Stratygrafia sekwencji

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Porównanie dwóch rekonstrukcji zmiany poziomu mórz w ciągu ostatnich 500 milionów lat.

Stratygrafia sekwencji – względnie nowa gałąź geologii starającą się powiązać względne zmian poziomu mórz z tworzeniem się skał osadowych. Stratygrafia sekwencji rozwinęła się ze stratygrafii sejsmicznej i interpretacji sejsmicznej prowadzonej głównie na potrzeby poszukiwań naftowych.

Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.

Stratygrafia sekwencji zajmuje się rozpoznaniem i korelacją powierzchni stratygraficznych, które reprezentują zmiany w trendach depozycyjnych takich jak: powierzchni erozyjnych – wskazujące na niski poziom morza czy powierzchni maksymalnego poziomu morza (MFS, ang. czyli maximum flooding surfaces). Powierzchnie te są stosowane do wyznaczeni linii o jednakowym czasie tworzenia się (ang. time lines). Zmiany w trendach depozycyjnych są wynikiem wzajemnego oddziaływania sedymentacji, erozji i oscylacji poziomu bazy a także (według niektórych badaczy) ruchów tektonicznych. Są one obecnie określane poprzez analizę sedymentologiczną i relacje geometryczne.

Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

W ramach trendów depozycyjnych wyróżniane są systemy depozycyjne, czyli trójwymiarowe, powstające w powiązanych środowiskach sedymentacyjnych (np. deltowym, głębokomorskim itp.) jednostki stratygraficzne, na którą składa się zestaw sąsiadujących ze sobą i powiązanych facji sedymentacyjnych. Inaczej mówiąc systemy depozycyjne stanowią produkt powstawania osadów w genetycznie powiązanych środowiskach sedymentacyjnych. Współczesne sobie systemy stopniowo przechodzą poziomo jedne w drugie i tworzą logicznie powiązane elementy paleo-geograficzne.

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  • USC's Sequence Stratigraphy Web
  • Sequence Stratigraphy of Clastic Systems: Concepts, Merits, and Pitfalls Catuneanu, O. - Journal of African Earth Sciences 35 (2002)
  • Reklama