Stacja transformatorowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Stacja transformatorowa wieżowa w Woli Hankowskiej
Stacja transformatorowa słupowa 15 kV/400 V we wsi Marianów koło Leszna
Stacja transformatorowa - MRw-bS 2xMRwb-4.jpg

Stacja transformatorowa (stacja trafo, trafostacja) – stacja elektroenergetyczna, w której następuje rozdzielanie energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć, wyposażone w transformatory lub przekształtniki prądu przemiennego na stały i odwrotnie.

Transformator rozdzielczy – transformator energetyczny transformujący napięcia średnie (np. 15, 20, 30 kV) na niskie (0,4 kV), odpowiednie do zasilania urządzeń końcowych (odbiorniki przemysłowe, odbiorcy komunalno-bytowi, odbiorcy indywidualni), w miejscach połączeń sieci średniego napięcia z siecią niskiego napięcia. W zakresie nazewnictwa do określenia tej grupy transformatorów stosuje się również termin "transformatory dystrybucyjne".Marianów – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Leszno, zlokalizowana tuż przy granicy Kampinoskiego Parku Narodowego.

W skład stacji transformatorowych wchodzą:

 • transformator,
 • rozdzielnia średniego napięcia,
 • rozdzielnia niskiego napięcia.
 • Najczęściej spotykane stacje transformatorowe służą do transformacji średniego napięcia (np. 20 kV, 15 kV) na niskie (400 V), stąd oznaczenie SN/nn. Są one zazwyczaj budowane jako ostatni element na drodze dostaw energii elektrycznej z elektrowni do klienta.

  Leszno (łac. Lessna Polonorum, niem. Lissa) – miasto na prawach powiatu w województwie wielkopolskim, położone w zachodniej części Polski, pomiędzy dwoma dużymi centrami gospodarczymi – Poznaniem i Wrocławiem. Zamieszkuje je 64 722 mieszkańców, na powierzchni 31,86 km²; co daje miastu siódmą lokatę pod względem wielkości w województwie.Elektrownia – zakład przemysłowy wytwarzający energię elektryczną przez przetwarzanie innych form energii pierwotnej.

  Stacja transformatorowa zasilana może być z linii napowietrznej lub linii kablowej.

  Stacje elektroenergetyczne nazywane są czasem stacjami transformatorowymi.

  Podział stacji transformatorowych[ | edytuj kod]

  Stacje transformatorowe, z uwagi na miejsce i sposób umieszczenia, można podzielić na:

 • słupowe (napowietrzne),
 • wnętrzowe,
 • kontenerowe, małogabarytowe (miejskie, wolnostojące),
 • mobilne (przewoźne).
 • Słupowe[ | edytuj kod]

  Umiejscowione na słupach, najczęściej betonowych, na specjalnych podestach. Stacje te zazwyczaj są prefabrykowane, czyli istnieje z reguły wiele stacji jednego typu. Dodatkowym elementem takich stacji są ograniczniki przepięć umieszczane pomiędzy linią wchodzącą a transformatorem stacji. W starszych typach stacji dodatkowo znajdowały się bezpieczniki i odłączniki.

  Prąd przemienny (ang. alternating current, AC) – charakterystyczny przypadek prądu elektrycznego okresowo zmiennego, w którym wartości chwilowe podlegają zmianom w powtarzalny, okresowy sposób, z określoną częstotliwością. Wartości chwilowe natężenia prądu przemiennego przyjmują naprzemiennie wartości dodatnie i ujemne (stąd nazwa przemienny). Najczęściej pożądanym jest, aby wartość średnia całookresowa (tzn. składowa stała) wynosiła zero.Bezpiecznik – podstawowy element zabezpieczający urządzenie, jego fragment lub użytkownika przed określonym czynnikiem zagrażającym. Należy on do grupy urządzeń zabezpieczających.

  Wnętrzowe[ | edytuj kod]

  Lokalizowane są zazwyczaj we wnętrzach budynków, zarówno mieszkalnych, jak i usługowych czy przemysłowych i różnią się od siebie w zależności od pomieszczenia, w jakim się znajdują. Z uwagi na wymiary pomieszczenia takie elementy jak transformator, rozdzielnia średniego napięcia, rozdzielnia niskiego napięcia i oszynowanie rozdzielni mogą być różnie usytuowane wobec siebie.

  Sieć niskiego napięcia (nn) – sieć elektroenergetyczna, która dostarcza energię elektryczną do indywidualnych odbiorców.Podstacja trakcyjna to stacja elektroenergetyczna, zasilana z krajowego systemu elektroenergetycznego, której podstawowym zadaniem jest zasilanie sieci trakcyjnej na określonym odcinku linii pojazdów o trakcji elektrycznej jak kolej, tramwaje, metro czy trolejbusy.

  Kontenerowe[ | edytuj kod]

  Stacje kontenerowe wykonywane są w formie gotowego kontenera wyposażonego w urządzenia elektryczne (transformatory, rozdzielnice SN, rozdzielnice nN, instalacje wewnętrzne itp.). Stacje takie występują w różnych gabarytach i rodzajach obudowy oraz z różnym wyposażeniem zastosowanym wewnątrz. Mogą to być stacje w obudowie betonowej, stalowej lub aluminiowej. Ze względu na rodzaj obsługi dzielą się na stacje z obsługą zewnętrzną (dostęp do urządzeń z zewnątrz - po otwarciu drzwi) i na stacje z obsługą wewnętrzną, posiadające wewnętrzny korytarz obsługi.

  Rozdzielnia - wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej lub autonomiczny fragment sieci elektroenergetycznej, w którym następuje rozdział energii elektrycznej bez zmiany napięcia.Wolnostojąca stacja transformatorowa na napięcie 5kV (stacja trafo, trafostacja) – stacja elektroenergetyczna w charakterystycznej stalowej obudowie w kształcie walca. Często niesłusznie mylony ze słupem ogłoszeniowym. Nieliczne ocalałe transformatory kioskowe pamiętają początki elektryfikacji Warszawy, kiedy to 1 września 1903 roku na Powiślu uruchomiono Elektrownię Miejską, a od roku 1904 sieci przesyłowe były wykonywane na napięciu wysokim 5 kV. Na początku było zainstalowanych osiem takich kiosków-stacji i 5 km kabli, a w okresie największego rozwoju 1800 stacji i 600 km kabli. Dla porównania dzisiejsza sieć 15 kV ma około 4500 stacji i ponad 5 tysięcy km kabli. Sieć energetyczna 5 kV była eksploatowana w Warszawie aż do 1977 roku.

  Mobilne[ | edytuj kod]

  Stacje kontenerowe przemieszczalne - zazwyczaj na płozach (wymagają wtedy do przewiezienia dźwigu i odpowiedniego środka transportu), ale są też wersje typowo mobilne - czyli na kołach, które można podczepić do samochodu z hakiem. Stacje tego typu stosowane są zarówno w energetyce zawodowej, jak też w budownictwie i górnictwie. Stosowane np. przy awarii stacji stacjonarnej (szybkie zorganizowanie zasilania), do zasilania odbiorników przemieszczalnych (np. przy budowie dróg, autostrad itp.) oraz tymczasowego zasilania na placach budowy.

  Niskie napięcie (zapisywane skrótowo jako nn) – w elektrotechnice oraz elektronice oznacza napięcie elektryczne w obwodach prądu przemiennego do 1000 woltów przy częstotliwości nie większej niż 60 Hz, oraz napięcie w obwodach prądu stałego do 1500 woltów.Sieć średniego napięcia (SN) – sieć elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne wynosi od 1 kV do 60 kV. Średnie napięcie jest szeroko stosowane w sieciach elektroenergetycznych do przesyłania na średnie odległości i rozdziału energii elektrycznej. Jest używane jako napięcie pośrednie, pomiędzy napięciem wysokim używanym do przesyłu energii na duże odległości, a napięciem niskim doprowadzanym do odbiorcy końcowego.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Transformator rozdzielczy
 • Podstacja trakcyjna
 • Transformator kioskowy (kiosk elektryczny)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Stacje transformatorowe typu BEK, ENCO - stacje transformatorowe [dostęp 2021-08-24] (pol.).
  2. Stacje transformatorowe w obudowie metalowej, „elektromontaz-lublin.pl” [dostęp 2018-02-27] [zarchiwizowane z adresu 2018-02-27] (pol.).
  3. Stacje transformatorowe typu NZ, ENCO - stacje transformatorowe [dostęp 2021-08-24] (pol.).
  4. STLm-mobile
  Transformator (z łac. transformare – przekształcać) – maszyna elektryczna służąca do przenoszenia energii elektrycznej prądu przemiennego drogą indukcji z jednego obwodu elektrycznego do drugiego, z zachowaniem pierwotnej częstotliwości. Zwykle zmieniane jest równocześnie napięcie elektryczne (wyjątek stanowi transformator separacyjny, w którym napięcie nie ulega zmianie).Elektroenergetyczna linia kablowa – kabel wielożyłowy, wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym lub kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle wraz z osprzętem kablowym, ułożone na wspólnej trasie i łączących zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych. Linie takie buduje się zarówno dla prądu stałego jak i przemiennego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Przekształtnik (ang. converter) – w technice i inżynierii urządzenie lub system zmieniający lub dopasowujący parametry procesu technologicznego do określonych wymagań.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Odłącznik – odcinacz spełniający wymagania stawiane łącznikowi izolacyjnemu. Jest łącznikiem elektrycznym, który ma stworzyć w obwodzie elektrycznym bezpieczną przerwę izolacyjną. Czynności manewrowe (załączanie/wyłączanie) wykonywane są raczej sporadycznie najczęściej w stanie bezprądowym lub przy prądach o niewielkiej wartości.
  Konsument (łac. consumens) – w potocznym rozumieniu osoba, która konsumuje lub nabywa towary oraz usługi; lub inaczej – ogniwo występujące na końcu łańcucha ekonomicznego. Takie rozumienie prezentuje również Sąd Najwyższy w Polsce, który w jednym ze swych orzeczeń określił konsumenta jako spożywcę, nabywcę towarów na własny użytek, użytkownika. Nie istnieje uniwersalna, prawna definicja konsumenta – w polskim prawie pojęcie konsumenta zostało zdefiniowane w kodeksie cywilnym jako "osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową". Na gruncie przepisów Konstytucji RP konsument jest rozumiany jako osoba nabywająca towar na własny użytek.

  Reklama