• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sticky

  Przeczytaj także...
  W informatyce segment kodu, znany również jako text segment albo po prostu text, oznacza obszar pamięci zawierający kod maszynowy przeznaczony do wykonania przez procesor komputera. Segment kodu może być umieszczony w pamięci operacyjnej komputera poprzez załadowanie fragmentu (sekcji w przypadku formatu pliku ELF) pliku wykonywalnego zawierającego instrukcje maszynowe.System uniksopodobny – mianem tym określa się system operacyjny zbliżony budową do systemu Unix, jednakże niewywodzący się bezpośrednio lub pośrednio z kodu BSD lub System V. Oznacza to, że kod źródłowy systemu został napisany od zera lub został zaczerpnięty z innego systemu niebędącego systemem Unix. System taki posiada interfejs programistyczny i interfejs użytkownika zbliżony do standardów używanych przez systemy Unix lub oparty jest na standardach POSIX.
  Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).

  Sticky bitatrybut pliku lub katalogu w systemach klasy Unix.

  W katalogu z ustawionym sticky bit pliki mogą być usuwane lub przemianowywane tylko przez właściciela pliku lub owego katalogu, lub jeśli proces ma prawo ich modyfikacji. Sticky bit jest często stosowany w katalogu /tmp, do którego dostęp mogą mieć wszyscy użytkownicy systemu. Wyklucza to usuwanie przez użytkowników plików do nich nienależących.

  System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.Unix Time-Sharing System (pisane również jako UNIX, choć nie jest to skrót – nazwa „UNIX” jest kalamburem określenia Multics, który był wzorem dla Uniksa) – system operacyjny rozwijany od 1969 r. w Bell Labs (UNIX System Laboratories, USL) przez Dennisa Ritchie i Kena Thompsona. W latach 70. i 80. zdobył bardzo dużą popularność, co zaowocowało powstaniem wielu odmian i implementacji. Część z nich, w szczególności Linux oraz OS X, jest w użyciu do dziś. UNIX jest zarejestrowanym znakiem towarowym The Open Group.

  Słowo to bardzo trudno przetłumaczyć na język polski, w związku z czym najczęściej można się spotkać ze zwykłym anglojęzycznym określeniem, choć pojawiają się też tłumaczenia, np. bit lepkości, bit przyklejony, bit zaczepienia.

  Zastosowanie historyczne[ | edytuj kod]

  Sticky bit został wprowadzony w piątej edycji Uniksa w 1974 roku. Ustawienie tego bitu dla pliku wykonywalnego powodowało pozostawienie jego segmentu kodu w pamięci wymiany po zakończeniu procesu. Stosowane to było dla często używanych programów (np. edytory tekstu); przyspieszało ich uruchamianie przy kolejnym wywołaniu danego pliku wykonywalnego.

  Proces – jedno z podstawowych pojęć w informatyce, definiowane jako egzemplarz wykonywanego programu. Każdy nowo powstały proces otrzymuje unikatowy numer, który go jednoznacznie identyfikuje, tzw. PID (od (ang.) process identifier).Plik wykonywalny, plik uruchamialny (ang. executable) – plik, który może być uruchomiony bezpośrednio w środowisku systemu operacyjnego. Zawiera instrukcję w postaci pozwalającej na jej zrealizowanie przez komputer.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Uresh Vahalia: Jądro systemu Unix. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001, s. 245. ISBN 83-204-2617-0. (pol.)
  Warto wiedzieć że... beta

  Edytor tekstu – program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności od zastosowań, edytory tekstu nie mają w ogóle możliwości zajmowania się wyglądem i formatowaniem tekstu, skupiając się tylko na wprowadzaniu samych znaków, lub też mają te możliwości bardzo ograniczone.
  Definicja intuicyjna: Pamięć wirtualna to, z punktu widzenia programisty, znacznie większa ilość pamięci RAM dla procesu niż fizycznie dostępna w systemie, niezależnej od innych procesów. Ułatwia to tworzenie aplikacji, a także sztuczne zwiększenie ilości dostępnej pamięci poprzez wykorzystanie części dysku twardego do tego celu.
  Katalog (ang. directory, katalog) – logiczna struktura organizacji danych na nośnikach danych. Katalog może zawierać pliki i kolejne katalogi. Można powiedzieć, że katalog to pojemnik na pliki (lub inne katalogi), pozwalający je katalogować, zamiast składować bezpośrednio w katalogu głównym systemu plików.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.934 sek.