• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Somerset  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Międzynarodowy alfabet fonetyczny, MAF (ang. International Phonetic Alphabet, IPA; fr. Alphabet phonétique international, API) – alfabet fonetyczny, system transkrypcji fonetycznej przyjęty przez Międzynarodowe Towarzystwo Fonetyczne jako ujednolicony sposób przedstawiania głosek wszystkich języków. Składają się na niego zarówno symbole alfabetyczne jak i symbole niealfabetyczne oraz ok. 30 znaków diakrytycznych.Somerton – miasto i civil parish w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w hrabstwie Somerset, w dystrykcie South Somerset, położone nad rzeką Cary między Yeovil i Street. W centrum charakterystyczny ośmiokątny budynek Market Cross. W 2011 roku civil parish liczyła 4697 mieszkańców.
  Demografia[ | edytuj kod]

  W 2011 roku liczba mieszkańców hrabstwa administracyjnego wynosiła 530 000, w jednostce unitary authority North Somerset – 202 600, a w Bath and North East Somerset 176 000. Łącznie hrabstwo ceremonialne liczyło 908 600. W roku 2001 liczby te wyniosły odpowiednio 498 093, 188 564 oraz 169 040 (łącznie 855 697). Przyrost naturalny jest wyższy niż średnia krajowa, ze wzrostem w wysokości 6,4% od roku 1991 i 17% od roku 1981. Gęstość zaludnienia wynosi 1,4 osoby na hektar – w porównaniu ze wskaźnikiem 2,2 osoby dla całego regionu południowo-zachodniego. W obrębie hrabstwa zaludnienie waha się od 0,5 osoby w North Somerset do 2,2 osoby na hektar w dystrykcie Taunton Deane. Procent mniejszości seksualnych ocenia się na 7-10%. Przyjmuje się że tylko w wymiarze sprawiedliwości na terenie hrabstwa pracuje 700-1000 gejów, lesbijek i osób transseksualnych.

  Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.Zatoka – część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami, przy czym rozmiary i kształt tego akwenu nie mają większego znaczenia.
  Pyra99.jpeg

  Wykres przedstawia piramidę wiekową dla hrabstwa Somerset (dane na rok 2001)

  Czarnoskóra mniejszość wynosi 2,9% populacji Somersetu. Najliczniejszą grupą etniczną są Chińczycy, jednak nie ma bezpośrednich danych. Znaczącą mniejszością są Romowie. Ponad 25% populacji skupionej jest w Taunton, Bridgwater i Yeovil. Reszta hrabstwa ma charakter wiejski, a ludność jest rozproszona. Rocznie Somerset odwiedza 9 milionów turystów co znacznie zwiększa zaludnienie w okresach szczytu turystycznego.

  AgustaWestland to włosko-brytyjska firma projektująca i produkująca śmigłowce. Została utworzona w lipcu 2000 kiedy holdingi Finmeccanica S.p.A. (Włochy) i GKN plc (Wielka Brytania) zgodziły się połączyć swoje spółki zależne zajmujące się produkcją śmigłowców: Agusta i Westland Helicopters tworząc AgustaWestland z 50% udziałów każdego z holdingów.Wybrzeże – obszar na granicy lądu i zbiornika wodnego obejmującego część nadwodną i podwodną. Pas ten jest szerszy niż brzeg i strefa brzegowa, lecz jego zasięg nie jest precyzyjnie określony granicami. Zbiornik wodny i ląd wybrzeża są rozdzielone linią brzegową.

  Zatrudnienie[ | edytuj kod]

  Procent populacji aktywnej ekonomicznie jest wyższy niż średnia regionalna i krajowa a stopień bezrobocia poniżej średniej w regionie i krajowej. Zatrudnienie stałe w hrabstwie Somerset (bez unitary authorities) ma 38,5% ludności między 14 a 74 rokiem życia. W niepełnym wymiarze godzin pracuje 13,8% mieszkańców hrabstwa a 5% to studenci dzienni. Najwięcej mieszkańców znajduje zatrudnienie w handlu i usługach – 18,5%, przemyśle – 16,6% i w służbie zdrowia – 11,2%.

  Dorset – hrabstwo ceremonialne i niemetropolitalne w Anglii, w regionie South West England, położone nad kanałem La Manche.GCSE - (ang. "The General Certificate of Secondary Education") egzamin zdawany powszechnie w trakcie piątego roku nauki w szkole średniej (ang. Secondary Education) przez uczniów w wieku 16 lat na tak zwanym 11 roku (ang. Year 11) w Anglii, Walii i północnej Irlandii. Jest to warunek konieczny do kontynuowania swojej nauki poprzez system A-levels lub International Baccalaureate.

  Od 2004 roku w związku z wstąpieniem nowych państw do Unii Europejskiej i otwarciem brytyjskiego rynku pracy daje się zauważyć znaczny wzrost cudzoziemców pracujących w hrabstwie. W ciągu okresu od kwietnia 2004 do marca 2005 liczba cudzoziemskich pracowników zarejestrowanych w ministerstwie spraw wewnętrznych (Home Office) wzrosła o 50%, w unitary authority North Somerset – o 98%. W skali całego regionu South West England są to wartości przeciętne; w Kornwalii zanotowano wzrost ponad trzykrotny a w dystrykcie Kerrier aż sześciokrotny (dla porównania dystrykt Mendip, największy w hrabstwie beneficjent emigracji, zanotował wzrost ponad dwukrotny). Największy spadek odnotowano w Bath and North East Somerset – liczba imigrantów zmalała o ponad połowę (51,3%) i jest to najniższy wynik w całym regionie.

  Wells - miasto w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w hrabstwie Somerset. W 2001 roku miasto to zamieszkiwało 10 406 osób. Miasto słynie jako najmniejsze spośród miast Wielkiej Brytanii posiadających tytuł city.Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.

  Religia[ | edytuj kod]

  Dominującym wyznaniem w hrabstwie jest anglikanizm; Somerset znajduje się w całości na terenie diecezji Bath and Wells i podzielony jest na 40 parafii. Drugim co do liczebności wiernych obrządkiem jest rzymski katolicyzm. Pod względem organizacyjnym kościół katolicki w hrabstwie należy do prowincji Birmingham, diecezji Clifton. Kościołem diecezjalnym jest katedra Clifton. Z innych obrządków chrześcijańskich spotykani są baptyści, adwentyści dnia siódmego, metodyści, luteranie, kościół prawosławny, kościół ewangelicko-reformowany, Armia Zbawienia. Z innych religii – buddyści stanowią 0,2%, muzułmanie – 0,2%, żydzi – 0,1%. Wskaźniki te są w przypadku każdej mniejszości niższe niż w Anglii.

  Chów – zapewnienie zwierzętom użytkowym i hodowlanym prawidłowych warunków bytowania i rozwoju, dzięki którym możliwy jest pełny rozwój pożądanych cech. Obejmuje czynności takie jak karmienie i pielęgnacja, związane z utrzymaniem zwierząt od czasu ich nabycia - zwykle młodych osobników - do czasu uzyskania przez nie oczekiwanych cech użytkowych. Odchowane zwierzęta mogą być użytkowane do produkcji (mleko, wełna, jaja), jako surowiec do produkcji (mięso, skóra), jako siła robocza (np. koń, muł, osioł) lub zwierzęta domowe (pies, kot).Wzgórze – naturalna i wypukła forma rzeźby terenu o umownej wysokości względnej od 100 do 300 m, jednakże może mniej lub więcej zależnie od wielkości form sąsiednich np. wzgórza stanowiące przedgórza gór wysokich w innym przypadku mogłyby być nazywane górami.

  Miasta[ | edytuj kod]

  Most Pulteney w Bath

  Pierwszą stolicą hrabstwa był Ilchester, w roku 1278 stolicę przeniesiono do Somerton. W XIV wieku miasto straciło na znaczeniu, stolicę zatem przeniesiono do Taunton ok. roku 1366. W hrabstwie znajdują się dwa miasta katedralne (o statucie city): Bath i Wells oraz blisko trzydzieści mniejszych ośrodków miejskich. W niektórych przypadkach wsie są większe i ważniejsze niż przyległe do nich miasta, np. wieś Cheddar jest trzykrotnie większa od pobliskiego Axbridge. Wiele centrów osadniczych rozwinęło się ze względu na dogodne warunki geograficzne, które nadały miejscu znaczenie strategiczne – doliny między wzgórzami, możliwość przeprawy przez rzekę, np. North Petherton. Najwyżej położonym miastem hrabstwa jest Chard, na wysokości 127 m n.p.m..

  Portishead – miasto w Wielskiej Brytanii, w Anglii, w hrabstwie Somerset, w jednostce administracyjnej North Somerset, położone nad Kanałem Bristolskim, przy granicy z miastem Bristol (18 km od centrum miasta).Fortyfikacja (z łac. fortificatio – umocnienie) – zespół obiektów wojskowych w postaci odpowiednich budowli i urządzeń, przeznaczonych do prowadzenia działań obronnych.

  Miasta w hrabstwie powyżej 10 tys. mieszkańców. Tłustym drukiem zaznaczono miasta o statusie city.

  Transport[ | edytuj kod]

  Kolej parowa TauntonMinehead

  Hrabstwo Somerset ma 4 058 kilometrów dróg. Największe arterie to autostrada M5, drogi krajowe A303 TauntonLondyn, A37 i A38 łączące centrum kraju z Kornwalią oraz biegnąca wzdłuż wybrzeża A39, dające dobrą komunikację większości terytorium hrabstwa, choć liczne mniejsze ośrodki, zwłaszcza wsie, mają wąskie drogi dojazdowe. Stosunkowo gęsta jest sieć kolejowa – główne linie przebiegające przez region to BristolPenzance, LondynExeter i Heart of Wessex – z Bristolu do Weymouth. Na terenie hrabstwa znajduje się lotnisko międzynarodowe w Bristolu.

  Dewiza (z fr. devise "godło, zawołanie", z łac. sententia divisa "myśl wydzielona") – krótkie zdanie definiujące ogólną zasadę postępowania osoby lub rodu osób, organizacji lub instytucji, wyrażone najczęściej w języku narodowym lub po łacinie, rzadziej w innych językach; także rodzaj epigrafu.Axbridge – niewielkie miasto w Wielkiej Brytanii, w Anglii w hrabstwie Somerset (dystrykt Sedgemoor), u podnóża wzgórz Mendip, niedaleko Cheddar.

  W XIX wieku wybudowano kanał węglowy aby ograniczyć koszt transportu węgla i produktów rolnych. Pierwsze 10 kilometrów między Paulton i doliną Calm były w użyciu od roku 1805, dodatkowo wzdłuż kanału przebiegała linia tramwajowa. Dalszego odcinka nie wybudowano, niemniej komunikacja tramwajowa zachowała się do lat 50. XX wieku.

  Inwazja Normanów na Anglię była ostatnią, zakończoną sukcesem próbą podboju Brytanii. Przyczyną była bezpotomna śmierć 5 stycznia 1066 roku w Westminsterze króla Anglii Edwarda Wyznawcy. Król Edward, zajmujący się więcej religią niż sprawami państwa, który mimo posiadania żony żył niczym w celibacie, obiecał na wiele lat przed swoją śmiercią następstwo tronu dalekiemu kuzynowi ze strony matki, księciu Normandii Wilhelmowi, jednak na łożu śmierci ustanowił następcą swojego szwagra Harolda, hrabiego Wesseksu, który w dzień po śmierci króla koronował się.Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.

  Wraz z wprowadzeniem podatków drogowych w XIX wieku poprawiła się jakość dróg, budowa kanałów i kolei. Wybudowano m.in. kanał Bridgwater – Taunton, kanał Glastonbury i kanał Chard. Jednak ich użyteczność była dość krótka, obecnie niektóre, np. Bridgwater – Taunton służą celom rekreacyjnym. Ich znaczenie zostało zmarginalizowane głównie przez rodzącą się w tym wieku kolej. W hrabstwie wybudowano do roku 1925 pięć głównych linii obsługiwanych przez różne kompanie. Część z nich istnieje do dziś, a niektóre, np. linia TauntonMinehead, służą do obsługi ruchu turystycznego jako koleje zabytkowe. Żadna z linii przebiegających przez hrabstwo nie jest zelektryfikowana.

  Region Anglii Południowo-Zachodniej (South West) – jeden z dziewięciu regionów Anglii, utworzony w 1994 roku. Stolicami są Bristol oraz Plymouth.Somerfield - sieć supermarketów średniej wielkości działających w Wielkiej Brytanii. Główna siedziba firmy znajduje się w Bristolu. Roczny obrót firmy wynosi 4 676 mld. GBP (dane na 2005 rok). Firma liczy około 900 sklepów i zatrudnia 46 098 pracowników. W roku 2008 firma została wykupiona przez Co-operative Group za kwotę 1.57 miliarda GBP.

  Do lat 60. XX wieku nadmorskie rejony hrabstwa były obsługiwane przez parowce o napędzie kołowym, zapewniające połączenie z Cardiff jak też Ilfracombe i wyspą Lundy. Molo w Burnham-on-Sea wykorzystywane było głównie do celów towarowych – jako uzupełnienie linii kolejowej do hrabstwa Dorset i dalej do kanału La Manche.

  Sedgemoor – dystrykt w Anglii, w hrabstwie Somerset, ze stolicą w Bridgwater. Powierzchnia – 584 km, 111 000 mieszkańców. Utworzony 1 kwietnia 1974. W dystrykcie znajduje się jedna z najstarszych dróg w Europie, prowadząca przez bagna – The Sweet Track, a także znana atrakcja Cheddar Gorge.Śmiertelność (ang. fatality rate) – liczba organizmów należących do określonej populacji, które giną w określonej jednostce czasu z różnych powodów, wyrażona najczęściej jako zmiana względna liczebności populacji (wskaźnik śmiertelności); jest jednym z czynników decydujących o dynamice liczebności populacji. Wyróżnia się śmiertelność ekologiczną, czyli faktycznie istniejącą w populacji w rzeczywistym siedlisku, zajmowanym również przez inne gatunki, np. przez populacje tworzące biocenozę (zob. oddziaływania międzygatunkowe, lub śmiertelność minimalną, która miałaby miejsce, gdyby populacja żyła w optymalnych warunkach.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Cheddar – duża wieś w Wielkiej Brytanii, w Anglii w hrabstwie Somerset. Położona u podgórza wzgórz Mendip. Wieś dała nazwę gatunkowi wytwarzanych tu serów cheddar – najpopularniejszego gatunku w Wielkiej Brytanii i szeroko znanego w Europie. I choć nazwa ma znaczenie ogólnoświatowe, w miejscowości znajduje się tylko jeden zakład serowarski.
  Yeo, zwana również dla ujednoznacznienia Congresbury Yeo – rzeka płynąca w Anglii w hrabstwie Somerset. Wypływa w centrum wsi Compton Martin, uchodzi do lejkowatego ujścia rzeki Severn niedaleko Bristolu w miejscowości Kingston Seymour nad zatoką Clevedon.
  Jane Austen (ur. 16 grudnia 1775 w Steventon w hrabstwie Hampshire, zm. 18 lipca 1817 w Winchester) – angielska pisarka.
  Józef z Arymatei – według Nowego Testamentu człowiek, który ofiarował grób przygotowany dla siebie, na pochówek ukrzyżowanego Jezusa. Był osobą majętną i członkiem Sanhedrynu. Józef wyczekiwał królestwa Bożego i według Ewangelii św. Jana był uczniem Jezusa, święty Kościoła katolickiego, prawosławnego, ewangelickiego i ormiańskiego.
  Wyż Azorski - centrum wysokiego ciśnienia w obszarach podtropikalnego Północnego Atlantyku w pobliżu Wysp Azorskich.
  Wookey Hole – wieś w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Somerset. Na terenie wsi znajduje się wapienna jaskinia o tej samej nazwie, wyrzeźbiona przez wody rzeki Axe.
  Cegła – materiał budowlany w kształcie prostopadłościanu (także klina, wycinka pierścienia kołowego lub kształtki) uformowany z gliny, wapna, piasku, cementu (bloczki betonowe) lub innych surowców mineralnych, który wytrzymałość mechaniczną i odporność na wpływy atmosferyczne uzyskuje poprzez proces suszenia, wypalania lub naparzania parą wodną. Cegły służą m.in. do wznoszenia ścian, murów, filarów, słupów, a także fundamentów i ścian fundamentowych. Cegły mogą też być wypełnieniem stropów (strop Kleina).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.15 sek.