Stan wzbudzony

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stan wzbudzony, stan wzbudzeniastan związany układu kwantowomechanicznego mający większą energię niż stan podstawowy. W fizyce atomowej jest pojęciem odnoszącym się do atomów lub cząsteczek.

Stan kwantowy — informacja o układzie kwantowym pozwalająca przewidzieć prawdopodobieństwa wyników wszystkich pomiarów, jakie można na tym układzie wykonać. Stan kwantowy jest jednym z podstawowych pojęć mechaniki kwantowej.Reguła Hunda - reguła mówiąca, że w atomie, w celu uzyskania najbardziej korzystnego energetycznie zapełnienia orbitali atomowych, powinno być jak najwięcej elektronów niesparowanych. Elektrony ulegają sparowaniu po pojedynczym zapełnieniu wszystkich form przestrzennych danych orbitali danej powłoki elektronowej.

O ile w stanie podstawowym atomu elektrony zapełniają orbitale zgodnie z regułą Hunda, o tyle w stanie wzbudzonym mogą występować na przykład dwa orbitale z niesparowanymi elektronami.

W przypadku cząsteczek wyróżnia się między innymi stany wzbudzone:

  • elektronowe (związane ze zmianą stanu elektronowego)
  • rotacyjne (związane z ruchem obrotowym cząsteczki lub jej fragmentu)
  • wibracyjne (związane z drganiami atomów lub grup atomów względem siebie)
  • rotacyjno-wibracyjne (gdy rozróżnienie wibracyjnych i rotacyjnych stopni swobody byłoby bezzasadne).
  • Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
    Reklama