• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stare Miasto - Radom  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Kaptur – dzielnica zachodniego Radomia. Nazwa pochodzi od dawnej wsi Zerwikaptur, której tereny dołączono do Radomia pod koniec lata 1962 r.Prezbiterium, arch. chór kapłański – przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa oraz służby liturgicznej (m.in. ministrantów). Zwykle jest wydzielone od reszty świątyni podwyższeniem, balustradą lub łukiem tęczowym i wyodrębniające się wizualnie z bryły kościoła. Nazwa pochodzi od słowa prezbiter - ksiądz.
  Historia[ | edytuj kod]

  Podczas badań archeologicznych na Starym Mieście odkryto warstwy kulturowe sięgające X wieku. Natomiast liczniejsze są pozostałości ceramiki z wieków XI–XIII. Odkryto też cmentarzysko z XI wieku ze stosunkowo bogato wyposażonymi grobami, które było związane z ówczesnym grodem na Piotrówce. U schyłku XII w. nastąpiła w Radomiu zmiana struktury przestrzennej Radomia. W wieku XIII i pierwszej połowie XIV centrum osadnictwa stanowiło Stare Miasto. W tym czasie osada zmieniła swoje funkcje, nabierając cech osady targowej i stanowiąc zalążkiem organizmu miejskiego.

  Mleczna – rzeka, prawobrzeżny dopływ Radomki o długości 27,8 km i powierzchni dorzecza ok. 200 km². Bierze początek z kilku cieków źródłowych m.in. spod Kacprowic, Franciszkowa, Wolanowa i Młodocina, które łączą się w jeden ciek w okolicach wsi Gawronie.Planty - dzielnica usytuowana w centrum Radomia, w okolicach dworca kolejowego, wybudowana w latach 1950-72 (jako uzupełnienie osiedla z lat 1923-26). Zasadnicza część dzielnicy leży na przebiegu niegdysiejszego Strumienia Południowego (obecnie ciek ten jest przysklepiony i płynie pod powierzchnią ziemi) oraz folwarku Mariackie (będącego jeszcze w XVIII wieku własnością kościelną). Najbardziej interesujące zespoły zabudowy na terenie Plant powstały w latach międzywojennych w związku z budową Państwowej Fabryki Broni. Główna zabudowa mieszkalna dzielnicy to bloki cztero- i pięciokondygnacyjne, a także cztery bloki ośmiokondygnacyjne i dwa jedenastokondygnacyjne.Na terenie osiedla zlokalizowane jest jedno przedszkole, dwie szkoły podstawowe (nr 28 i nr 32), IV LO im. Tytusa Chałubińskiego oraz Zespół Szkół Budowlanych. Przy ulicy Planty 39/45 znajduje się, oddany do użytku w r. 1973, budynek Urzędu Statystycznego w Warszawie (oddział w Radomiu). Ośrodek specjalizuje się w przetwarzaniu badań masowych. W budynku przy ul. Kościuszki 6 w okresie II wojny światowej znajdowała się siedziba Gestapo, zaś w latach 1945-47 mieściła się tu siedziba NKWD i Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa. W piwnicach tego budynku podczas morderczych śledztw zamęczono setki Polaków. Pamięci ofiar poświęcone są tablice wmurowane w ścianę budynku. Na terenie dzielnicy przy ulicy Narutowicza znajdują się Hala sportowa MOSiR oraz stadion klubu piłkarskiego Broń Radom.

  Jedynym reliktem średniowiecznej zabudowy Starego Miasta jest kościół św. Wacława. Dokładna data budowy kościoła nie jest znana. Wysuwano hipotezę, że pierwotny kościół mógł pochodzić nawet z XI wieku, aczkolwiek hipoteza ta nie została potwierdzona. Przyjmuje się, że część prezbiterialna świątyni powstała w XIII wieku. Również od XIII w. dokonywano pochówków na przykościelnym cmentarzu (możliwe jednak, że najstarsze pochówki pochodzą z XII wieku). Pochówki były dokonywane aż do roku 1797.

  Borki – dzielnica Radomia, dawniej podradomska wieś. Sąsiaduje z Halinowem, Plantami, Wośnikami, Żakowicami, Zamłyniem i Starym Miastem. Ograniczona od zachodu rzeką Mleczną, Zalewem Borki; od południa ulicami: Suchą, Sosnową i Tartaczną; od wschodu: Torową i Tytoniową.Radom – miasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce, w województwie mazowieckim, położone nad rzeką Mleczną.

  Przed schyłkiem XIII w. Stary Radom uzyskał prawa średzkie. W połowie XIV wieku centrum osadnicze Radomia przeniosło się ze Starego Miasta na obszar nazywany dziś Miastem Kazimierzowskim, zaś Stare Miasto straciło na znaczeniu, stając się osadą o charakterze rolniczym. Po lokacji Nowego Radomia również kościół św. Wacława stracił na znaczeniu, zachował jednak status kościoła parafialnego.

  Śródmieście – centralna część miasta, skupiająca funkcje administracyjne, handlowe, usługowe. Wytworzony podczas długotrwałych procesów następujących po sobie przekształceń w wyniku których powstał zespół zabudowy wielofunkcyjnej. Śródmieście jest częścią miasta która podlega nieustannym przemianom, związanym z rozwojem techniki i z nowymi potrzebami ludności.Grodzisko „Piotrówka” - średniowieczne grodzisko na terenie dzisiejszego Radomia. Obiekt jest częścią szlaku turystycznego Zabytki Radomia.

  W 1802 niszczejący kościół św. Wacława przekształcono w magazyn dla wojska austriackiego.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  Podział administracyjny Radomia - podział miasta na 56 jednostek Systemu Informacji Miejskiej (osiedli). Osiedla Radomia nie są jednostkami pomocniczymi gminy.Miasto Kazimierzowskie - dzielnica Radomia (zwana potocznie "Starówką"). Położone jest w obrębie dawnych, nieistniejących obecnie murów obronnych (ich pozostałości m.in. przy ul. Wałowej, na tyłach Muzeum Okręgowego). Miasto Kazimierzowskie zostało lokowane przez króla Kazimierza Wielkiego. W obrębie dzielnicy mieszczą się m. in. neogotycki ratusz, kolegium pijarów (muzeum okręgowe z bogatymi zbiorami), kościół farny, szereg zabytkowych kamienic na Rynku, ul. Rwańskiej, Grodzkiej, Reja.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Prawo średzkie (łac. ius Novi Fori, ius sredense, niem. Neumarkt-Magdeburger Recht) – odmiana prawa niemieckiego powstała w Środzie Śląskiej na wzór praw obowiązujących w Halle na początku XIII wieku. Na podstawie tego prawa dokonywano lokacji miast i wsi, głównie we wschodniej Wielkopolsce i północnej Małopolsce. Prawo średzkie wykorzystywało ponad 100 miast w Polsce, a łącznie z wioskami ponad 1000 miejscowości.
  Kościół św. Wacława w Radomiu – wzniesiony w 1216, ufundowany przez księcia Leszka Białego. Wyposażony przez jego syna Bolesława Wstydliwego. W 1440 został rozbudowany i częściowo przebudowany w stylu gotyckim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.