ssDNA

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

ssDNA (ang single stranded DNA) – forma jednoniciowa DNA. Występuje w każdej aktywnej metabolicznie komórce. Każdy dwuniciowy DNA może ulec dysocjacji do jednoniciowego DNA np. w przypadku wzrostu temperatury otoczenia lub pod wpływem transformacji struktury np. podczas replikacji lub transkrypcji.

Replikacja DNA − proces, w którym podwójna nić DNA (podwójna helisa) ulega skopiowaniu. Replikacja jest semikonserwatywna (półzachowawcza) - w każdej z dwóch uzyskanych podwójnych nici DNA będzie jedna nić macierzysta i jedna nowa. Nie licząc niewielkiego prawdopodobieństwa (ok. 1 błąd na 10 nukleotydów, dla porównania błąd transkrypcji - 1 na 10) wystąpienia błędu obie cząsteczki DNA będą identyczne. Proces ten zachodzi podczas interfazy (w fazie S).Kwas deoksyrybonukleinowy (dawn. kwas dezoksyrybonukleinowy; akronim: DNA, z ang. deoxyribonucleic acid) – wielkocząsteczkowy organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych. U eukariontów zlokalizowany jest przede wszystkim w jądrach komórek, u prokariontów bezpośrednio w cytoplazmie, natomiast u wirusów w kapsydach. Pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych.

Forma ssDNA o wielokrotnych (1000x) powtórzeniach TTAGGG formuje G-kwadrupleksy. Spotykane w telomerach i innych odcinkach. W całym genomie posekwencyjne wyszukiwanie daje 376,000 potencjalnych miejsc o nieznanej jeszcze w pełni funkcji. Niektóre są związane z onkogenezą.

Transkrypcja – w genetyce proces syntezy RNA na matrycy DNA przez różne polimerazy RNA, czyli przepisywanie informacji zawartej w DNA na RNA.Telomer – fragment chromosomu, zlokalizowany na jego końcu, który zabezpiecza go przed uszkodzeniem podczas kopiowania. Telomer skraca się podczas każdego podziału komórki. Proces ten, będący "licznikiem podziałów" chroni komórki przed nowotworzeniem, ale przekłada się na proces starzenia się.
Reklama