• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Statyka budowli

  Przeczytaj także...
  Statyczna wyznaczalność jest własnością konstrukcji prętowej polegającą na tym, że obliczenie sił wewnętrznych w przekrojach poprzecznych wszystkich jej elementów może być wykonane tylko i wyłącznie na podstawie, dającego się sporządzić, kompletu równań równowagi statycznej. Taka własność konstrukcji wynika z jej struktury geometrycznej, której istotą jest minimalna liczba więzów kinematycznych, niezbędnych do zapewnienia jej geometrycznej niezmienności. Powiększenie tej liczby sprawia, że konstrukcja staje się przesztywniona i równocześnie statycznie niewyznaczalna. W tym przypadku brakujące równania można otrzymać na dwa różne sposoby.Dynamika budowli zajmuje się obliczaniem konstrukcji budowlanych poddanych obciążeniom zmiennym w czasie. Obciążenia takie wywoływane są na przykład

  Statyka budowli zajmuje się obliczaniem liniowo sprężystych konstrukcji budowlanych, poddanych obciążeniom niezmiennym w czasie. Z obliczeniowego punktu widzenia wyróżnia się konstrukcje statycznie wyznaczalne i niewyznaczalne, przy czym tych określeń używa się tylko w przypadku konstrukcji prętowych, gdyż tylko dla tych konstrukcji liczba więzów kinematycznych ma wartość skończoną.

  Obliczanie konstrukcji płytowych, tarczowych i powłokowych, odbywa się na podstawie odpowiednich równań teorii sprężystości.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Olszowski B., Radwańska M., Mechanika budowli, Politechnika Krakowska 2010
  2. Huber M.T., Teoria sprężystości, tom 1 i 2, PAU Warszawa 1948
  3. Landau L.D., Lifsic E.M., Teoria sprężystości, PWN Warszawa 1993
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.691 sek.