Sopotnicki Potok

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sopotnicki Potok (Sopotnicki) – potok, prawy dopływ Grajcarka o długości 9,93 km.

Grajcarek – rzeka u podnóża Małych Pienin, powstaje w Jaworkach z połączenia Białej i Czarnej Wody. Płynie przez Jaworki, Szlachtową i uchodzi do Dunajca w Szczawnicy, tuż powyżej charakterystycznej skały Kotuńka, na wysokości 430 m n.p.m. Zaraz za skrzyżowaniem dróg jest most, pod którym płynie Grajcarek, a za mostem zaczyna się Droga Pienińska.Czeremcha (1124 lub 1146 m n.p.m.) – zalesiony, niewybitny szczyt w Beskidzie Sądeckim, w Paśmie Radziejowej. Znajduje się w bocznym grzbiecie opadającym z Przehyby. Jest to szczyt zwornikowy, ponieważ odbiega stąd na zachód grzbiet Czeremchy Zachodniej. Na południowy zachód od wierzchołka jest ponadto drugi punkt zwornikowy, gdzie grzbiet (ten biegnący z Przehyby) rozgałęzia się tam na dwie odnogi: zachodnią z kulminacją Koszarki oraz południową ze szczytem Łysiny.

Potok płynie w Paśmie Radziejowej należącym do Beskidu Sądeckiego. Wypływa z zachodniego stoku Przehyby (ok. 1120 m). Początkowo płynie na zachód pomiędzy głównym grzbietem Pasma Radziejowej a leżącymi na południe od niego Czeremchą i Czeremchą Zachodnią. Po ok. 4 km, na wschód od szczytu Kuba, skręca w lewo, na południe. Od tego miejsca kierunek ten nie ulega większym zmianom. Następnie dolina potoku biegnie w otoczeniu południowo-zachodniego ramienia Czeremchy Zachodniej oraz grzbietu opadającego z Dzwonkówki na południe, kulminującego w Kotelnicy i Bereśniku. Potok przepływa przez należącą już do Szczawnicy Sewerynówkę, gdzie z lewej strony uchodzą do niego Jastrzębi Potok i Potok pod Górami, a kilkaset metrów dalej woda spływa z pięciometrowego skalnego progu, tworząc wodospad Zaskalnik. Dalej, pomiędzy bocznym grzbietem odchodzącym z Bereśnika a masywem Gabańki, płynie przez osiedla Kunie oraz Staszowa, a następnie, na wysokości ok. 470 m, uchodzi do Grajcarka.

Kuba (888 m) – niski i niewybitny szczyt w grzbiecie głównym Pasma Radziejowej w Beskidzie Sądeckim. Znajduje się pomiędzy przełęczą Przysłop (832 m) a wzniesieniem Rokita (898 m). Zachodnie stoki Kuby opadają do źródlisk Obidzkiego Potoku, wschodnie do Sopotnickiego Potoku. Stoki wschodnie Kuby są zalesione, ale na stokach południowych, zachodnich i północnych znajdują się dwie polany przedzielone pasem lasu; polana Przysłop na przełęczy Przysłop, oraz Krótka Polana na stokach zachodnich.Pasmo Radziejowej – pasmo górskie w Beskidzie Sądeckim będące, obok Pasma Jaworzyny, jedną z jego dwóch głównych części. Rozciąga się od doliny Dunajca na zachodzie po Gromadzką Przełęcz na wschodzie. Znajdują się tu wszystkie szczyty Beskidu Sądeckiego wznoszące się powyżej 1200 m n.p.m., łącznie z najwyższą Radziejową, od której pasmo wzięło swoją nazwę.

Przy potoku przebiegają szlaki turystyczne:

 • pieszy niebieski: Szczawnica – Przehyba
 • rowerowy czarny: Szczawnica – Przehyba
 • konny: Szczawnica – Dzwonkówka
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Sopotnicki na mapie Geoportalu Polskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (wynik wyszukiwania), Główny Geodeta Kraju, za: Mapa topograficzna w skali 1:10 000; Protokół z posiedzenia KNMiOF w dniach 14 – 15 marca 2005 [dostęp 2017-06-19].
  2. Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 1. Wody płynące, źródła, wodospady. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. s. 261. [dostęp 2017-06-19].
  3. Sopotnicki Potok na mapie Geoportalu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej >> Moduł: Obszary Dorzeczy (wynik wyszukiwania). Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. [dostęp 2017-06-19].
  4. Pieniny polskie i słowackie. Mapa turystyczna 1:25 000. Piwniczna-Zdrój: Agencja Wydawnicza "WiT", 2004.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Sopotnica, potok, ..., [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XI: Sochaczew – Szlubowska Wola, Warszawa 1890, s. 79.
 • Potok – niewielki ciek wodny o wartkim nurcie, płynący w terenie o znacznych deniwelacjach. Jest wodą płynącą, zwykle w korycie wyerodowanym w skałach. Charakteryzują go duże spadki zwierciadła wody i burzliwy nurt. W Polsce potokami nazywane są przeważnie cieki płynące w górach i na wyżynach. Cechą potoków górskich są spadki koryt od 5% do 30%, a potoków wysokogórskich nawet do 80% i więcej. Na wyżynach, potoki charakteryzują się spadkami od 5% do 10%. Zlewnia potoku zwykle nie przekracza 100 km². Podłoże w potokach wysokogórskich stanowią lite skały, niżej głazy, następnie kamienie przemieszane ze żwirem, a jeszcze niżej żwir i wreszcie piasek i muł.Bereśnik (843 m) – szczyt w Paśmie Radziejowej w Beskidzie Sądeckim. Znajduje się na południowo-wschodnim grzbiecie Przysłopu. Grzbiet ten poprzez Kotelnicę (847 m), Cieluszki (811 m), Bereśnik (843 m), Guckę (763 m) i Bryjarkę (677 m) opada do doliny Grajcarka w Szczawnicy, oddzielając dolinę Sopotnickiego Potoku od doliny Skotnickiego Potoku i jego dopływu – Czarnego Potoku. Na mapie Geoportalu szczyt Bereśnika opisany jest jako Góra Popa.
  Warto wiedzieć że... beta

  Dopływ – rzeka lub mniejszy ciek, który nie uchodzi bezpośrednio do zbiornika wodnego (morza, jeziora), ale do innego cieku. W zależności od tego, z której strony brzegu rzeki (patrząc od źródła) dopływ łączy się z nią, wyróżnia się dopływy lewe i prawe. Ponadto dopływy posiadają swoje własne dopływy – tworzą w ten sposób hierarchię sieci rzecznej: rzeka główna, dopływy pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, itd.
  Szczawnica – miasto uzdrowiskowe w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, siedziba władz gminy miejsko-wiejskiej Szczawnica. Położone w Beskidach Zachodnich, nad potokiem Grajcarkiem.
  Jastrzębi Potok – potok, dopływ Sopotnickiego Potoku. Cała jego zlewnia znajduje się w obrębie miejscowości Szczawnica. Wypływa w jarze na południowo-zachodnich stokach Czeremchy, na wysokości około 1080 m. Spływa początkowo w kierunku południowo-zachodnim, a potem południowym i uchodzi do Sopotnickiego Potoku jako jego lewy dopływ. Następuje to na wysokości około 590 m, w miejscu o współrzędnych 49°26′43″N 20°30′06″E/49,445278 20,501667.
  Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej – urząd administracji rządowej właściwy w sprawach gospodarowania wodami, zgodnie ze statutem "zapewnia obsługę Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (...) i działa pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem" (Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 r.). Pomimo swej nazwy Krajowy Zarząd pełni jedynie funkcję pomocniczą względem Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami) podobnie jak statut nie precyzuje szerzej zadań Krajowego Zarządu. We wspomnianej ustawie wyszczególniono natomiast zadania Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
  Szlak turystyczny – trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.
  Główny Geodeta Kraju – centralny organ administracji rządowej ds. geodezji i kartografii. Wykonuje zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.

  Reklama