• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stramenopile

  Przeczytaj także...
  Ochrophyta, Heterokontophyta – takson głównie autotroficznych organizmów jądrowych w grupie Heterokonta. Liczba opisanych gatunków szacowana jest na 12500, a wszystkich istniejących na 21000.Skoczki akrokontyczne (Hyphochytridiomycota lub Hyphochytriomycota) – takson grzybopodobnych organizmów wyróżniany w randze gromady (typu) z jedną klasą- strzępkowe lub klasy Hyphochytridiomycetes (= Hyphochytriomycetes).
  Chlorofile – grupa organicznych związków chemicznych obecnych między innymi w roślinach, algach i bakteriach fotosyntetyzujących (np. w sinicach). Nadaje częściom roślin (głównie liściom) charakterystyczny zielony kolor.
  .mw-parser-output .takson-zwierzeta .naglowek{color:black!important;background:#d3d3a4!important}.mw-parser-output .takson-rosliny .naglowek{color:black!important;background:#90ee90!important}.mw-parser-output .takson-grzyby .naglowek{color:black!important;background:#add8e6!important}.mw-parser-output .takson-protozoa .naglowek{color:black!important;background:#f0e68c!important}.mw-parser-output .takson-chromalveolata .naglowek{color:black!important;background:#adff2f!important}.mw-parser-output .takson-excavata .naglowek{color:black!important;background:#f0e68c!important}.mw-parser-output .takson-amoebozoa .naglowek{color:black!important;background:#ffc8a0!important}.mw-parser-output .takson-opisthokonta .naglowek{color:black!important;background:#e0d0b0!important}.mw-parser-output .takson-sar .naglowek{color:black!important;background:Moccasin!important}.mw-parser-output .takson-bakterie .naglowek{color:black!important;background:#d3d3d3!important}.mw-parser-output .takson-archeony .naglowek{color:black!important;background:#f3e0e0!important}.mw-parser-output .takson-eukarionty .naglowek{color:black!important;background:#faf0e6!important}.mw-parser-output .takson-inne .naglowek{color:white!important;background:red!important}

  Stramenopile (Stramenopiles) – linia rozwojowa protistów, w zasadzie identyczna z grupą Heterokonta. Jednokomórkowe, kolonijne lub wielokomórkowe o budowie przypominającej tkankową. Wytwarzają dwie wici nierównej długości. Przynajmniej jedna z nich pokryta jest delikatnymi, rurkowatymi włoskami zwanymi mastygonemami. Niektóre grupy jednak (okrzemki) utraciły zdolność wytwarzania wici.

  Wić – (łac. flagellum, l.mn. flagella), organellum ruchu wyrastające z powierzchni komórki u niektórych mikroorganizmów, bakterii, pierwotniaków, niższych roślin i komórek zwierząt, np. u wiciowców, młodocianych korzenionóżek, promienionóżek, komórek kołnierzykowo-biczykowatych gąbek, plemników.Mannitol, mannit – organiczny związek chemiczny, polihydroksylowy alkohol cukrowy. Występuje w formie dwóch enancjomerów – D i L. Stanowi bogate źródło przyswajalnego węgla i dlatego jest dodawany do podłoży hodowlanych (np. podłoże Chapmana służące izolacji i identyfikacji bakterii z rodzaju Staphylococcus).

  Podobnie jak inne Chromalveolata posiadają chloroplasty o czterech błonach, prawdopodobnie o endosymbiotycznym krasnorostowym pochodzeniu. Większość stramenopili ma ściany komórkowe zbudowane z celulozy. Formy samożywne posiadają chlorofil a i c, a także spore ilości karotenowców, wśród nich może znaleźć się fukoksantyna bądź luteina, co nadaje im kolor od żółtego po brunatny.

  Skrobia – węglowodan, polisacharyd roślinny, składający się wyłącznie z merów glukozy połączonych wiązaniami α-glikozydowymi, pełniący w roślinach rolę magazynu energii.Glikogen – polisacharyd (wielocukier), którego cząsteczki zbudowane są z połączonych ok. 100 000 reszt D-glukozy. W organizmach zwierzęcych jest gromadzony w wątrobie, w mniejszym stężeniu występuje też w tkance mięśni poprzecznie prążkowanych (szkieletowych).

  Materiałami zapasowymi są m.in. cukry (np. laminaryna, glikogen) bądź alkohol - mannitol. Nigdy zaś nie występuje skrobia.

  Większość stramenopili tradycyjnie zaliczana jest do glonów. Niektóre z nich utraciły jednak zdolność fotosyntezy i upodobniły się do grzybów. Dopiero badania molekularne pozwoliły na odkrycie pokrewieństwa tych znacznie różniących się ekologicznie i morfologicznie grup. Szczegóły pokrewieństwa są przedmiotem badań i sporów.

  Mastygonemy - cienkie, delikatne włókienka (włoski) pokrywające wici ruchliwych komórek organizmów należących do jądrowców (Eukaryota). Występują m.in. u euglenin, stramenopili lub pływek niektórych grzybów, takich jak lęgniowych lub skoczków akrokontycznych.Laminaryna (laminaran) – polisacharyd występujący w komórkach brunatnic, pełni funkcję materiału zapasowego. Cząsteczka laminaryny jest rozgałęziona i składa się z cząsteczek glukozy połączonych wiązaniami glikozydowymi (1.3 i 1.6).

  Stramenopile według Cavalier-Smith, 2006 dzielą się na:

 • Ochrophyta (okrzemki, złotowiciowce, różnowiciowce, brunatnice i podobne glony)
 • Pseudofungi (lęgniowce i skoczki akrokontyczne)
 • Bigyra (różne protisty grzybopodobne)
 • Grafika[ | edytuj kod]

 • Dinobryon (złotowiciowiec)

 • Fucus distichus z Olympic National Park (brunatnica)

  Lęgniowce, grzybopodobne lęgniowe, dawniej grzyby lęgniowe (Oomycota) – grzybopodobne organizmy eukariotyczne, zaliczane do królestwa protistów (dawniej do grzybów). Odżywiają się martwymi szczątkami organicznymi albo pasożytują na innych organizmach. Mają ciało zbudowane z komórczakowatych strzępek. Takson o różnej randze w różnych systemach; typ (gromada) Oomycota lub gromada (klasa) Oomycetes. Znane jest 500–800 gatunków.Pseudofungi, Heterokontimycotina – takson grzybopodobnych organizmów w grupie Heterokonta. Należą do niego lęgniowce oraz Hyphochytridiomycota. Dawniej zaliczane były do grzybów ze względu na tworzenie strzępek oraz sposób odżywiania się, jednakże liczne cechy ultrastrukturalne, biochemiczne i genetyczne wyraźnie wskazują na ich przynależność do Heterokonta. Takson wyróżniany jest przy podziale Heterokonta na autotroficzne Ochrophyta oraz heterotroficzne: Bigyra i Pseudofungi.
 • Navicula bullata (okrzemka)

 • Hyaloperonospora parasitica (lęgniowiec)

 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Tree of Life Web Project: Stramenopiles
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Thomas Cavalier-Smith & Ema E-Y. Chao: Phylogeny and megasystematics of phagotrophic heterokonts (kingdom Chromista) [1]. Supplementary material [2].
  Warto wiedzieć że... beta

  Krasnorosty (Rhodophyta) – typ (gromada) wyspecjalizowanych glonów należących do królestwa roślin, liczący ok. 5 tysięcy gatunków wyraźnie odrębnych od protistów. W aktualnych ujęciach jeden z trzech kladów bazowych supergrupy Archaeplastida. Jak sama nazwa krasnorostów wskazuje, oprócz chlorofilu (a i d) zawierają także inne barwniki, a mianowicie czerwoną fikoerytrynę i niebieską fikocyjaninę.
  Złotowiciowce, złotki (Chrysophyceae) – klasa glonów należących do gromady Chrysophyta nazywanej po polsku chryzofitami lub tak samo, jak klasa złotowiciowcami, a z nią do grupy Stramenopiles, słodkowodne protisty roślinopodobne.
  Różnowiciowce (Xanthophyceae Allorge ex Fritsch, 1935, Xanthophyta, Xanthophycea, Heterokontae, Heterocontae) – klasa protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów. W tradycyjnych systemach zaliczana do typu Chrysophyta. Obecnie łączona z innymi klasami w grupę stramenopili. Blisko spokrewniona z brunatnicami.
  Łodzik (Navicula Bory 1822) – rodzaj okrzemek z rodziny łodzikowatych (Naviculaceae). Do rodzaju należy około tysiąca gatunków, przy czym typowym jest N. tripunctata. Łacińska nazwa rodzaju oznacza łódkę lub stateczek. Łodziki należą do częstszych przedstawicieli słodkowodnego fitoplanktonu i fitobentosu na całym świecie. W polskiej florze częstsze m.in. Navicula cryptocephala, Navicula cuspidata, Navicula gracilis, Navicula lanceolata i Navicula rhynchocephala. Reprezentanci rodzaju występują obficie w osadach od górnej kredy.
  Chromalveolata – w nowoczesnych klasyfikacjach supergrupa eukariontów obejmująca m.in. żółto-brunatne glony, które powstały na drodze wtórnej endosymbiozy krasnorostów: bruzdnice, okrzemki, złotowiciowce, brunatnice oraz pierwotniaki, które utraciły zdolność fotosyntezy takie jak orzęski, apikompleksy i in.
  Protisty (Protista) – jedno z pięciu królestw, wyróżnianych w ostatnich, hierarchicznych systemach klasyfikacji organizmów (np. w podziałach Whittakera i Margulis oraz Cavaliera-Smitha). Obejmuje wszystkie jądrowce, które pozostały po wyłączeniu organizmów zaliczonych do monofiletycznych kladów zwierząt, roślin i grzybów.
  Park Narodowy Olympic (ang. Olympic National Park) – park narodowy położony w północno-zachodniej części stanu Waszyngton w Stanach Zjednoczonych. Teren parku obejmuje znaczną część półwyspu Olympic. Obszar parku można podzielić na trzy podstawowe regiony: wybrzeże Oceanu Spokojnego, góry Olympic oraz umiarkowane lasy deszczowe. Park narodowy Olympic został utworzony w 1938 roku w miejsce istniejącego od 1909 roku pomnika narodowego Mount Olympus National Monument. W 1976 roku park został wpisany na listę rezerwatów biosfery UNESCO, a w 1981 na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.835 sek.