Stacja elektroenergetyczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stacja elektroenergetyczna – zespół urządzeń służących do:

Nastawnia - w elektroenergetyce stanowi zespół przyrządów pomiarowych, sterowniczych, zabezpieczeniowych, sygnalizacyjnych i regulacyjnych wraz z pomieszczeniem, w którym są one zlokalizowane.. Nastawnie znajdują się w dużych stacjach elektroenergetycznych, obejmujących znaczne teren i dużą liczbę przyrządów.Moc bierna w obwodach prądu zmiennego jest wielkością opisującą pulsowanie energii elektrycznej między elementami obwodu elektrycznego. Ta oscylująca energia nie jest zamieniana na użyteczną pracę lub ciepło, niemniej jest ona konieczna do funkcjonowania urządzeń elektrycznych (np. transformatorów, silników). Energia jest pobierana ze źródła w części okresu przebiegu zmiennego, magazynowana przez odbiornik (w postaci energii pola elektrycznego lub magnetycznego) i oddawana do źródła w innej części okresu, kiedy pole elektryczne lub magnetyczne w odbiorniku zanika.
 • przetwarzania i rozdziału (stacja transformatorowo-rozdzielcza) albo
 • tylko do rozdziału energii elektrycznej (rozdzielnia, czyli stacja rozdzielcza)
 • tylko do transformacji energii elektrycznej (stacja transformatorowa),
 • tworząc węzeł w sieci elektroenergetycznej. Zespół tych urządzeń znajduje się na ogrodzonym terenie lub we wspólnym pomieszczeniu (obudowie, obiekcie).

  Pole rozdzielni, Pole rozdzielcze, odejście (ang. bay (of a substation)) - jest to część rozdzielni składająca się z torów prądowych głównych i pomocniczych przeznaczonych do wykonywania określonego zadania w rozdzielni wraz ze wszystkimi przynależnymi elementami izolacyjnymi i konstrukcyjnymi..Prąd stały (ang. direct current, DC) – prąd stały charakteryzuje się stałym zwrotem oraz kierunkiem przepływu ładunków elektrycznych, w odróżnieniu od prądu zmiennego i przemiennego – (AC, ang. alternating current).

  Elementy stacji[ | edytuj kod]

  Stacja elektroenergetyczna – przekrój
  A: wejście linii elektroenergetycznych B: wejście linii elektroenergetycznych 1. wejście liniowe 2. linka odgromowa 3. przewody linii napowietrznej 4. ogranicznik przepięć 5. odłącznik 6. wyłącznik 7. przekładnik prądowy 8. przekładnik napięciowy 9. transformator mocy 10. nastawnia 11. ogrodzenie 12. wejście liniowe

  W skład stacji elektroenergetycznej wchodzą następujące elementy:

  Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa - układy automatyki zajmujące się wykrywaniem stanów zakłóceniowych w systemie elektroenergetycznym i zapobieganie ich skutkom. Do stanów zakłóceniowych, którym ma zapobiegać automatyka zabezpieczeniowa, w sieciach elektroenergetycznych należą: przeciążenie sieci, obniżenie napięcia, zwarcie, wzrost lub obniżenie częstotliwości.Autotransformator to specjalny transformator, w którym jest tylko jedno uzwojenie spełniające jednocześnie rolę pierwotnego i wtórnego. Autotransformator może posiadać przekładnię stałą (stały stosunek ilości zwojów uzwojeń pierwotnego i wtórnego) lub też zmienną.
 • szyny zbiorcze (oszynowanie)
 • pola rozdzielni
 • stanowiska transformatorów lub autotransformatorów
 • stanowiska przekształtników (stacje prądu stałego)
 • pomieszczenia urządzeń pomocniczych
 • nastawnie (sterownie).
 • Stacja 110/15 kV Lewkowo (województwo podlaskie) 52°53′25,6″N 23°41′48,6″E/52,890444 23,696833
  Stacja 110/15 kV Łódź-Retkinia
  Stacja elektroenergetyczna „Aniołów” 220/110 kV w dzielnicy Wyczerpy-Aniołów w Częstochowie (50°49′55″N 19°08′33″E/50,831944 19,142500)

  Szyny zbiorcze (także obejściowe) to miejsce połączenia linii i transformatorów. W zależności od rodzaju stacji i jej znaczenia mogą być szyny pojedyncze, podwójne, potrójne i dodatkowo podzielone na sekcje.

  Szynoprzewód , szyna prądowa - element przewodzący elektrycznie, przewód sztywny, zwykle o dużych wymiarach (długość rzędu 3 m, przekrój – kilkaset milimetrów kwadratowych) i jednolitej strukturze, służący do przekazywania prądu o zazwyczaj dużej wartości. Istnieją również szyny prądowe o niewielkich wymiarach (rzędu centymetrów), dla niewielkich prądów, elastyczne, służące do szybkiego montażu/demontażu, zapewniające łatwy i estetyczny sposób tworzenia instalacji elektrycznej. Większość szyn prądowych ma kształt płaskownika, rzadziej ceownika lub rury. Według najnowszej polskiej nomenklatury poprawna nazwa szyny prądowej to szynoprzewód.Stacja transformatorowa (stacja trafo, trafostacja) – stacja elektroenergetyczna, w której następuje rozdzielanie energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć, wyposażone w transformatory lub przekształtniki prądu przemiennego na stały i odwrotnie.
  Stacja elektroenergetyczna 110/15 kV Słubice

  Pola rozdzielni składają się z toru prądowego i jego wyposażenia w urządzenia główne i pomocnicze wraz z konstrukcjami wsporczymi. Rozróżnia się na stacjach rozdzielnie:

 • liniowe napowietrzne i kablowe
 • transformatorowe
 • łącznika szyn – sekcyjne i systemowe.
 • Poza tymi polami występują też pola poza głównym torem prądowym:

 • potrzeb własnych
 • pomiarowe (pomiar prądu i napięcia)
 • odgromowe
 • uziemiające szyn.
 • Stanowiska transformatorów to miejsca usytuowania transformatora na stacji wraz z urządzeniami pomocniczymi np. instalacja do zraszania transformatora.

  Słubice (do 1945 niem. Frankfurt (Oder)-Dammvorstadt) – miasto w zachodniej części województwa lubuskiego, w powiecie słubickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Słubice, w obrębie Lubuskiego Przełomu Odry, nad rzeką Odrą. 31 grudnia 2012 miasto miało 18 148 mieszkańców. Wraz z Frankfurtem nad Odrą tworzy aglomerację transgraniczną liczącą ok. 85 tys. mieszkańców. Jest to ośrodek akademicki – siedziba Collegium Polonicum, wspólnej jednostki dydaktyczno-naukowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.Retkinia – osiedle mieszkaniowe złożone z bloków z wielkiej płyty położone w południowo-zachodniej części Łodzi, na terenie dawnej dzielnicy Polesie.

  Pomieszczenia urządzeń pomocniczych to zazwyczaj tzw. akumulatornie i rozdzielnie potrzeb własnych prądu stałego i pomocniczego napięcia przemiennego do zasilania sprężarek, zbiorników z gazowym czynnikiem izolacyjnym (powietrze, sześciofluorek siarki itp.).

  „Kompaktowa” stacja elektroenergetyczna w Stanach Zjednoczonych

  W nastawni są zazwyczaj zlokalizowane układy sterowania i nadzoru przy urządzeniach związanych z danym polem i są to układy:

 • sterowania urządzeń
 • elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej (EAZ)
 • synchronizacji
 • regulacji napięcia
 • lokalizacji uszkodzeń linii
 • pomiarów lokalnych (prąd elektryczny, napięcie elektryczne, moc czynna i bierna)
 • telemechaniki
 • rezerwacji lokalnej wyłączników.
 • Stacje elektroenergetyczne dzielą się ze względu na sposób wykonania na:

  Rozdzielnia - wyodrębniona część stacji elektroenergetycznej lub autonomiczny fragment sieci elektroenergetycznej, w którym następuje rozdział energii elektrycznej bez zmiany napięcia.Heksafluorek siarki (sześciofluorek siarki, zwany również elegazem), SF6 – nieorganiczny związek chemiczny o bardzo dobrych własnościach dielektrycznych. Jest bezbarwny, bez smaku i zapachu, ok. 6 razy cięższy niż powietrze.
 • wnętrzowe
 • nadziemne
 • podziemne
 • napowietrzne.
 • Stacje wnętrzowe to zazwyczaj stacje zawierające urządzenia w izolacji gazowej z SF6 i zajmujące dużo mniej terenu niż stacje napowietrzne. W przypadku obu typów stacji (wnętrzowe i napowietrzne) dąży się do zajmowania jak najmniejszej powierzchni terenu, stąd powstała idea stacji kompaktowej, gdzie część urządzeń jest „zagnieżdżona” na mniejszym obszarze, a niektóre zestawy urządzeń znajdują się na specjalnych wysuwanych konstrukcjach.

  Moc czynna (P) – w układach prądu przemiennego (również prądu zmiennego) część mocy, którą odbiornik pobiera ze źródła i zamienia na pracę lub ciepło. W układach prądu stałego cała moc jest mocą czynną. Jednostką mocy czynnej jest wat.Węzeł sieci elektroenergetycznej - dowolny punkt wyróżnialny w sieci elektroenergetycznej. Najczęściej jest to: sekcja szyn w rozdzielni, punkt zasilania sieci, zaciski transformatora, zaciski odbiorników i łączników oraz punkty odgałęzień.

  Oprócz tego stosuje się jeszcze podział z uwagi na funkcje stacji:

 • GPZ – główny punkt zasilania
 • RPZ – rozdzielczy punkt zasilania.


 • Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) – polski urząd antymonopolowy, obsługujący Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest centralnym organem administracji państwowej (rządowej), działający na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331). Organizację Urzędu określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów (M.P. z 2007 r. Nr 39, poz. 451).
  Transformator (z łac. transformare – przekształcać) – maszyna elektryczna służąca do przenoszenia energii elektrycznej prądu przemiennego drogą indukcji z jednego obwodu elektrycznego do drugiego, z zachowaniem pierwotnej częstotliwości. Zwykle zmieniane jest równocześnie napięcie elektryczne (wyjątek stanowi transformator separacyjny, w którym napięcie nie ulega zmianie).
  Przekształtnik (ang. converter) – w technice i inżynierii urządzenie lub system zmieniający lub dopasowujący parametry procesu technologicznego do określonych wymagań.
  Tor prądowy (ang. current circuit) - służy do przewodzenia prądu elektrycznego i najczęściej ma postać odpowiednio ukształtowanego przewodu, żyły kabla lub uzwojenia. Tory prądowe są one zazwyczaj elementami tzw. obwodów ziemnopowrotnych, czyli zawierających ziemię (traktowaną jako ośrodek przewodzący lub półprzewodzący).
  Wyczerpy – dawna wieś położona na północny wschód od Częstochowy (obecnie dzielnica miasta), na lewym brzegu Warty.
  Telemechanika - dziedzina telekomunikacji zajmująca się przesyłaniem sygnałów sterujących na odległość. Telemechanika stanowi zespół urządzeń do zbierania niezbędnych informacji o stanie sieci, które jednocześnie umożliwiają zdalne sterowanie z centrum dyspozytorskiego określonego szczebla. Układy telemechaniki umożliwiają:

  Reklama