Stan sieci elektroenergetycznej

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stan sieci elektroenergetycznej, stan systemu elektroenergetycznego - jest to zbiór wartości określonych na węzłach i łukach sieci, ustalający w sposób jednoznaczny stan pracy sieci. Do funkcji tych zaliczamy przede wszystkim: napięcia i moce (prądy) w łukach. Moce (prądy) i napięcia mogą odpowiadać stanowi pracy normalnej, awaryjnej (zwarciowej) lub poawaryjnej.

Moc pozorna – (S, VA) wielkość fizyczna określana dla obwodów prądu przemiennego. Wyraża się ją jako iloczyn wartości skutecznych napięcia i natężenia prądu:Moc – skalarna wielkość fizyczna określająca pracę wykonaną w jednostce czasu przez układ fizyczny. Z definicji, moc określa wzór:

Analityczne odwzorowanie wszystkich wielkości opisujących dany stan systemu nazywa się rozwiązaniem zadania rozpływowego. Rozwiązanie zadania rozpływowego jest podstawowym problemem związanym z analizą SEE i sprowadza się (mówiąc ogólnie) do uzyskania jego „obrazu napięciowo – prądowego” (w praktyce częściej „napięciowo – mocowego”) dla zdefiniowanego stanu ustalonego.

Konfiguracja sieci elektroenergetycznej - jest to jednoznacznie określony układ danej struktury sieci, otrzymany przez wyłączenia i przełączenia wykonane w zbiorze jej elementów. Rozróżnia się konfiguracje: normalne, awaryjne, poawaryjne. Każdej strukturze sieci odpowiada skończony zbiór konfiguracji.

Zobacz też[ | edytuj kod]

  • konfiguracja sieci elektroenergetycznej
  • Bibliografia[ | edytuj kod]

    1. Kujszczyk Z., Mińczuk A.: Elektroenergetyczne sieci rozdzielcze, Tom I, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004, ISBN 83-7207-506-9.
    2. Marzecki J.: Rozdzielcze sieci elektroenergetyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, ISBN 83-01-13446-1.
    Reklama