Sterownik PDF

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sterownik PDFprogram komputerowy służący do przetwarzania dokumentów do formatu PDF, działający jak wirtualna drukarka. Utworzenie dokumentu PDF wymaga uruchomienia funkcji drukowania i wybrania sterownika na liście drukarek zainstalowanych w systemie użytkownika.

Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.

Podstawowe kwestie związane z pracą sterownika:

Unicode – komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować wszystkie pisma używane na świecie. Definiują go dwa standardy – Unicode oraz ISO 10646. Znaki obu standardów są identyczne. Standardy te różnią się w drobnych kwestiach, m.in. Unicode określa sposób składu.Envoy – program opracowany w pierwszej połowie lat 90. przez firmę Tumbleweed Software, służący do generowania publikacji elektronicznych. Działał jak wirtualna drukarka, podobnie jak konkurencyjne do niego sterowniki PDF i „Replica”.
 • Polskie litery: nie wszystkie sterowniki poprawnie wstawiają polskie znaki, niektóre podstawiają w fontach unikodowych zachodnioeuropejski skrypt, co wymaga dodatkowych zabiegów przez użytkownika.
 • Fonty: sterownik powinien udostępniać możliwość zagnieżdżania fontów w dokumencie (pojedynczo lub przynajmniej grupami, np. 14 base fonts), co teoretycznie powinno uczynić dokument w pełni czytelnym w różnych systemach. Przydatna jest też możliwość wybierania zakresu zagnieżdżanych znaków.
 • Poziom języka PDF: wybór jednej z wersji języka, zwykle od 1.2 do 1.5. Im wyższa, tym nowsza wersja Adobe Readera jest wymagana od czytnika dokumentu (1.7 - AR8, 1.6 - AR7, 1.5 – AR6, 1.4 – AR5, 1.3 – AR4, 1.2 – AR3).
 • Definiowanie rozmiaru strony: niektóre programy potrafią przejąć ustawienia strony z aplikacji, z poziomu której tworzymy PDF, inne wymagają ręcznego, niezależnego zdefiniowania strony, które ma pierwszeństwo.
 • Rozpoznawanie odsyłaczy: większość sterowników nie potrafi przenieść odsyłaczy z dokumentu do pliku PDF. Problem jest o tyle istotny, że dotyczy m.in. odsyłaczy internetowych, zaś w dokumentach Worda (i innych dużych edytorów) także spisów treści, zakładek, skorowidzów, rozmaitych wykazów itd.
 • Rozdzielczość ekranowa: przyjęta rozdzielczość wpływa na wielkość dokumentu oraz jego czytelność. Są to sprzeczne postulaty, więc trzeba wybrać rozsądny kompromis.
 • Kompresja: im większa kompresja, zwłaszcza zagnieżdżonych plików graficznych, tym mniejszy plik, ale i gorsza czytelność.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Portable Document Format
 • Envoy
 • Adobe Acrobat
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Pdf Creator sterownik dostępny na licencji GPL
 • PDF (ang. Portable Document Format, przenośny format dokumentu) – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony i promowany przez firmę Adobe Systems. Język opisu pliku PDF jest okrojoną wersją języka programowania PostScript wzbogaconą o elementy hipertekstowe.GNU General Public License – licencja wolnego i otwartego oprogramowania stworzona w 1989 roku przez Richarda Stallmana i Ebena Moglena na potrzeby Projektu GNU, zatwierdzona przez Open Source Initiative. Pierwowzorem licencji była licencja Emacs General Public License. Wersja druga licencji GNU GPL została wydana w roku 1991, a wersja trzecia – 29 czerwca 2007.
  Warto wiedzieć że... beta

  Adobe Acrobat – program komputerowy do tworzenia i modyfikacji dokumentów PDF funkcjonujący na różnych platformach systemowych produkowany przez Adobe Systems. Rodzina Adobe Acrobata obejmuje kilka odmian programu oraz aplikacje posiadające część funkcji głównego programu lub inne możliwości.
  Microsoft Word – procesor tekstu firmy Microsoft. Pierwotnie stworzony przez Richarda Brodie dla komputerów PC z systemem DOS w roku 1983. Kolejne wersje powstawały dla Macintosha (1984), SCO UNIX i Windows (1989). Pierwotnie samodzielny program, stał się później częścią pakietu biurowego Microsoft Office. Od wersji 2.0 dla Windows dostępny w wersji polskiej.

  Reklama