• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sponsoring

  Przeczytaj także...
  Promocja jest to oddziaływanie na odbiorców produktów danej firmy, polegające na przekazaniu im informacji, które mają w odpowiednim stopniu zwiększyć wiedzę na temat produktów lub usług oraz samej firmy w celu stworzenia dla nich preferencji na rynku.Filantropia (stgr. φιλανθρωπία philanthrōpia – dobroczynność, życzliwość; φιλάνθρωπος philánthrōpos – kochający ludzkość) to działalność osób bądź instytucji, polegająca na bezinteresownym udzielaniu pomocy finansowej lub materialnej potrzebującym.
  Ogród zoologiczny, zoo – urządzony i zagospodarowany teren wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nim związanymi, gdzie przetrzymywane są oraz eksponowane publicznie przez co najmniej 7 dni w roku żywe zwierzęta gatunków dziko występujących, z wyjątkiem:
  Sponsoring firmy motoryzacyjnej w jeździectwie

  Sponsoring (również sponsorowanie) – forma promocji. Jego istotą są skojarzenia, dzięki którym pozytywny obraz sponsorowanego przenosi się na sponsora.

  Znak sponsora najczęściej towarzyszy imprezom lub działaniu sponsorowanych instytucji. W przypadku produktów, których reklama jest ograniczona przepisami prawnymi (np. wyroby tytoniowe, alkoholowe), sponsoring jest często jedyną możliwością promocji masowej. Sponsoring jest jednym z narzędzi public relations wykorzystywanych przez sponsora. Ważnym argumentem przemawiającym za stosowaniem sponsoringu jest również zwiększające się zainteresowanie masową rozrywką oraz wzrost świadomości społecznej.

  Napój alkoholowy – napój zawierający etanol. Napoje alkoholowe dzielone są na piwa, wina oraz alkohole spirytusowe. Spożywanie napojów alkoholowych jest legalne w większości krajów a ponad 100 państw posiada przepisy regulujące ich produkcję, sprzedaż i spożywanie. W Polsce, według definicji ustawowej napój alkoholowy to każdy produkt przeznaczony do spożycia zawierający więcej niż 0,5% alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego.Anonimowi Jedzenioholicy – oparte na programie 12 kroków Anonimowych Alkoholikow grupy dla osób mających problem z jedzeniem (jedzenie kompulsywne, bulimia, anoreksja, ortoreksja, jedzenie nocne, etc.).

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  W sponsoringu występują zawsze dwie strony: sponsor – jest nim najczęściej przedsiębiorca lub osoba prywatna zainteresowana promowaniem siebie lub swoich produktów i ponosząca z tego tytułu określone koszty, oraz sponsorowany – osoba lub instytucja, która korzysta ze świadczenia.

  Public relations (PR) (z ang. publiczne relacje, kontakty z otoczeniem) – kształtowanie stosunków publicznie działającego podmiotu z jego otoczeniem. Celem działań public relations jest dbałość o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość wobec działań danej osoby lub firmy.Muzeum – instytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi pewną wartość historyczną bądź artystyczną. W większych muzeach niewielka część z tych obiektów jest udostępniana publiczności w postaci wystaw stałych lub czasowych, natomiast reszta jest przechowywana w specjalnie do tego przystosowanych magazynach.

  Z punktu widzenia przedmiotu najczęściej wyróżnia się następujące obszary sponsoringu:

 • sport – imprezy, drużyny lub indywidualni sportowcy
 • kultura i sztuka – instytucje kulturalne: teatry, muzea, kina, imprezy, wystawy, festiwale, twórcy i artyści
 • ekologia – ochrona przyrody i środowiska naturalnego, utrzymanie ginących gatunków zwierząt w zoo
 • sfera społeczna – wspieranie placówek, np. domy dziecka, domy opieki społecznej, akcje charytatywne np. dożywianie dzieci
 • ochrona zdrowia – szpitale, przychodnie, akcje związane z badaniami profilaktycznymi, edukacja w zakresie ochrony zdrowia
 • oświata – wspieranie szkół, przedszkoli
 • nauka – badania naukowe, ekspedycje przyrodnicze i geograficzne, książki i inne publikacje, konferencje i sympozja.
 • Sponsoring bywa rozumiany jako forma dobroczynności (filantropii) i to zarówno przez sponsorów, jak i sponsorowanych. Jednak dla sponsorów jest on dodatkową formą promocji. Sponsoring jest to działanie marketingowe, promujące markę, usługę lub produkt w związku z wizerunkiem czy prestiżem, które ma przynieść określone korzyści sponsorowi, niekoniecznie w krótkim przedziale czasowym.

  Marketing – handel aktywny, wychodzący naprzeciw potrzebom klienta, próbujący odgadnąć skryte potrzeby klienta, usiłujący te potrzeby uświadamiać oraz pobudzać, a nawet kreować i zaspokajać je. Pojęcie marketingu zdefiniowano po raz pierwszy w 1941 roku i opisano je jako „prowadzenie działalności gospodarczej, odnoszącej się do przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta lub użytkownika”.Kino – rodzaj sztuki widowiskowej uwiecznionej na taśmie filmowej lub wideo, w której aktor lub grupa aktorów odgrywa role dla widowni, lub nagrany jest obraz ruchomy z podkładem dźwiękowym lub bez. Terminem tym określa się też czasem sam spektakl lub też budynek, w którym on jest wyświetlany.

  Forma pracy AA[ | edytuj kod]

  Sponsoring jest także formą pracy z Programem 12 Kroków i 12 Tradycji, stworzonym przez Anonimowych Alkoholików i zaadoptowanym przez: AN, Al-Anon, DDA, AJ, AD, SLAA, AH, SA oraz inne wspólnoty dwunastokrokowe. Sponsoring zazwyczaj polega na współpracy dwóch osób – sponsora i podopiecznego. Sponsor to bardziej doświadczony członek danej wspólnoty i pomagający podopiecznemu przejść przez program 12 Kroków. Relacja sponsor – podopieczny nie opiera się o jakiekolwiek gratyfikacje finansowe i jest dobrowolna.

  Reklama (z łac. reclamo, reclamare) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).Szpital – jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. W szpitalu udziela się świadczeń zdrowotnych w warunkach zamkniętych. Najważniejszym zadaniem szpitali jest leczenie pacjentów, ale oprócz tego zajmują się opieką zdrowotną ludzi zdrowych, np. szpitale położnicze.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Narzędzia komunikacji – Media Relations dla startupów – mamstartup.pl.
  2. Anonimowi Narkomani, Narcotics Anonymous – region Polska, www.anonimowinarkomani.org [dostęp 2016-10-07].
  3. Al Anon, Al-Anon, www.al-anon.org.pl [dostęp 2016-10-07].
  4. DDA, Witamy, „nieoficjalna STRONA DDA” [dostęp 2016-10-07].
  5. Anonimowi Jedzenioholicy, anonimowijedzenioholicy.org [dostęp 2016-10-07].
  6. Anonimowi Depresanci, anonimowi_depresanci.republika.pl [dostęp 2016-10-07].
  7. SLAA strona główna – Anonimowi Uzależnieni od Seksu i Miłości, www.slaa.pl [dostęp 2016-10-07].
  8. Anonimowi hazardziści, www.anonimowihazardzisci.org [dostęp 2016-10-07].
  9. SA PL Oficjalna strona Anonimowych Seksoholików – Polska, sa.org.pl [dostęp 2018-02-13].

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • The European Sponsorship Association (ang.)
 • Papieros - wyrób tytoniowy składający się z rurki z cienkiej bibułki (gilzy) o średnicy do 1 cm i długości do 12 cm (zwykle 85 mm), wewnątrz której znajduje się mieszanka tytoniowa zawierająca spreparowane liście różnych odmian tytoniu.Teatr – rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów na żywo daje przedstawienie dla zgromadzonej publiczności. Terminem teatr określa się też sam spektakl teatralny lub też budynek, w którym jest grany.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.