• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Stacja bazowa  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Antena sektorowa - antena cechująca się szerokim kątem połowy mocy w płaszczyźnie głównej promieniowania (poziomej - H ang. horizontal) i wąskim kątem połowy mocy w płaszczyźnie prostopadłej (pionowej - V ang. vertical). W zależności od wartości kąta połowy mocy w płaszczyźnie głównej promieniowania anteny te dzieli się na anteny 45-, 60-, 90-, 120- oraz 180-stopniowe. Typowe wartości kąta połowy mocy w płaszczyźnie prostopadłej wynoszą dla tych anten od 4 do 10 stopni.Centrala telefoniczna - zespół urządzeń przeznaczony do łączenia abonentów sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Składa się ona z urządzeń komutacyjnych odpowiedzialnych za zestawianie połączeń telekomunikacyjnych i urządzeń pomocniczych gwarantujących prawidłową pracę centrali. Możemy podzielić je na analogowe i nowocześniejsze cyfrowe. Podział ten wynika z zasady działania i sposobu przetwarzania i przesyłania danych (informacji).
  Maszt kratowy[ | edytuj kod]
  Maszt kratowy w Zaskalu w powiecie skarżyskim

  Maszt kratowy jest konstrukcją wykonaną ze stali z zastosowaniem kształtowników zimnogiętych, człony o wysokościach całkowitych 5 do 10,5 m. Maszt ma podstawę w kształcie trójkąta równobocznego, stawiany jest na fundamentach w postaci żelbetowych grzybków (prefabrykaty). Maszty kratowe są o wysokościach: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 i 60 metrów. Zawieszenie konstrukcji wsporczych możliwe jest na dowolnej wysokości, z możliwością instalacji anten i iglicy odgromowej. Drabinkę komunikacyjną montuje się na jednej płaszczyźnie masztu. Maszt jest wyposażony w instalację odgromową oraz opcjonalnie w oświetlenie. Całkowita masa masztu (z drabinką i iglicą odgromową) zależna jest od wysokości masztu i wynosi od około 1,8 t do prawie 12 ton.

  Komórka w systemach telekomunikacyjnej łączności bezprzewodowej to obszar dominacji sygnału radiowego emitowanego przez jedną stację przekaźnikową. Wielkości komórek są różne, w zależności od zaludnienia i ukształtowania terenu.Brzozów – miasto powiatowe w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim, położone centralnie na Pogórzu Dynowskim, nad rzeką Stobnicą, w Euroregionie Karpackim. Przez Brzozów przebiega droga wojewódzka nr 886 z Domaradza w kierunku Sanoka.

  Maszt strunobetonowy[ | edytuj kod]

  Wieża strunobetonowa stacji bazowej w Żerkowie

  Maszt (wieża) jest konstrukcją strunobetonową wykonaną w technologii wirowania. Maszty strunobetonowe są o wysokościach: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 i 50 metrów. Łączenie segmentów w maszt odbywa się za pomocą stalowych pierścieni ocynkowanych ogniowo skręcanych śrubami. Klasa betonu wirowanego B-50. Zawieszenie konstrukcji wsporczych możliwe jest na dowolnej wysokości. Komunikację pionową zapewniają typowe drabinki z systemem asekuracji. Maszt jest wyposażony w instalację odgromową oraz opcjonalnie w oświetlenie przeszkodowe.

  Światłowód – przezroczysta struktura (włóknista, warstwowa lub paskowa), w której odbywa się propagacja światła.Radiolinia (inaczej dohoryzontalna linia radiowa) – system urządzeń, służących do nadawania i odbierania analogowych lub cyfrowych transmisji radiowych. Pracuje w paśmie mikrofalowym, z anteną o silnie kierunkowej charakterystyce promieniowania (i co za tym idzie dużym zysku energetycznym). Zapewnia przepustowość od kilku Mb/s do Gb/s.

  Stacje bazowe wewnątrz budynków[ | edytuj kod]

  W budynkach o dużym nasileniu połączeń (centrach handlowych, hotelach, terminalach lotniczych) instalowane są anteny sufitowe (tzw. anteny wewnętrzne omni) lub anteny ścianowe (tzw. anteny wewnętrzne sektorowe lub panelowe). Zamontowanie takich anten zdecydowanie poprawia jakość połączeń telefonicznych dla abonentów znajdujących się wewnątrz pomieszczeń. Anteny instalowane wewnątrz pomieszczeń mają częstotliwościowe pasmo pracy umożliwiające nadawanie we wszystkich trzech pasmach – GSM, DCS i UMTS. Promieniowanie mikrofalowe wytwarzane przez anteny instalowane wewnątrz budynków propaguje się korytarzami wewnątrz budynku, podobnie jak w torze falowodowym przez co anteny mogą pracować ze znacznie mniejszą mocą. W typowej konfiguracji stosowane są nadajniki 20 W dla systemu GSM oraz DCS oraz nadajnik 10 W dla UMTS. Moc doprowadzona do pojedynczej anteny wynosi 0,2–0,5 W. Dużą role w bilansie mocy w takich połączeniach pełni tor falowodowy, który wnosi znaczne tłumienie sygnałów dochodzących nawet do 20 dB.

  UMTS (ang. Universal Mobile Telecommunications System, pol. Uniwersalny System Telekomunikacji Ruchomej) – najpopularniejszy obecnie standard telefonii komórkowej trzeciej generacji.Konstrukcja sprężona - konstrukcja, w której w sposób celowy i kontrolowany wprowadza się siły wewnętrzne przeciwdziałające efektom obciążeń - siłom i odkształceniom. Do wprowadzenia sił służą cięgna sprężające, materiały ekspansywne lub siłowniki. Najczęściej spotykane są konstrukcje sprężone z betonu zbrojonego cięgnami jako strunobeton lub kablobeton. Do wykonywania takich konstrukcji stosuje się betony o wysokiej wytrzymałości na ściskanie (betony wysokich klas). Spotykane są także konstrukcje stalowe sprężane kablami np. Hala Olivia w Gdańsku.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Żerków – miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie jarocińskim, w Kaliskiem, na Wale Żerkowskim, siedziba gminy Żerków.
  GSM 1800 (nazywany także Digital Communication System (DCS), lub DCS 1800) – standard GSM w którym transmisja mowy i danych może odbywać się w paśmie częstotliwości 1710 – 1880 MHz. Jest on drugim, po GSM 900 najbardziej rozpowszechnionym standardem GSM na świecie. Obecnie używany jest w większości państw europejskich, azjatyckich, afrykańskich, w Australii i Oceanii oraz w niektórych krajach Ameryki Południowej i Środkowej.
  Handover (w terminologii amerykańskiej: handoff) – przełączenie połączenia radiowego terminala (telefonu, modemu) z jednej stacji bazowej do innej w czasie, gdy połączenie jest aktywne.
  Pałac Kultury i Nauki (PKiN, poprzednio Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina) – najwyższy budynek w Polsce (pod względem wysokości całkowitej), w centrum Warszawy na placu Defilad. Własność miasta stołecznego Warszawy. Obiektem zarządza miejska spółka „Zarząd Pałacu Kultury i Nauki” Sp. z o.o.
  GSM (ang. Global System for Mobile Communications, pierwotnie Groupe Spécial Mobile) – najpopularniejszy obecnie standard telefonii komórkowej (w drugim kwartale 2010 78% połączeń w sieciach komórkowych na całym świecie wykonano dzięki tej technologii). Sieci oparte na tym systemie oferują usługi związane z transmisją głosu, danych (na przykład dostęp do Internetu) i wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej.
  Telefon komórkowy, potocznie komórka — telefon działający w oparciu o telefonię komórkową, czyli urządzenie telekomunikacyjne umożliwiające swoim użytkownikom bezprzewodowe połączenia na obszarze złożonym z tzw. komórek.
  Centrum eksploatacji i utrzymania sieci (ang. Operation and Maintenance Center, OMC) – w sieciach telekomunikacyjnych jednostka odpowiedzialna za nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem poszczególnych elementów sieci. Dodatkowym zadaniem OMC jest rozbudowa istniejącej infrastruktury (m.in. dodawanie nowych elementów, zmiany konfiguracji połączeń między różnymi punktami sieci, zmiany relacji sąsiedztw itp.).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.