• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stratotyp

  Przeczytaj także...
  Warstwa w geologii to jedna z podstawowych części ośrodka skalnego skał osadowych (osadów). Cechą charakterystyczną warstwy jest stosunkowo niewielka, w przybliżeniu jednakowa miąższość i duża rozciągłość. Warstwa jest ograniczona od dołu i od góry mniej więcej równoległymi płaszczyznami (spągiem i stropem warstwy), które stanowią wyraźne granice. Granice te mogą być ostre lub stopniowe i wynikają ze zmiany cech skały, np. tekstury, struktury lub są powierzchniami nieciągłości.Stratygrafia – dział geologii historycznej zajmujący się ustalaniem wieku i przyczyn rozmieszczenia skał w skorupie ziemskiej.
  Litostratygrafia - dziedzina stratygrafii oparta na kryteriach litologicznych. Polega na wydzielaniu w profilach geologicznych jednostek stratygraficznych różniących się od siebie rodzajem skał i korelacją tych jednostek w różnych profilach między sobą.

  Stratotyp – najbardziej typowa i wzorcowa sukcesja warstw skalnych, charakteryzująca jednostkę stratygraficzną (głównie lito- albo chronostratygraficzną).

  Dla jednostki litostratygraficznej wyróżnia się zwykle stratotyp jednostki, definiujący charakter litologiczny warstw skalnych i określający dolną i górną granicę jednostki stratygraficznej.

  Dla jednostki chronostratygraficznej wyróżnia się stratytyp granicy, który jest wybraną powierzchnią warstwy skalnej, stanowiącą wzorzec dla definicji danej granicy jednostki (zwykle dolnej granicy).

  Chronostratygrafia - jedna z metod stratygraficznych. Polega na porządkowaniu skał skorupy ziemskiej na podstawie ich wieku. Chronostratygrafia wykorzystuje formalne jednostki chronostratygraficzne, które obejmują wszystkie skały powstałe w określonym czasie geologicznym. Są to:

  Bibliografia[ | edytuj kod]

  Racki G. i Narkiewicz M. (red.) Polskie zasady stratygrafii. Państwowy Instytut Geologiczny, 2006. ​ISBN 83-7372-914-3

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.6 sek.