Stopa polska

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stopa – dawna polska jednostka długości o wartości zależnej od czasu i rejonu historycznego:

Metr – jednostka podstawowa długości w układach: SI, MKS, MKSA, MTS, oznaczenie m. Metr został zdefiniowany 26 marca 1791 roku we Francji w celu ujednolicenia jednostek odległości. W myśl definicji zatwierdzonej przez XVII Generalną Konferencję Miar i Wag w 1983 jest to odległość, jaką pokonuje światło w próżni w czasie 1/299 792 458 s.Długość fizyczna — miara fizyczna odległości pomiędzy dwoma punktami, liczona zgodnie z metryką euklidesową (zwykłym sposobem mierzenia odległości), albo w linii prostej (np. długość fali — odległość między jej dwoma węzłami) albo po krzywej (np. długość drogi przebytej przez ciało).
 • Stopa staropolska tj. warszawska - do 1819 r. = 29,78 cm
 • Stopa galicyjska tj. lwowska - 1787-1856 r. = 29,77 cm
 • Stopa wrocławska - do 1816 r. = 28,80 cm
 • Stopa krakowska - 1836-1857 r. = 29,8 cm
 • 1 stopa = 1/2 łokcia

  Zapoznaj się również z: pozaukładowe jednostki miary, układ SI, stopa angielska, metr, miary staropolskie - przegląd historyczny, stopa (miara)

  Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb. Wartość liczbową takiej miary wzorcowej przyjmuje się umownie (w danym układzie jednostek miar), jako równą jedności, stąd jej nazwa – jednostka miary. Konkretne wartości wielkości można przedstawiać zarówno wielokrotnościami, jak i ułamkami jednostek, a same wartości, o ile to możliwe, mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne.
  Reklama