• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stacja bazowa  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Antena sektorowa - antena cechująca się szerokim kątem połowy mocy w płaszczyźnie głównej promieniowania (poziomej - H ang. horizontal) i wąskim kątem połowy mocy w płaszczyźnie prostopadłej (pionowej - V ang. vertical). W zależności od wartości kąta połowy mocy w płaszczyźnie głównej promieniowania anteny te dzieli się na anteny 45-, 60-, 90-, 120- oraz 180-stopniowe. Typowe wartości kąta połowy mocy w płaszczyźnie prostopadłej wynoszą dla tych anten od 4 do 10 stopni.Centrala telefoniczna - zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Składa się ona z urządzeń komutacyjnych odpowiedzialnych za zestawianie połączeń telekomunikacyjnych i urządzeń pomocniczych gwarantujących prawidłową pracę centrali. Możemy podzielić je na analogowe i nowocześniejsze cyfrowe. Podział ten wynika z zasady działania i sposobu przetwarzania i przesyłania danych (informacji).
  Typowe wyposażenie stacji bazowej[ | edytuj kod]

  Wyposażenie obejmuje baterie (do zasilania awaryjnego), prostownik (do ładowania baterii oraz do zasilania stacji napięciem 48 V), wydajną klimatyzację, grzejnik, wentylator awaryjny (na wypadek awarii klimatyzacji), centralkę alarmową (do przekazywania alarmów do Centrum Utrzymania i Eksploatacji Sieci (OMC)), urządzenia radiolinii i urządzenie radiowe obsługujące ruch generowany przez użytkowników (BTS), anteny umieszczone na maszcie podłączone są ze stacją za pomocą niskostratnych kabli współosiowych (feeder) ułożonych na drabinkach kablowych. W Polsce stacje bazowe najczęściej mają trzy sektory (komórki) każdy sektor obsługiwany jest przez osobną antenę lub zestaw dwóch anten, w większości instalacji stosuje się anteny kierunkowe pokrywające sygnałem 120° powierzchni (odpowiednio umieszczony zestaw trzech anten daje pokrycie całego terenu wokół stacji bazowej). Popularne w systemach pierwszej generacji anteny dookolne (ang. omnidirectional antenna) w systemach drugiej i trzeciej generacji wykorzystywane są wyłącznie w mikro i pikokomórkach. W najnowocześniejszych instalacjach coraz częściej stosuje się anteny, które automatycznie zmieniają kierunek maksymalnego promieniowania. Moc nadajnika jest uzależniona od wielkości obsługiwanej przez nią komórki.

  Komórka w systemach telekomunikacyjnej łączności bezprzewodowej to obszar dominacji sygnału radiowego emitowanego przez jedną stację przekaźnikową. Wielkości komórek są różne, w zależności od zaludnienia i ukształtowania terenu.Brzozów – miasto powiatowe w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, położone centralnie na Pogórzu Dynowskim, nad rzeką Stobnicą, w Euroregionie Karpackim. Przez Brzozów przebiega droga wojewódzka nr 886 z Domaradza w kierunku Sanoka.

  Wydzielone pomieszczenie powinno mieć powierzchnię około 10 m² i wysokość w świetle minimum 2,5 m. W pomieszczeniu tym na 4–5 stelażach o wymiarach przybliżonych do 45 cm szerokości – 60 cm głębokości – 200 cm wysokości zainstalowany będzie sprzęt nadawczo – odbiorczy, komutacyjny, klimatyzacja, okablowanie sprzętu itp. Pomieszczenie powinno posiadać ogniotrwałe drzwi z bezpiecznym zamkiem. W przypadkach kiedy wewnętrzne pomieszczenie nie byłoby dostępne, wówczas zainstaluje na dachu lub w innym uzgodnionym miejscu prefabrykowane pomieszczenie kontenerowe o przybliżonych wymiarach 2,5 × 4 m, w którym zostanie zainstalowany wyżej wymieniony sprzęt.

  Światłowód – przezroczysta struktura (włóknista, warstwowa lub paskowa), w której odbywa się propagacja światła.Radiolinia (inaczej dohoryzontalna linia radiowa) – system urządzeń, służących do nadawania i odbierania analogowych lub cyfrowych transmisji radiowych. Pracuje w paśmie mikrofalowym, z anteną o silnie kierunkowej charakterystyce promieniowania (i co za tym idzie dużym zysku energetycznym). Zapewnia przepustowość od kilku Mb/s do Gb/s.

  Kontenery[ | edytuj kod]

  Kontener betonowy sieci Orange w Tarcach k. Jarocina

  Kontener betonowy – charakteryzuje się solidną konstrukcją, która predysponuje go do zastosowania w miejscach o szczególnych wymaganiach w zakresie zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem i odporności na wandalizm. Jego średnia masa wynosi około 8 ton. Kontener betonowy charakteryzuje się mocną i trwałą konstrukcją ze skutecznym zabezpieczeniem antywłamaniowym, dobrą izolacyjnością termiczną, bardzo dobrą izolacyjnością wilgotnościową, trwałością i estetycznym wyglądem przez wiele lat.

  UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunications System, pol. Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej) – najpopularniejszy obecnie standard telefonii komórkowej trzeciej generacji.Konstrukcja sprężona - konstrukcja, w której w sposób celowy i kontrolowany wprowadza się siły wewnętrzne przeciwdziałające efektom obciążeń - siłom i odkształceniom. Do wprowadzenia sił służą cięgna sprężające, materiały ekspansywne lub siłowniki. Najczęściej spotykane są konstrukcje sprężone z betonu zbrojonego cięgnami jako strunobeton lub kablobeton. Do wykonywania takich konstrukcji stosuje się betony o wysokiej wytrzymałości na ściskanie (betony wysokich klas). Spotykane są także konstrukcje stalowe sprężane kablami np. Hala Olivia w Gdańsku.
  Kontener laminatowy sieci Plus w Lubinii Małej k. Jarocina

  Kontener laminatowy – charakteryzuje się niewielką masą, która predysponuje go do zastosowania w miejscach nietypowych lub trudno dostępnych, takich jak np. dachy budynków. Kontener laminatowy charakteryzuje się: szybką budową z warstwowych płyt, dowolnością wymiarową, bardzo dobrą izolacyjnością termiczną, bardzo dobrą izolacyjnością wilgotnościową, niewielką masą.

  Żerków – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie jarocińskim, w Kaliskiem, na Wale Żerkowskim, siedziba gminy Żerków.GSM 1800 (nazywany także Digital Communication System (DCS), lub DCS 1800) – standard GSM w którym transmisja mowy i danych może odbywać się w paśmie częstotliwości 1710 – 1880 MHz. Jest on drugim, po GSM 900 najbardziej rozpowszechnionym standardem GSM na świecie. Obecnie używany jest w większości państw europejskich, azjatyckich, afrykańskich, w Australii i Oceanii oraz w niektórych krajach Ameryki Południowej i Środkowej.

  Kontener stalowy – charakteryzuje się niewielką masą, która predysponuje go do zastosowania w miejscach nietypowych lub trudno dostępnych, takich jak np. dachy budynków. Średnia masa kontenera stalowego wynosi około 3,5 tony. Kontener stalowy charakteryzuje się: mocną i trwałą konstrukcją, skutecznym zabezpieczeniem antywłamaniowym, dobrą izolacyjnością termiczną, bardzo dobrą izolacyjnością wilgotnościowa, wyjątkową trwałością i estetyczny wygląd przez wiele lat.

  Handover (w terminologii amerykańskiej: handoff) – przełączenie połączenia radiowego terminala (telefonu, modemu) z jednej stacji bazowej do innej w czasie, gdy połączenie jest aktywne.Pałac Kultury i Nauki (PKiN, poprzednio Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina) – najwyższy budynek w Polsce (pod względem wysokości całkowitej), w centrum Warszawy na placu Defilad. Własność miasta stołecznego Warszawy. Obiektem zarządza miejska spółka „Zarząd Pałacu Kultury i Nauki” Sp. z o.o.

  Wszystkie kontenery wyposażone są w: profesjonalną instalację elektryczną, system klimatyzacji i wentylacji, system zasilania awaryjnego z zasilaczami UPS, systemy alarmów włamaniowych i pożarowych. Wszystkie z wymienionych typów mają na wyposażeniu drzwi, instalację elektryczną oraz klimatyzacja i wentylację.

  Szafy zewnętrzne[ | edytuj kod]

  Zabezpieczają zainstalowane urządzenia przed działaniem czynników naturalnych: deszczu, śniegu, promieniowania słonecznego, podwyższonego zapylenia. Zabezpieczają również aparaturę przed dostępem nieupoważnionych osób i zniszczeniem. Oprócz tego szafy zewnętrzne podtrzymają odpowiednią temperaturę, którą można regulować w zależności od zainstalowanej w nich aparatury.

  GSM (ang. Global System for Mobile Communications, pierwotnie Groupe Spécial Mobile) – najpopularniejszy obecnie standard telefonii komórkowej (w drugim kwartale 2010 78% połączeń w sieciach komórkowych na całym świecie wykonano dzięki tej technologii). Sieci oparte na tym systemie oferują usługi związane z transmisją głosu, danych (na przykład dostęp do Internetu) i wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej.Telefon komórkowy, potocznie komórka — telefon działający w oparciu o telefonię komórkową, czyli urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające swoim użytkownikom bezprzewodowe połączenia na obszarze złożonym z tzw. komórek.

  W przypadku, jeżeli w szafie musi być temperatura niższa od temperatury środowiska naturalnego, stosowane jest urządzenie klimatyczne. Dobór urządzenia klimatycznego zależy od zadanych norm klimatycznych, mocy sprzętu aktywnego i gabarytów szafy. Istnieje możliwość montowania urządzenia klimatycznego wewnątrz i zewnątrz szafy. Przy montowaniu wewnętrznym urządzenie klimatyczne umieszcza się na drzwiach lub na osłonach bocznych szafy tak, żeby zagwarantować dostęp do niego w celu jego obsługiwania. Konstrukcja szafy zapewnia odpowiednie warunki do obsługiwania urządzeń i dogodną eksploatację przy pracy montażystów/techników w warunkach ekstremalnych. Obecnie szafy zewnętrzne znajdują szerokie zastosowanie w telekomunikacji.

  Centrum eksploatacji i utrzymania sieci (ang. Operation and Maintenance Center, OMC) – w sieciach telekomunikacyjnych jednostka odpowiedzialna za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem poszczególnych elementów sieci. Dodatkowym zadaniem OMC jest rozbudowa istniejącej infrastruktury (m.in. dodawanie nowych elementów, zmiany konfiguracji połączeń między różnymi punktami sieci, zmiany relacji sąsiedztw itp.).Telefonia komórkowa - infrastruktura telekomunikacyjna (oraz procesy związane z jej budową i eksploatacją), umożliwiająca abonentom bezprzewodowe połączenia na obszarze złożonym z tzw. komórek (ang. cells), obszarów kontrolowanych przez poszczególne anteny stacji bazowych. Charakterystyczną cechą tego typu telefonii jest zapewnienie użytkownikowi mobilności, może on zestawiać połączenia (oraz połączenia mogą być zostawione do niego) na terenie pokrytym zasięgiem radiowym związanym ze wszystkimi stacjami bazowymi w danej sieci.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sieć telekomunikacyjna – obiekt techniczny będący zbiorem łączy telekomunikacyjnych i innych urządzeń wymaganych do przysyłania informacji pomiędzy dwoma lub więcej węzłami sieci.
  Łysa Góra (pot. albo daw. Łysiec; Święty Krzyż) – szczyt o wysokości 594,3 m n.p.m. w Górach Świętokrzyskich, położony we wschodniej części pasma Łysogór, objęty ochroną w ramach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Drugi szczyt (po Łysicy) pod względem wysokości w tych górach. Zbudowany z piaskowców kwarcytowych zwanych niezbyt precyzyjnie "kwarcytami" i łupków kambryjskich.
  Moc – skalarna wielkość fizyczna określająca pracę wykonaną w jednostce czasu przez układ fizyczny. Z definicji, moc określa wzór:
  Antena dookolna (izotropowa) to antena, której fale rozchodzą się z jednakowym natężeniem w każdym kierunku [definicja klasyczna anteny izotropowej].
  Stara Morawa (dawniej niem. Alt Mohrau) – wieś w Polsce na ziemi kłodzkiej, położona w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Stronie Śląskie.
  Pager – elektroniczne urządzenie pracujące w sieciach przywoławczych, używane do komunikowania się poprzez krótkie informacje odczytywane z wyświetlacza.
  Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) – rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.914 sek.