• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stowarzyszenie Szwadron Jazdy RP  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  25 Dywizja Kawalerii Powietrznej Księcia Józefa Poniatowskiego (25 DKPow) – aeromobilny związek taktyczny Wojska Polskiego.Franciszek Kleeberg (ur. 1 lutego 1888 w Tarnopolu, zm. 5 kwietnia 1941 w Weisser Hirsch k. Drezna) – generał brygady Wojska Polskiego.
  Zadania Stowarzyszenia[ | edytuj kod]

  Zadania te Stowarzyszenie realizuje poprzez aktywizowanie szerokich kręgów społeczeństwa wokół idei utworzenia i funkcjonowania Jednostki Wojska Polskiego „Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej”. Szwadron ten powstał w roku 2000, po ponad 50-letniej nieobecności jednostek kawaleryjskich w polskich siłach zbrojnych, jako Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego.

  Chełm (biał., ukr., ros. Холм [Chołm]) – miasto na prawach powiatu we wschodniej Polsce. Znajduje się w odległości 50 km od granicy z Białorusią i 25 km od granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. Leży nad rzeką Uherką, lewym dopływem Bugu. Chełm jest po Lublinie drugim co do liczby ludności miastem w województwie lubelskim.Wesoła – dzielnica Warszawy, włączona do miasta 27 października 2002, wcześniej oddzielne miasto. Leży w południowo-wschodniej części miasta i graniczy z warszawskimi dzielnicami Rembertów i Wawer.

  Cele Stowarzyszenia[ | edytuj kod]

  Stowarzyszenie popularyzuje tradycje polskiej jazdy i kawaleryjski wizerunek Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej, organizuje: konferencje, seminaria, wykłady, odczyty i wystawy, imprezy okolicznościowe związane ze Świętami Narodowymi i Świętem 1 Pułku Szwoleżerów. Ponadto Stowarzyszenie Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej, organizuje: zawody jeździeckie oraz doroczne od roku 2001, Stowarzyszenie Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej organizuje Kawaleryjskie Mistrzostwa Polski MILITARI z udziałem służb mundurowych (25 BKPow.*) i organizacji paramilitarnych kultywujących kulturę i tradycję oraz zwyczaje i obyczaje kawaleryjskie na przestrzeni wieków.

  Brygada to najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją. Dzieli się na pułki lub bataliony. Występuje również w innych rodzajach sił zbrojnych.Obrona terytorialna - jest jednym z dwóch elementów często stosowanego podziału potencjału zbrojnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na siły obrony terytorialnej (OT), oraz siły operacyjne. Przy obecnie przyjętej nieagresywnej i defensywnej strategii, siły obrony terytorialnej przeważają nad siłami operacyjnymi. Podstawowym organem dowodzenia w obronie terytorialnej jest dowództwo okręgu wojskowego.
 • 25-tą Brygadę Kawalerii Powietrznej wielokrotnie reprezentował żołnierz zawodowy starszy sierżant mgr. Jarosław Kantorowski pierwszy zasłużony szef pododdziału - 1 szwadronu szwoleżerów z 251 Pułku Kawalerii Powietrznej z Leźnicy Wielkiej, będący w pierwszych powojennych tworzących się, kawaleryjskich strukturach 25 Dywizji Kawalerii Powietrznej w Łodzi. Stowarzyszenie Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej, decyzją kapituły odznaki nr 1/2001 z dnia 03 października 2001 roku, uhonorowało st. sierż. mgr. Jarosława Kantorowskiego i nadało legitymację nr 039 z odznaką Stowarzyszenia Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Współpraca Stowarzyszenia[ | edytuj kod]

  W swojej działalności Stowarzyszenie współpracuje z Wojskiem Polskim, administracją rządową i samorządową, licznymi organizacjami społecznymi i placówkami kulturalno-oświatowymi w kraju i za granicą.

  Starszy sierżant – to kolejny stopień wojskowy w korpusie podoficerów starszy w precedencji służbowej od sierżanta.Kawaleria Ochotnicza (KO) – jeden z nurtów kultywowania tradycji Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej. Są to oddziały współczesnej kawalerii nawiązujące umundurowaniem i regulaminami do polskiej kawalerii okresu międzywojennego. Jednakże w odróżnieniu od grup rekonstrukcji historycznej oddziały KO często modyfikują przedwojenne mundury (np. wprowadzając własne oznaczenia stopni) lub regulaminy. Sama idea Kawalerii Ochotniczej nie ogranicza się do rekonstrukcji historycznej, kładąc większy nacisk na szeroko pojętą edukację społeczeństwa, doskonalenie w sporcie jeździeckim oraz wychowanie młodzieży – co zbliża ją raczej do działań Harcerstwa. Wiele oddziałów współczesnej Kawalerii wzięło swój początek w oddziałach Kawalerii Harcerskiej.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Magister (z łac. mistrz, nauczyciel), mgr – tytuł zawodowy nadawany przez wyższe uczelnie po ukończeniu studiów drugiego stopnia (dawniej: studiów jednolitych magisterskich lub magisterskich studiów uzupełniających), a w przypadku niektórych kierunków (farmacja, prawo, psychologia, często także teologia) – studiów jednolitych.
  Wykład – metoda nauczania polegająca na ustnym przekazaniu wiedzy do słuchaczy, którzy przekazywaną im wiedzę otrzymują w milczeniu (w założeniu), zadając ewentualne pytania po zakończeniu wykładu (niekiedy dopuszcza się możliwość zadawania pytań w trakcie trwania wykładu). Jest to prawdopodobnie najczęstsza metoda nauczania stosowana względem osób dorosłych, w której osoba przekazująca wiedzę nie dyktuje tego, co słuchacz ma zapisać w zeszycie, a raczej prowadzi jak gdyby monolog, rozbudowaną wypowiedź na dany temat. Jeżeli istnieje ku temu potrzeba, słuchacze wykładu samodzielnie sporządzają notatki w trakcie wykładu, choćby notując kwestie niejasne aby zadać po wykładzie pytanie.
  Wola Rzędzińska – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie tarnowskim, w gminie Tarnów. Graniczy z Tarnowem i wsiami: Ładna, Pogórska Wola, Jodłówka-Wałki i Zaczarnie. Zwyczajowo dzieli się na następujące części: Koniec, Pałcze, Podkościele, Dziurówki i Podlesie.
  25 Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego (25 BKPow) – aeromobilny związek taktyczny Wojsk Lądowych.
  Organizacja pozarządowa – organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku. W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa lecz osoby fizyczne lub prawne, i to z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej.
  Jazda, kawaleria (z wł. cavalleria), konnica – terminem tym określa się wojsko walczące lub poruszające się na koniach.
  Zamość (łac. Zamoscia, ukr. Замостя, ros. Замость (Замостье), jid.זאמאשטש) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej części województwa lubelskiego. Jest jednym z większych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych województwa, a zwłaszcza Zamojszczyzny. Za sprawą unikalnego zespołu architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta bywa nazywany "Perłą Renesansu", "Miastem Arkad" i "Padwą Północy". Pod względem liczby ludności zajmuje w województwie 3. pozycję (65 612 mieszkańców), natomiast pod względem powierzchni plasuje się na 10. miejscu. W 1992 roku zamojskie Stare Miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.686 sek.