Stacja transformatorowa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Stacja transformatorowa wieżowa w Woli Hankowskiej
Stacja transformatorowa słupowa 15 kV/400 V we wsi Marianów koło Leszna
Stacja transformatorowa - MRw-bS 2xMRwb-4.jpg

Stacja transformatorowa (stacja trafo, trafostacja) – stacja elektroenergetyczna, w której następuje rozdzielanie energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć, wyposażone w transformatory lub przekształtniki prądu przemiennego na stały i odwrotnie.

Transformator rozdzielczy – transformator energetyczny transformujący napięcia średnie (np. 15, 20, 30 kV) na niskie (0,4 kV), odpowiednie do zasilania urządzeń końcowych (odbiorniki przemysłowe, odbiorcy komunalno-bytowi, odbiorcy indywidualni), w miejscach połączeń sieci średniego napięcia z siecią niskiego napięcia. W zakresie nazewnictwa do określenia tej grupy transformatorów stosuje się również termin "transformatory dystrybucyjne".Marianów – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Leszno, zlokalizowana tuż przy granicy Kampinoskiego Parku Narodowego.

W skład stacji transformatorowych wchodzą:

 • transformator,
 • rozdzielnia średniego napięcia,
 • rozdzielnia niskiego napięcia.
 • Najczęściej spotykane stacje transformatorowe służą do transformacji średniego napięcia (np. 20 kV, 15 kV) na niskie (400 V), stąd oznaczenie SN/nn. Są one zazwyczaj budowane jako ostatni element na drodze dostaw energii elektrycznej z elektrowni do klienta.

  Leszno (łac. Lessna Polonorum, niem. Lissa) – miasto na prawach powiatu w województwie wielkopolskim, położone w zachodniej części Polski, pomiędzy dwoma dużymi centrami gospodarczymi – Poznaniem i Wrocławiem. Zamieszkuje je 64 722 mieszkańców, na powierzchni 31,86 km²; co daje miastu siódmą lokatę pod względem wielkości w województwie.Prąd przemienny (ang. alternating current, AC) – charakterystyczny przypadek prądu elektrycznego okresowo zmiennego, w którym wartości chwilowe podlegają zmianom w powtarzalny, okresowy sposób, z określoną częstotliwością. Wartości chwilowe natężenia prądu przemiennego przyjmują naprzemiennie wartości dodatnie i ujemne (stąd nazwa przemienny). Najczęściej pożądanym jest, aby wartość średnia całookresowa (tzn. składowa stała) wynosiła zero.

  Stacja transformatorowa zasilana może być z linii napowietrznej lub linii kablowej.

  Stacje elektroenergetyczne nazywane są czasem stacjami transformatorowymi.

  Podział stacji transformatorowych[ | edytuj kod]

  Stacje transformatorowe, z uwagi na miejsce i sposób umieszczenia, można podzielić na:

 • słupowe (napowietrzne),
 • wnętrzowe,
 • kontenerowe, małogabarytowe (miejskie, wolnostojące),
 • mobilne (przewoźne).
 • Słupowe[ | edytuj kod]

  Umiejscowione na słupach, najczęściej betonowych, na specjalnych podestach. Stacje te zazwyczaj są prefabrykowane, czyli istnieje z reguły wiele stacji jednego typu. Dodatkowym elementem takich stacji są ograniczniki przepięć umieszczane pomiędzy linią wchodzącą a transformatorem stacji. W starszych typach stacji dodatkowo znajdowały się bezpieczniki i odłączniki.

  Bezpiecznik – podstawowy element zabezpieczający urządzenie, jego fragment lub użytkownika przed określonym czynnikiem zagrażającym. Należy on do grupy urządzeń zabezpieczających.Sieć niskiego napięcia (nn) – sieć elektroenergetyczna, która dostarcza energię elektryczną do indywidualnych odbiorców.

  Wnętrzowe[ | edytuj kod]

  Lokalizowane są zazwyczaj we wnętrzach budynków, zarówno mieszkalnych, jak i usługowych czy przemysłowych i różnią się od siebie w zależności od pomieszczenia, w jakim się znajdują. Z uwagi na wymiary pomieszczenia takie elementy jak transformator, rozdzielnia średniego napięcia, rozdzielnia niskiego napięcia i oszynowanie rozdzielni mogą być różnie usytuowane wobec siebie.

  Podstacja trakcyjna to stacja elektroenergetyczna, zasilana z krajowego systemu elektroenergetycznego, której podstawowym zadaniem jest zasilanie sieci trakcyjnej na określonym odcinku linii pojazdów o trakcji elektrycznej jak kolej, tramwaje, metro czy trolejbusy.Rozdzielnia - wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej lub autonomiczny fragment sieci elektroenergetycznej, w którym następuje rozdział energii elektrycznej bez zmiany napięcia.

  Kontenerowe[ | edytuj kod]

  Stacje kontenerowe wykonywane są w formie gotowego kontenera wyposażonego w urządzenia elektryczne (transformatory, rozdzielnice SN, rozdzielnice nN, instalacje wewnętrzne itp.). Stacje takie występują w różnych gabarytach i rodzajach obudowy oraz z różnym wyposażeniem zastosowanym wewnątrz. Mogą to być stacje w obudowie betonowej, stalowej lub aluminiowej. Ze względu na rodzaj obsługi dzielą się na stacje z obsługą zewnętrzną (dostęp do urządzeń z zewnątrz - po otwarciu drzwi) i na stacje z obsługą wewnętrzną, posiadające wewnętrzny korytarz obsługi.

  Wolnostojąca stacja transformatorowa na napięcie 5kV (stacja trafo, trafostacja) – stacja elektroenergetyczna w charakterystycznej stalowej obudowie w kształcie walca. Często niesłusznie mylony ze słupem ogłoszeniowym. Nieliczne ocalałe transformatory kioskowe pamiętają początki elektryfikacji Warszawy, kiedy to 1 września 1903 roku na Powiślu uruchomiono Elektrownię Miejską, a od roku 1904 sieci przesyłowe były wykonywane na napięciu wysokim 5 kV. Na początku było zainstalowanych osiem takich kiosków-stacji i 5 km kabli, a w okresie największego rozwoju 1800 stacji i 600 km kabli. Dla porównania dzisiejsza sieć 15 kV ma około 4500 stacji i ponad 5 tysięcy km kabli. Sieć energetyczna 5 kV była eksploatowana w Warszawie aż do 1977 roku.Niskie napięcie (zapisywane skrótowo jako nn) – w elektrotechnice oraz elektronice oznacza napięcie elektryczne w obwodach prądu przemiennego do 1000 woltów przy częstotliwości nie większej niż 60 Hz, oraz napięcie w obwodach prądu stałego do 1500 woltów.

  Mobilne[ | edytuj kod]

  Stacje kontenerowe przemieszczalne - zazwyczaj na płozach (wymagają wtedy do przewiezienia dźwigu i odpowiedniego środka transportu), ale są też wersje typowo mobilne - czyli na kołach, które można podczepić do samochodu z hakiem. Stacje tego typu stosowane są zarówno w energetyce zawodowej, jak też w budownictwie i górnictwie. Stosowane np. przy awarii stacji stacjonarnej (szybkie zorganizowanie zasilania), do zasilania odbiorników przemieszczalnych (np. przy budowie dróg, autostrad itp.) oraz tymczasowego zasilania na placach budowy.

  Sieć średniego napięcia (SN) – sieć elektroenergetyczna, w której napięcie elektryczne wynosi od 1 kV do 60 kV. Średnie napięcie jest szeroko stosowane w sieciach elektroenergetycznych do przesyłania na średnie odległości i rozdziału energii elektrycznej. Jest używane jako napięcie pośrednie, pomiędzy napięciem wysokim używanym do przesyłu energii na duże odległości, a napięciem niskim doprowadzanym do odbiorcy końcowego.Transformator (z łac. transformare – przekształcać) – maszyna elektryczna służąca do przenoszenia energii elektrycznej prądu przemiennego drogą indukcji z jednego obwodu elektrycznego do drugiego, z zachowaniem pierwotnej częstotliwości. Zwykle zmieniane jest równocześnie napięcie elektryczne (wyjątek stanowi transformator separacyjny, w którym napięcie nie ulega zmianie).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Transformator rozdzielczy
 • Podstacja trakcyjna
 • Transformator kioskowy (kiosk elektryczny)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Stacje transformatorowe typu BEK, ENCO - stacje transformatorowe [dostęp 2021-08-24] (pol.).
  2. Stacje transformatorowe w obudowie metalowej, „elektromontaz-lublin.pl” [dostęp 2018-02-27] (pol.).
  3. Stacje transformatorowe typu NZ, ENCO - stacje transformatorowe [dostęp 2021-08-24] (pol.).
  4. STLm-mobile
  Elektroenergetyczna linia kablowa – kabel wielożyłowy, wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym lub kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle wraz z osprzętem kablowym, ułożone na wspólnej trasie i łączących zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno- lub wielofazowych albo jedno- lub wielobiegunowych. Linie takie buduje się zarówno dla prądu stałego jak i przemiennego.Przekształtnik (ang. converter) – w technice i inżynierii urządzenie lub system zmieniający lub dopasowujący parametry procesu technologicznego do określonych wymagań.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Odłącznik – odcinacz spełniający wymagania stawiane łącznikowi izolacyjnemu. Jest łącznikiem elektrycznym, który ma stworzyć w obwodzie elektrycznym bezpieczną przerwę izolacyjną. Czynności manewrowe (załączanie/wyłączanie) wykonywane są raczej sporadycznie najczęściej w stanie bezprądowym lub przy prądach o niewielkiej wartości.
  Konsument (łac. consumens) – w potocznym rozumieniu osoba, która konsumuje lub nabywa towary oraz usługi; lub inaczej – ogniwo występujące na końcu łańcucha ekonomicznego. Takie rozumienie prezentuje również Sąd Najwyższy w Polsce, który w jednym ze swych orzeczeń określił konsumenta jako spożywcę, nabywcę towarów na własny użytek, użytkownika. Nie istnieje uniwersalna, prawna definicja konsumenta – w polskim prawie pojęcie konsumenta zostało zdefiniowane w kodeksie cywilnym jako "osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową". Na gruncie przepisów Konstytucji RP konsument jest rozumiany jako osoba nabywająca towar na własny użytek.

  Reklama