• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Somerset  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Międzynarodowy alfabet fonetyczny, MAF (ang. International Phonetic Alphabet, IPA; fr. Alphabet phonétique international, API) – alfabet fonetyczny, system transkrypcji fonetycznej przyjęty przez Międzynarodowe Towarzystwo Fonetyczne jako ujednolicony sposób przedstawiania głosek wszystkich języków. Składają się na niego zarówno symbole alfabetyczne jak i symbole niealfabetyczne oraz ok. 30 znaków diakrytycznych.Somerton – miasto i civil parish w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w hrabstwie Somerset, w dystrykcie South Somerset, położone nad rzeką Cary między Yeovil i Street. W centrum charakterystyczny ośmiokątny budynek Market Cross. W 2011 roku civil parish liczyła 4697 mieszkańców.
  Gospodarka[ | edytuj kod]
  Baza dystrybucyjna Somerfielda w Bridgwater
  Ser Cheddar z Somersetu – dojrzały, ostry

  Somerset ma niewiele centrów przemysłowych i ośrodków wysokiej technologii, co wraz z tradycyjnym w tym regionie rolnictwem i coraz bardziej nasilającą się turystyką skutkuje niskim bezrobociem – w granicach 2%. W czasach rewolucji przemysłowej na najważniejszy port południowego zachodu wyrósł Bridgwater, gdyż rzeka Parrett była żeglowna do tego miejsca dla dużych statków. Dalej towary płynęły do Langport i Taunton. W XIX wieku w Bridgwater rozwinęła się produkcja cegieł i dachówek z gliny, później celofanu, choć ten przemysł już upadł. Miasto jednak, korzystając z dobrej infrastruktury drogowej, rozwinęło bazę logistyczną – swoje magazyny zbudowały tu Argos i Somerfield. Innym ośrodkiem przemysłowym jest Yeovil z fabryką helikopterów AgustaWestland oraz systemów tlenowych dla lotnictwa, wiele miast rozwinęło przemysł drobny, np. w Crewkerne istnieje fabryka motocykli Ariel.

  Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.Zatoka – część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami, przy czym rozmiary i kształt tego akwenu nie mają większego znaczenia.

  Rolnictwo[ | edytuj kod]

  Jednymi z najważniejszych działów gospodarki hrabstwa są rolnictwo i przemysł spożywczy, w których zatrudnienie znajduje ponad 15 000 osób. Region – mimo spadku produkcji – wciąż słynie z sadownictwa, a Somerset jest ważnym producentem cydru. Z Taunton i Shepton Mallet pochodzą popularne gatunki tego napoju: Thatcher Cider i Blackthorn Coder. Fabryka soków Gerber w Bridgwater jest największym w Wielkiej Brytanii producentem soków owocowych, wytwarzając 10 mln litrów soków tygodniowo. Równie istotna jest produkcja wyrobów mlecznych w firmach Kompania serowarska Ilchester i Yeo Valley Organic Farm produkująca popularne w Wielkiej Brytanii jogurty.W 2008 roku firma mleczarska- Robert Wiseman & Sons uruchomiła nową mleczarnie oraz nowe centrum dystrybucji przeniesione z Taunton

  AgustaWestland to włosko-brytyjska firma projektująca i produkująca śmigłowce. Została utworzona w lipcu 2000 kiedy holdingi Finmeccanica S.p.A. (Włochy) i GKN plc (Wielka Brytania) zgodziły się połączyć swoje spółki zależne zajmujące się produkcją śmigłowców: Agusta i Westland Helicopters tworząc AgustaWestland z 50% udziałów każdego z holdingów.Wybrzeże – obszar na granicy lądu i zbiornika wodnego obejmującego część nadwodną i podwodną. Pas ten jest szerszy niż brzeg i strefa brzegowa, lecz jego zasięg nie jest precyzyjnie określony granicami. Zbiornik wodny i ląd wybrzeża są rozdzielone linią brzegową.

  Drobna wytwórczość[ | edytuj kod]

  Tradycyjne źródło dochodów mieszkańców – uprawa wierzby, wikliniarstwo i tkactwo nie są już tak prężne, jednak dalej istnieją na równinie Somerset Levels; z jego historią i dniem dzisiejszym można zapoznać się w Willow and Wetlands Visitor Centre. Wikliniarstwo ma w regionie długą tradycję, fragmenty koszy wykopano koło Glastonbury, używano ich również przy budowie dróg przeprawowych przez mokradła. W latach 30. XX wieku uprawa wierzby zajmowała 36 km². Zastąpienie wiklinowych koszy plastikowymi i tekstylnymi torbami spowodowały zachwianie przemysłem w latach 50. Obecna powierzchnia upraw zajmuje ok. 1,4 km², głównie w okolicach Westonzoyland.

  Dorset – hrabstwo ceremonialne i niemetropolitalne w Anglii, w regionie South West England, położone nad kanałem La Manche.GCSE - (ang. "The General Certificate of Secondary Education") egzamin zdawany powszechnie w trakcie piątego roku nauki w szkole średniej (ang. Secondary Education) przez uczniów w wieku 16 lat na tak zwanym 11 roku (ang. Year 11) w Anglii, Walii i północnej Irlandii. Jest to warunek konieczny do kontynuowania swojej nauki poprzez system A-levels lub International Baccalaureate.

  Niektóre miasta, np. Castle Cary i Frome silnie rozwinęły tkactwo, w Street wytwarzano wełniane pantofle i inne rodzaje obuwia. Przemysł ten upadł ze względu na tani import a Azji, zwłaszcza Chin. Hrabstwo jest również ośrodkiem przemysłu mineralnego i budownictwa. W kamieniołomach w okolicy Bath wydobywa się kamień budowlany; z niego właśnie powstała katedra w Wells. W ograniczonym zakresie kamień z Bath używany jest do dziś.

  Wells - miasto w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w hrabstwie Somerset. W 2001 roku miasto to zamieszkiwało 10 406 osób. Miasto słynie jako najmniejsze spośród miast Wielkiej Brytanii posiadających tytuł city.Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.

  Oświata i nauka[ | edytuj kod]

  Szkolnictwo państwowe w Somersecie jest przedmiotem działania właściwych komórek oświatowych w radach Bath and North East Somerset. North Somerset i Somersetu. Wszystkie szkoły na poziomie podstawowym są ogólnokształcące i zapewniają naukę w wieku od czwartego do jedenastego roku życia, po czym absolwenci szkół przechodzą do szkół ponadpodstawowych. W West Somerset obowiązuje trójpoziomowy system nauczania, podczas gdy w pozostałych częściach hrabstwa dwupoziomowy.

  Chów – zapewnienie zwierzętom użytkowym i hodowlanym prawidłowych warunków bytowania i rozwoju, dzięki którym możliwy jest pełny rozwój pożądanych cech. Obejmuje czynności takie jak karmienie i pielęgnacja, związane z utrzymaniem zwierząt od czasu ich nabycia - zwykle młodych osobników - do czasu uzyskania przez nie oczekiwanych cech użytkowych. Odchowane zwierzęta mogą być użytkowane do produkcji (mleko, wełna, jaja), jako surowiec do produkcji (mięso, skóra), jako siła robocza (np. koń, muł, osioł) lub zwierzęta domowe (pies, kot).Wzgórze – naturalna i wypukła forma rzeźby terenu o umownej wysokości względnej od 100 do 300 m, jednakże może mniej lub więcej zależnie od wielkości form sąsiednich np. wzgórza stanowiące przedgórza gór wysokich w innym przypadku mogłyby być nazywane górami.

  W hrabstwie działa trzydzieści szkół średnich państwowych i 17 niezależnych, w Bath i North East Somerset odpowiednio 13 państwowych i pięć niezależnych a w północnym Somercecie – 10 szkół państwowych i dwie niezależne, nie licząc sześcioklasowych college.

  Niektóre ze szkół ponadpodstawowych mają status szkół specjalistycznych. Korzenie niektórych z nich sięgają głęboko w przeszłość, jak np. The Blush School w Wells, Richard Huish College w Taunton czy Oldfield School w Bath. Inne zmieniały swoje nazwy. Wiele szkół powstało po II wojnie światowej. W roku 2006 egzaminy GCSE (porównywalne z polskimi pogimnazjalnymi) zdawało 5900 uczniów, z czego 44,4% zdało pięć przedmiotów na oceny bardzo dobrą, dobrą lub dostateczną, łącznie z językiem angielskim i matematyką – w porównaniu z wynikiem 45,8% dla całej Anglii. Istnieje również rozbudowane szkolnictwo prywatne dla młodzieży od 11 do 18 roku życia, np. King’s College w Taunton, która założona została w roku 1519 i otrzymała 30 lat później status szkoły królewskiej, nadany jej przez Edwarda VI. Największą koedukacyjną szkołą w hrabstwie i zarazem największą niezależną szkołą koedukacyjną w Anglii jest Milfield, kształcący 1260 uczniów, z czego 910 z zakwaterowaniem. Większość szkół ma charakter świecki, niektóre mają afiliację przy kościołach lub związkach wyznaniowych, jak np. Monkton Combe School, Prior Park College, które są afiliowane przy towarzystwie kwakrów, czy rzymskokatolicka szkoła prywatna Downside School w Stratton-on-the-Fosse bądź też Kingswood School metodystów założona w roku 1748 przez Johna Wesleya w Kingswood. Na terenie hrabstwa znajdują się dwa uniwersytety – Bath University oraz Bath Spa University, w których kształci się 5 500 studentów. Naukę można kontynuować na siedmiu college’ach: w Bridgwater, Taunton, Yeovil i Frome.

  Portishead – miasto w Wielskiej Brytanii, w Anglii, w hrabstwie Somerset, w jednostce administracyjnej North Somerset, położone nad Kanałem Bristolskim, przy granicy z miastem Bristol (18 km od centrum miasta).Fortyfikacja (z łac. fortificatio – umocnienie) – zespół obiektów wojskowych w postaci odpowiednich budowli i urządzeń, przeznaczonych do prowadzenia działań obronnych.

  Kultura[ | edytuj kod]

  Glastonbury Festival 2003
  Halswell House, dwór z XVIII wieku, zabytek klasy II

  Somerset ma tradycje w dziedzinie sztuki, literatury i muzyki. William Wordsworth i Samuel Taylor Coleridge tworzyli podczas pobytu w Nether Stowey, pisarz Evelyn Waugh swoje ostatnie lata w wiosce Combe Florey. Dla społeczności wiejskich ważna była tradycyjna muzyka ludowa i taniec. Pieśni z regionu zostały zebrane przez Cecil Sharp i zintegrowane z takimi pracami jak np. Somerset rapsody. Obecnie tę tradycją kontynuują takie grupy jak The Wurzels, grając muzykę w stylu określanym żartobliwie jako Scrumpy and Western.

  Dewiza (z fr. devise "godło, zawołanie", z łac. sententia divisa "myśl wydzielona") – krótkie zdanie definiujące ogólną zasadę postępowania osoby lub rodu osób, organizacji lub instytucji, wyrażone najczęściej w języku narodowym lub po łacinie, rzadziej w innych językach; także rodzaj epigrafu.Axbridge – niewielkie miasto w Wielkiej Brytanii, w Anglii w hrabstwie Somerset (dystrykt Sedgemoor), u podnóża wzgórz Mendip, niedaleko Cheddar.

  Corocznie w Pilton niedaleko Glastonbury odbywa się festiwal muzyki rockowej Glastonbury Festival, przyciągający ponad 170 000 miłośników muzyki i światowe gwiazdy show businessu. Corocznie na wzgórzach Mendip odbywa się wyrosły z tradycji imprezy w Glastonbury festiwal The Big Green Gathering. Bath corocznie organizuje Święto literatury, podobne imprezy odbywają się w innych częściach hrabstwa. Jesienią w Somersecie odbywają się festiwale regionalne, z największym Festiwalem świateł w Europie.

  Inwazja Normanów na Anglię była ostatnią, zakończoną sukcesem próbą podboju Brytanii. Przyczyną była bezpotomna śmierć 5 stycznia 1066 roku w Westminsterze króla Anglii Edwarda Wyznawcy. Król Edward, zajmujący się więcej religią niż sprawami państwa, który mimo posiadania żony żył niczym w celibacie, obiecał na wiele lat przed swoją śmiercią następstwo tronu dalekiemu kuzynowi ze strony matki, księciu Normandii Wilhelmowi, jednak na łożu śmierci ustanowił następcą swojego szwagra Harolda, hrabiego Wesseksu, który w dzień po śmierci króla koronował się.Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.

  W Legendzie o Królu Arturze Avalon łączy się tradycyjnie ze wzgórzem Glastonbury Tor – mnisi opactwa Glastonbury utrzymują, że tam właśnie odkryto szkielet króla i jego żony. O wiele ważniejsze jest, że Glastonbury było w VIII wieku ważnym centrum religijnym – „najwyżej położony kościół chrześcijański świata” umieszczony w „tajemniczej krainie Avalonu”. Stwierdzenie to oparte jest legendarnej tradycji o założeniu świątyni mnichów z roku 63 n.e., rok po wizycie Józefa z Arymatei, który miał rzekomo przywieźć św. Graala. W średniowieczu ważnymi ośrodkami religijnymi był Woodspring Priory i opactwo Muchelney. Obecna diecezja Bath i Bristol pokrywa cały Somerset i niewielki wycinek Dorsetu. Biskupstwo Somersetu ma swą siedzibę w Bath. Katedra św. Andrzeja był przed reformacją świątynią rzymskokatolicką.

  Region Anglii Południowo-Zachodniej (South West) – jeden z dziewięciu regionów Anglii, utworzony w 1994 roku. Stolicami są Bristol oraz Plymouth.Somerfield - sieć supermarketów średniej wielkości działających w Wielkiej Brytanii. Główna siedziba firmy znajduje się w Bristolu. Roczny obrót firmy wynosi 4 676 mld. GBP (dane na 2005 rok). Firma liczy około 900 sklepów i zatrudnia 46 098 pracowników. W roku 2008 firma została wykupiona przez Co-operative Group za kwotę 1.57 miliarda GBP.

  W hrabstwie znajduje się kilka muzeów: w Bath mieszczą się Muzeum Amerykańskie i Muzeum Budownictwa Bath, Museum Astronomiczne Hershela, centrum Jane Austen i Łaźnie Rzymskie. Inne miejsca dziedzictwa narodowego polecane turystom to m.in. stacja pomp w Claverton, młyn wodny w Dunster, muzeum helikopterów w Weston-super-Mare, muzeum hrabstwa w Taunton, muzeum wiejskie w Glastonbury i muzeum stacji pomp w Westonzoyland.

  Sedgemoor – dystrykt w Anglii, w hrabstwie Somerset, ze stolicą w Bridgwater. Powierzchnia – 584 km, 111 000 mieszkańców. Utworzony 1 kwietnia 1974. W dystrykcie znajduje się jedna z najstarszych dróg w Europie, prowadząca przez bagna – The Sweet Track, a także znana atrakcja Cheddar Gorge.Śmiertelność (ang. fatality rate) – liczba organizmów należących do określonej populacji, które giną w określonej jednostce czasu z różnych powodów, wyrażona najczęściej jako zmiana względna liczebności populacji (wskaźnik śmiertelności); jest jednym z czynników decydujących o dynamice liczebności populacji. Wyróżnia się śmiertelność ekologiczną, czyli faktycznie istniejącą w populacji w rzeczywistym siedlisku, zajmowanym również przez inne gatunki, np. przez populacje tworzące biocenozę (zob. oddziaływania międzygatunkowe, lub śmiertelność minimalną, która miałaby miejsce, gdyby populacja żyła w optymalnych warunkach.

  Na liście zabytków Somersetu znajduje się 11 500 budynków, 523 inne zabytki i 192 obszary uznane za zabytkowe, 41 parków i ogrodów, 36 miejsc z ogólnokrajowej listy dziedzictwa, jak np. Clevedon Court, Montacute House czy Stembridge Tower Mill – ostatni zachowany wiatrak w Anglii. Inne zabytkowe budynki pozostają w rękach prywatnych, np. Halswell House czy Marston Bigot.

  Cheddar – duża wieś w Wielkiej Brytanii, w Anglii w hrabstwie Somerset. Położona u podgórza wzgórz Mendip. Wieś dała nazwę gatunkowi wytwarzanych tu serów cheddar – najpopularniejszego gatunku w Wielkiej Brytanii i szeroko znanego w Europie. I choć nazwa ma znaczenie ogólnoświatowe, w miejscowości znajduje się tylko jeden zakład serowarski.Yeo, zwana również dla ujednoznacznienia Congresbury Yeo – rzeka płynąca w Anglii w hrabstwie Somerset. Wypływa w centrum wsi Compton Martin, uchodzi do lejkowatego ujścia rzeki Severn niedaleko Bristolu w miejscowości Kingston Seymour nad zatoką Clevedon.

  Dziennikiem hrabstwa jest Western Daily Press. Inne dzienniki wychodzące w hrabstwie to Bath Chronicle, Chew Valley Gazette, Clevedon Mercury i Mendip Times. Na terytorium hrabstwa działają oprócz BBC rozgłośnie radiowe „Orchard FM” z Taunton, „Quay West” z Bridgwater, „Ivel FM” z Yeovil i „Apple AM” – szpitalne i społeczne radio z Taunton.

  Jane Austen (ur. 16 grudnia 1775 w Steventon w hrabstwie Hampshire, zm. 18 lipca 1817 w Winchester) – angielska pisarka.Józef z Arymatei – według Nowego Testamentu człowiek, który ofiarował grób przygotowany dla siebie, na pochówek ukrzyżowanego Jezusa. Był osobą majętną i członkiem Sanhedrynu. Józef wyczekiwał królestwa Bożego i według Ewangelii św. Jana był uczniem Jezusa, święty Kościoła katolickiego, prawosławnego, ewangelickiego i ormiańskiego.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wyż Azorski - centrum wysokiego ciśnienia w obszarach podtropikalnego Północnego Atlantyku w pobliżu Wysp Azorskich.
  Wookey Hole – wieś w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Somerset. Na terenie wsi znajduje się wapienna jaskinia o tej samej nazwie, wyrzeźbiona przez wody rzeki Axe.
  Cegła – materiał budowlany w kształcie prostopadłościanu (także klina, wycinka pierścienia kołowego lub kształtki) uformowany z gliny, wapna, piasku, cementu (bloczki betonowe) lub innych surowców mineralnych, który wytrzymałość mechaniczną i odporność na wpływy atmosferyczne uzyskuje poprzez proces suszenia, wypalania lub naparzania parą wodną. Cegły służą m.in. do wznoszenia ścian, murów, filarów, słupów, a także fundamentów i ścian fundamentowych. Cegły mogą też być wypełnieniem stropów (strop Kleina).
  Kanał Bristolski (ang. Bristol Channel, wal. Môr Hafren) – zatoka Oceanu Atlantyckiego u południowo-zachodnich wybrzeży Wielkiej Brytanii.
  Religijne Towarzystwo Przyjaciół (członkowie określani popularnie jako kwakrzy) – protestancki kierunek wyznaniowy w chrześcijaństwie silnie akcentujący rolę osobistego wewnętrznego objawienia. Charakteryzuje się m.in. przestrzeganiem światopoglądu pacyfistycznego. W 1947 roku społeczności kwakrów przyznano Pokojową Nagrodę Nobla.
  Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla.
  Wikliniarstwo – działalność obejmująca przetwórstwo wikliny. Przetwórstwo wikliny to rodzaj rękodzieła polegającego na wyrobie przedmiotów ozdobnych i użytkowych (koszy, naczyń, mebli, zwłaszcza ogrodowych i plażowych, nawet płotów i ścian) za pomocą zaplatania wikliny.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.17 sek.