Strategiczna jednostka biznesowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Strategiczna jednostka biznesowa (SJB, ang. strategic business unit) – wyodrębniona część organizacji, która dzięki temu ma lepiej sprecyzowaną strategię konkurencji, a także dostawców i odbiorców, co byłoby trudne do osiągnięcia bez tego typu strategicznej jednostki biznesowej.

Prace badawczo-rozwojowe, B+R, B&R, R&D (od ang. research and development) – działalność, zazwyczaj zespołowa, o charakterze naukowym lub technicznym, której celem jest rozpoznanie prawidłowości występujących w wybranym obszarze rzeczywistości lub sprawdzenie hipotez stawianych przez teorie lub koncepcje naukowe.Substytut (zamiennik) – produkt stosowany zastępczo, inny ze względu na technologię wytwarzania, ale podobny ze względu na zastosowanie.

Jednostki takie mogą, ale nie muszą ściśle współpracować z przedsiębiorstwami, z których zostały wydzielone lub też nawiązywać do ich struktury formalnej. Strategiczne jednostki biznesowe mogą być zastosowane do określenia strategii firmy zdywersyfikowanej. Podstawowym powodem wyodrębniania strategicznych jednostek biznesowych jest chęć połączenia w jednej strukturze organizacyjnej wielu różnorodnych form działalności, w celu osiągnięcia niezbędnej przewagi konkurencyjnej.

Strategia przedsiębiorstwa – to według Z. Pierścionka: „Strategia przedsiębiorstwa to zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji firmy oraz otoczenia, sposobów osiągnięcia celów tego przedsiębiorstwa”. Interpretując tę definicję można stwierdzić, że strategia jest zbiorem określonych zasad zarządzania stosowanych przez menedżerów przedsiębiorstw, które są stałe w pewnym okresie i prowadzą do osiągnięcia celu. Zasady te uwzględniają zarówno zasoby firmy jak i reakcje otoczenia.Przewaga konkurencyjna – to osiągnięcie przez przedsiębiorstwo nadrzędnej pozycji wobec większej liczby konkurentów. Jest ona relatywną miarą jej funkcjonowania na rynku – pozwala na zaoferowanie klientowi usług lub produktów odpowiadających jego oczekiwaniom, a lepszych niż oferty konkurencji. Wyraża się to w wyższej jakości produktu, niższej cenie, lepszej obsłudze lub bardziej kompleksowym zaspokojeniu potrzeb klienta.

Elementy strategicznych jednostek biznesowych[ | edytuj kod]

W strategicznych jednostkach biznesowych skupia się:

 • badania i rozwój,
 • potencjał wytwórczy,
 • technologię,
 • marketing dotyczący jednorodnych grup produktów.
 • Analiza grup produktów odbywa się pod kątem:

 • potrzeb zaspokajanych przez dane produkty,
 • technologii ich wytwarzania,
 • wartości użytkowych,
 • miejsca w portfelu produkcji.
 • Ww. kryteria są podstawą dla łączenia produktów w jednorodne grupy asortymentowe i stwarzania dla nich strategicznych jednostek organizacyjnych, ponieważ zidentyfikowanie strategicznych jednostek biznesowych umożliwia poprawę skuteczności identyfikacji:

 • konkurentów,
 • dostawców,
 • klientów,
 • potencjalnych substytutów.
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Grażyna Gierszewska, Maria Romanowska: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE Warszawa 2002, ​ISBN 83-208-1389-1​.
 • Adam Stabryła, Podstawy zarządzania firmą. Modele, metody, praktyka, Kraków: Wydawnictwo Antykwa, 1997, ISBN 83-87493-15-5, OCLC 749982809.
 • Janusz Fudaliński, Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Kraków: Wydawnictwo Antykwa, 2002, ISBN 83-87493-17-1, OCLC 749306469.
 • Reklama