym rządu Donalda Tuska.Wybory samorządowe VI kadencji odbyły się 21 listopada 2010 roku (I tura). II tura (ponowne głosowanie w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) odbyła się 5 grudnia i 19 grudnia 2010 roku. Termin wyborów został ogłoszony przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska 15 września 2010 roku.

W wyborach parlamentarnych w 2001 mandaty poselskie uzyskały 22 osoby powiązane z SKL, a senatorem został należący do tej partii Zbigniew Religa.

SKL-Ruch Nowej Polski[ | edytuj kod]

Po wyborach część działaczy postanowiła utrzymać niezależność partii, ośmioro posłów (Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Artur Balazs, Zbigniew Chrzanowski, Ireneusz Niewiarowski, Krzysztof Oksiuta, Małgorzata Rohde, Andrzej Wojtyła i Marek Zagórski) wkrótce utworzyło Koło Poselskie Konserwatywno-Ludowe (istniejące do końca kadencji, pod koniec kadencji w 2005 liczyło 5 posłów). 17 listopada rada polityczna SKL wezwała pozostałych posłów do opuszczenia KP PO i skrytykowała Jana Rokitę za zgodę na warunki mające jej zdaniem dyskryminować ugrupowanie.

Jarosław Adam Gowin (ur. 4 grudnia 1961 w Krakowie) – polski publicysta, senator VI kadencji, poseł na Sejm VI i VII kadencji, od 18 listopada 2011 do 6 maja 2013 minister sprawiedliwości.Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.

Od stycznia 2002, po połączeniu z Porozumieniem Polskich Chrześcijańskich Demokratów, partia działała pod nazwą Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe – Ruch Nowej Polski i pod kierownictwem Artura Balazsa.

Wielu działaczy SKL-RNP zaczęło jednak wkrótce przechodzić do innych ugrupowań (głównie Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości). W grudniu 2003 kongres krajowy partii zadecydował o jej rozwiązaniu w związku z nową centroprawicową inicjatywą Zbigniewa Religi (Partia Centrum). Po paroletnim procesie likwidacyjnym ugrupowanie w 2006 zostało wyrejestrowane. Likwidatorem partii był Krzysztof Oksiuta.

Wybory parlamentarne w Polsce w 2001 r. odbyły się 23 września. Zastosowano nowo uchwaloną ordynację wyborczą do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.Ewidencja partii politycznych (potocznie: rejestr partii politycznych) prowadzona jest przez Sąd Okręgowy w Warszawie (Wydział VII). Wpis do ewidencji jest wymagany dla uzyskania przez partię polityczną osobowości prawnej.

SKL w latach 2007–2014[ | edytuj kod]

W sierpniu 2007 Artur Balazs wystąpił do Sądu Apelacyjnego w Warszawie z wnioskiem o rejestrację nowej partii o nazwie Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe. Stronnictwo zostało zarejestrowane w ewidencji partii politycznych 25 września 2007 pod numerem EwP 276. Do ugrupowania przystąpili m.in.: Zbigniew Religa (ówczesny minister zdrowia, który w wyborach parlamentarnych w tym samym roku uzyskał mandat posła z listy PiS i zasiadał w Klubie Parlamentarnym tej partii, zm. 8 marca 2009), a także grupa byłych wysokich urzędników rządowych, w tym Mirosław Mielniczuk, Marek Zagórski, Dariusz Rohde i inni. Później szeregi partii zasiliło także wielu wywodzących się z SKL-RNP działaczy kończącej działalność Partii Centrum.

Jan Władysław Rokita (ur. 18 czerwca 1959 w Krakowie) – polski polityk, poseł na Sejm w latach 1989–2007 (X, I, II, III, IV i V kadencji).Paweł Bolesław Graś (ur. 23 lutego 1964 w Kętach) – polski przedsiębiorca i polityk, od 1998 poseł na Sejm RP III, IV, V, VI i VII kadencji, sekretarz stanu w KPRM, od 2009 rzecznik prasowy rządów Donalda Tuska.

Na kongresie partii, który odbył się 12 grudnia 2009, dokonano wyboru nowych władz. Na stanowisku prezesa Artura Balazsa zastąpił Marek Zagórski, wiceprezesami zostali Andrzej Łuszczewski i Adam Pawlicki (pełnił tę funkcję do 2010), a sekretarzem generalnym Krzysztof Oksiuta.

6 maja 2010 SKL poparło kandydaturę Bronisława Komorowskiego w przedterminowych wyborach prezydenckich. W wyborach samorządowych w tym samym roku działacze SKL startowali głównie z list lokalnych komitetów (m.in. z listy komitetu Piotra Krzystka w Szczecinie). Na wójta gminy Boćki z ramienia „Naszego Podlasia” na kolejną kadencję wybrany został członek zarządu SKL Stanisław Derehajło.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – polskie ministerstwo zajmujące się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.Akcja Wyborcza Solidarność (AWS) – koalicyjne ugrupowanie polityczne o charakterze centroprawicowym, powstałe 8 czerwca 1996, sprawujące władzę w Polsce w latach 1997–2001, którego założycielem był Marian Krzaklewski. Skupiało wiele ugrupowań o różnym charakterze i poglądach, głównie chrześcijańsko-demokratycznych i centroprawicowych. W okresie od 10 listopada 1997 do 6 czerwca 2000 tworzyła koalicję rządową z Unią Wolności, a następnie, po wystąpieniu UW z koalicji, do 19 października 2001 – rząd mniejszościowy. Przewodniczącym AWS (a później także Klubu Parlamentarnego AWS) był Marian Krzaklewski. Premierem z ramienia koalicji był Jerzy Buzek (jego rząd otrzymał wotum zaufania 11 listopada 1997).

14 kwietnia 2011 zarząd SKL podjął decyzję o nawiązaniu współpracy z partią Polska Jest Najważniejsza; pomimo zapowiedzi samorozwiązania SKL i przystąpienia jego członków do PJN nie doszło do tego. Jedynie Krzysztof Oksiuta został kandydatem PJN do Sejmu, a także członkiem sztabu wyborczego tej partii. Prezes SKL podpisał natomiast w imieniu ugrupowania porozumienie z Prawem i Sprawiedliwością, na mocy którego został kandydatem tej partii do Senatu. Artur Balazs (nadal związany z SKL, formalnie bezpartyjny) został z kolei w wyborach do Senatu kandydatem niezależnym. Żaden z kandydatów związanych z SKL nie uzyskał mandatu w parlamencie.

Stronnictwo Ludowo-Chrześcijańskie – polska centroprawicowa partia polityczna działająca w pierwszej połowie lat 90., początkowo jako Polskie Stronnictwo Ludowe "Solidarność".Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) – centrowa partia agrarystyczna, powstała 5 maja 1990 z połączenia PSL-Odrodzenie (będącego kontynuacją ZSL) oraz wilanowskiego PSL.

W maju 2013 SKL dołączyło do „Centrum dla Polaków”, biorąc udział w debacie programowej z PSL i PJN, jednak następnie współpraca tych partii w ramach CdP zakończyła się.

W styczniu 2014 SKL nawiązało porozumienie z Polskim Stronnictwem Ludowym, jednak już w następnym miesiącu partia zapowiedziała decyzję o połączeniu z Polską Razem (założoną i kierowaną przez Jarosława Gowina). 1 marca 2014 SKL się rozwiązało, a jego działacze włączyli się w struktury tej partii. Dotychczasowy prezes SKL Marek Zagórski został wiceprezesem Polski Razem.

Porozumienie Polskich Chrześcijańskich Demokratów (PPChD) – polska chadecka partia polityczna działająca w latach 1999–2002.Stronnictwo Polityki Realnej (SPR) – polska partia polityczna o charakterze konserwatywno-liberalnym, działająca w drugiej połowie lat 90.


Podstrony: 1 [2] [3] [4]
Warto wiedzieć że... beta

Klub – w polskim parlamencie: grupa ludzi, która została powołana na zasadzie politycznej, tworząca pewną frakcję.
Koło Konserwatywno-Ludowe – koło parlamentarne w Sejmie II kadencji zawiązane w 1997 przez działaczy, którzy zdecydowali się opuścić Unię Wolności.
Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 19 września 1993, na czas kadencji od 19 września 1993 do 20 października 1997.
Kazimierz Michał Ujazdowski (ur. 28 lipca 1964 w Kielcach) – polski polityk, doktor nauk prawnych, wicemarszałek Sejmu IV kadencji, w latach 2000–2001 minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Jerzego Buzka, w latach 2005–2007 minister kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji.
Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) – urząd administracji rządowej w Polsce podlegający ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej. W okresie II Rzeczypospolitej i II wojny światowej nosił nazwę Ministerstwa Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.).
Wiesław Walendziak (ur. 28 listopada 1962 w Gdańsku) – polski polityk, dziennikarz, publicysta i menedżer. Prezes Telewizji Polskiej (1993–1996), minister w rządzie Jerzego Buzka, poseł na Sejm III i IV kadencji.
Wybory prezydenckie w Polsce wyłoniły piątego prezydenta w III Rzeczypospolitej, następcę zmarłego w trakcie kadencji prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pierwsza tura wyborów odbyła się 20 czerwca 2010, a druga tura dwa tygodnie później – 4 lipca. Na prezydenta wybrany został Bronisław Komorowski.

Reklama