• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Somerset  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Międzynarodowy alfabet fonetyczny, MAF (ang. International Phonetic Alphabet, IPA; fr. Alphabet phonétique international, API) – alfabet fonetyczny, system transkrypcji fonetycznej przyjęty przez Międzynarodowe Towarzystwo Fonetyczne jako ujednolicony sposób przedstawiania głosek wszystkich języków. Składają się na niego zarówno symbole alfabetyczne jak i symbole niealfabetyczne oraz ok. 30 znaków diakrytycznych.Somerton – miasto i civil parish w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w hrabstwie Somerset, w dystrykcie South Somerset, położone nad rzeką Cary między Yeovil i Street. W centrum charakterystyczny ośmiokątny budynek Market Cross. W 2011 roku civil parish liczyła 4697 mieszkańców.
  Historia[ | edytuj kod]

  Starożytność i średniowiecze[ | edytuj kod]

  Sweet Track – Najstarsza świadoma konstrukcja drogowa w Europie
  Obelisk Wellingtona
  Fabryka Royal Ordnance Factory w Bridgwater produkowała amunicję podczas II wojny światowej

  Osadnictwo w jaskiniach na wzgórzach Mendip i inne utwory, takie jak wąwóz w Cheddar sięga epoki paleolitu. Szkielet z Jaskini Gough pochodzi z roku 12 000 p.n.e., podczas gdy kompletny szkielet, znany jako człowiek z Cheddar, datowany jest na rok 7150 p.n.e. W jaskiniach znajdują się malowidła naskalne. Zamieszkiwanie niektórych jaskiń, takich jak Wookey Hole mogło odbywać się do czasów historycznych.

  Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.Zatoka – część zbiornika wodnego (oceanu, morza, jeziora) wcinająca się w ląd, ograniczona często od wód otwartych przylądkami lub małymi wyspami, przy czym rozmiary i kształt tego akwenu nie mają większego znaczenia.

  Równiny Somerset Levels, zwłaszcza ich suche miejsca Glastonbury i Brent Knoll, również mają długą historię osadnictwa – wiadomo, że były zamieszkiwane przez myśliwych epoki mezolitu. Przemieszczanie się w regionie ułatwiała konstrukcja drogi przeprawowej przez bagna, najstarszej w Europie drogi zdradzającej prace inżynierskie Sweet Track, która pochodzi z lat 3807–3806 p.n.e.

  AgustaWestland to włosko-brytyjska firma projektująca i produkująca śmigłowce. Została utworzona w lipcu 2000 kiedy holdingi Finmeccanica S.p.A. (Włochy) i GKN plc (Wielka Brytania) zgodziły się połączyć swoje spółki zależne zajmujące się produkcją śmigłowców: Agusta i Westland Helicopters tworząc AgustaWestland z 50% udziałów każdego z holdingów.Wybrzeże – obszar na granicy lądu i zbiornika wodnego obejmującego część nadwodną i podwodną. Pas ten jest szerszy niż brzeg i strefa brzegowa, lecz jego zasięg nie jest precyzyjnie określony granicami. Zbiornik wodny i ląd wybrzeża są rozdzielone linią brzegową.

  Na terenie hrabstwa znajdują się liczne grodziska epoki żelaza, które, tak jak np. Cadbury Castle czy Ham Hill, były zamieszkiwane później, w początkach średniowiecza. Wiek innych obiektów, jak np. kamiennych kręgów w Stanton Drew, nie jest ustalony, ale przyjmuje się, że pochodzą z neolitu.

  W roku 47 n.e., za czasów cesarza Wespazjana, Somerset podbił II Legion Augusta w ramach opanowywania Wyspy. Teren hrabstwa był pod panowaniem Cesarstwa rzymskiego do roku 409. Z tamtego okresu pochodzi wiele obiektów, w tym najbardziej znany – łaźnie rzymskie, od których nazwano miasto Bath.

  Dorset – hrabstwo ceremonialne i niemetropolitalne w Anglii, w regionie South West England, położone nad kanałem La Manche.GCSE - (ang. "The General Certificate of Secondary Education") egzamin zdawany powszechnie w trakcie piątego roku nauki w szkole średniej (ang. Secondary Education) przez uczniów w wieku 16 lat na tak zwanym 11 roku (ang. Year 11) w Anglii, Walii i północnej Irlandii. Jest to warunek konieczny do kontynuowania swojej nauki poprzez system A-levels lub International Baccalaureate.

  Po opuszczeniu Wyspy przez Rzymian nastąpił okres inwazji anglosaskiej. Anglosasi sprawowali kontrolę nad obszarem obecnej Anglii do roku 600 n.e., choć Somerset był wciąż brytyjski. Brytom udało się powstrzymać na jakiś czas ekspansję anglosaską na południowy zachód. Dopiero król Wessexu Ine przesunął granicę królestwa wschodniosaksońskiego na zachód, obejmując i Somerset. Pałac królewski w Cheddar był używany kilkakrotnie dla potrzeb Witenagemotu. Po inwazji Normanów na Anglię w 1066 obszar hrabstwa podzielono na 700 lenn, jednak duża część terytorium hrabstwa była własnością Korony, łącznie z fortyfikacjami Dunster.

  Wells - miasto w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w hrabstwie Somerset. W 2001 roku miasto to zamieszkiwało 10 406 osób. Miasto słynie jako najmniejsze spośród miast Wielkiej Brytanii posiadających tytuł city.Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.

  Przez następne wieki hrabstwo było regionem typowo rolniczym i dobrze prosperowało. Rozwinął się tu również przemysł, zwłaszcza wełniany i był największy w Anglii tamtego okresu. Kwitło również prymitywne górnictwo węglowe. Jednak, podobnie jak pozostałe części Wyspy, zostało silnie dotknięte przez czarną śmierć w r. 1348, która w tym regionie spowodowała blisko 50-procentową śmiertelność. W tym okresie w hrabstwie powstało kilka miast; bardzo silne były również wpływy kościoła, który na terenie hrabstwa posiadał ponad 20 opactw.

  Chów – zapewnienie zwierzętom użytkowym i hodowlanym prawidłowych warunków bytowania i rozwoju, dzięki którym możliwy jest pełny rozwój pożądanych cech. Obejmuje czynności takie jak karmienie i pielęgnacja, związane z utrzymaniem zwierząt od czasu ich nabycia - zwykle młodych osobników - do czasu uzyskania przez nie oczekiwanych cech użytkowych. Odchowane zwierzęta mogą być użytkowane do produkcji (mleko, wełna, jaja), jako surowiec do produkcji (mięso, skóra), jako siła robocza (np. koń, muł, osioł) lub zwierzęta domowe (pies, kot).Wzgórze – naturalna i wypukła forma rzeźby terenu o umownej wysokości względnej od 100 do 300 m, jednakże może mniej lub więcej zależnie od wielkości form sąsiednich np. wzgórza stanowiące przedgórza gór wysokich w innym przypadku mogłyby być nazywane górami.

  Czasy nowożytne[ | edytuj kod]

  W roku 1610 wybudowano więzienie w Shepton Mallet, najstarsze w Anglii będące do tej pory w użyciu. W czasach angielskiej wojny domowej Somerset był w przeważającej części po stronie Parlamentu. W roku 1685 wybuchła rebelia Monmoutha. Rebelianci wylądowali w Lyme Regis i posuwali się na północ, mając nadzieję na zajęcie Bristolu i Bath, ale zostali pokonani w bitwie o Sedgemoor pod Westonzoyland, ostatniej bitwie w Anglii, stoczonej w uzgodnionym przez strony miejscu i czasie. Od miasta Wellington wziął swój tytuł Arthur Wellesley, 1. książę Wellington. Jego postać upamiętnia okazały obelisk. Wojna domowa w Anglii toczyła się również na terenie hrabstwa; najważniejszym jej epizodem było oblężenie Taunton.

  Portishead – miasto w Wielskiej Brytanii, w Anglii, w hrabstwie Somerset, w jednostce administracyjnej North Somerset, położone nad Kanałem Bristolskim, przy granicy z miastem Bristol (18 km od centrum miasta).Fortyfikacja (z łac. fortificatio – umocnienie) – zespół obiektów wojskowych w postaci odpowiednich budowli i urządzeń, przeznaczonych do prowadzenia działań obronnych.

  Wiek XVIII to w hrabstwie okres spokoju, ale rewolucja przemysłowa zlikwidowała w znacznej mierze chałupnictwo. Dalej rozwijało się rolnictwo, w Bath powstało w roku 1777 Stowarzyszenie Wspierania Rolnictwa, Sztuki, Rzemiosła i Handlu w Bath i Zachodniej Anglii, które dbało o postęp w technologii rolniczej. Ważną dziedziną gospodarki było podówczas górnictwo węgla kamiennego, głównie w okolicach Radstock. Szczyt produkcji przypada na rok 1920, choć obecnie wszystkie kopalnie są już nieczynne; ostatnią zamknięto w roku 1973. Usunięto również większość zabudowy przemysłowej i kopalnianej, oprócz koła napędowego koło muzeum w Radstock, nie ma bezpośrednich zabytków materialnych związanych z tą gałęzią życia ekonomicznego hrabstwa. Na zachodzie Somersetu pod koniec XIX wieku wydobywano również rudę żelaza, wysyłaną następnie z portu Watchet.

  Dewiza (z fr. devise "godło, zawołanie", z łac. sententia divisa "myśl wydzielona") – krótkie zdanie definiujące ogólną zasadę postępowania osoby lub rodu osób, organizacji lub instytucji, wyrażone najczęściej w języku narodowym lub po łacinie, rzadziej w innych językach; także rodzaj epigrafu.Axbridge – niewielkie miasto w Wielkiej Brytanii, w Anglii w hrabstwie Somerset (dystrykt Sedgemoor), u podnóża wzgórz Mendip, niedaleko Cheddar.

  W okresie I wojny światowej Somerset wystawił pułk piechoty, którego 5 000 żołnierzy poległo. W większości miast postawiono pomniki upamiętniające wydarzenia wojny; w wyniku działań wojennych tylko z siedmiu miejscowości nikt nie został zabity – miejscowości te nazywa się często Thankful villages. Podczas II wojny światowej Somerset był bazą przygotowawczą do D-Day. Do dziś w użyciu są szpitale, które zbudowano dla rannych w operacji. W Taunton zbudowano linię fortyfikacyjną mającą zapobiec inwazji niemieckiej. Do dziś pozostały bunkry na wybrzeżu i na południu hrabstwa, w pobliżu Ilminster i Chard.

  Inwazja Normanów na Anglię była ostatnią, zakończoną sukcesem próbą podboju Brytanii. Przyczyną była bezpotomna śmierć 5 stycznia 1066 roku w Westminsterze króla Anglii Edwarda Wyznawcy. Król Edward, zajmujący się więcej religią niż sprawami państwa, który mimo posiadania żony żył niczym w celibacie, obiecał na wiele lat przed swoją śmiercią następstwo tronu dalekiemu kuzynowi ze strony matki, księciu Normandii Wilhelmowi, jednak na łożu śmierci ustanowił następcą swojego szwagra Harolda, hrabiego Wesseksu, który w dzień po śmierci króla koronował się.Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.

  W Somersecie zbudowano szereg miast-atrap, aby chronić Bristol i inne ośrodki miejskie – miały udawać „zaciemnione” ulice, linie kolejowe i dworzec kolejowy Bristol Temple Meads, aby ochronić te obiekty przed nalotami bombowymi. Jedna z nich znajdowała się na szlaku Knickebein w obniżeniu Black Down, a wyprodukowało ją Studio Filmowe Shepperton w oparciu o zdjęcia lotnicze terenów kolejowych. Atrapy były oświetlone czerwonym, przymglonym światłem, udając np. pracę lokomotyw, Palono olej opałowy, aby symulować efekt płonącego miasta, co miało spowodować atak bombowy w niewłaściwym miejscu. Na miasto-atrapę Chew Magna zrzucono 3 stycznia 1941 sześć bomb, następnego dnia zbombardowano miasto – atrapę Uphill, zabezpieczające lotnisko w Weston-super-Mare. W wyniku nalotu zabito tylko stado krów.

  Region Anglii Południowo-Zachodniej (South West) – jeden z dziewięciu regionów Anglii, utworzony w 1994 roku. Stolicami są Bristol oraz Plymouth.Somerfield - sieć supermarketów średniej wielkości działających w Wielkiej Brytanii. Główna siedziba firmy znajduje się w Bristolu. Roczny obrót firmy wynosi 4 676 mld. GBP (dane na 2005 rok). Firma liczy około 900 sklepów i zatrudnia 46 098 pracowników. W roku 2008 firma została wykupiona przez Co-operative Group za kwotę 1.57 miliarda GBP.

  Po II wojnie światowej Somerset nie przeszedł większych przeobrażeń. Na fali ogólnego zainteresowania ochroną przyrody w roku 1954 na granicy hrabstwa stworzono Park Narodowy Exmoor, a dwa obszary objęto ochroną krajobrazu – Mendip (1972) i Quantock Hills (1956). Mimo zmierzchu kolei, region nabrał znaczenia gospodarczego dzięki budowie autostrady M5, która przecina cały Somerset. W 1974 roku przeprowadzono reformą administracyjną, która zmieniła status północy regionu, wprowadzając dwa unitary authority.

  Sedgemoor – dystrykt w Anglii, w hrabstwie Somerset, ze stolicą w Bridgwater. Powierzchnia – 584 km, 111 000 mieszkańców. Utworzony 1 kwietnia 1974. W dystrykcie znajduje się jedna z najstarszych dróg w Europie, prowadząca przez bagna – The Sweet Track, a także znana atrakcja Cheddar Gorge.Śmiertelność (ang. fatality rate) – liczba organizmów należących do określonej populacji, które giną w określonej jednostce czasu z różnych powodów, wyrażona najczęściej jako zmiana względna liczebności populacji (wskaźnik śmiertelności); jest jednym z czynników decydujących o dynamice liczebności populacji. Wyróżnia się śmiertelność ekologiczną, czyli faktycznie istniejącą w populacji w rzeczywistym siedlisku, zajmowanym również przez inne gatunki, np. przez populacje tworzące biocenozę (zob. oddziaływania międzygatunkowe, lub śmiertelność minimalną, która miałaby miejsce, gdyby populacja żyła w optymalnych warunkach.

  Warunki naturalne[ | edytuj kod]

  Jezioro w jaskini w Wookey Hole
  Wąwóz w Cheddar – największy wąwóz w Anglii
  Brean Down nad Kanałem Bristolskim

  Położenie geograficzne[ | edytuj kod]

  Hrabstwo położone jest w południowo-zachodniej Anglii w regionie South West England u nasady Półwyspu Kornwalijskiego. Graniczy od północy z Bristolem i Gloucestershire, na wschodzie z Wiltshire, na południowym wschodzie z hrabstwem Dorset a na południu i zachodzie z Devonem. Północno-zachodnią granicę wyznacza linia brzegowa Kanału Bristolskiego. Tradycyjną granicą geograficzną hrabstwa jest rzeka Avon, ale granice administracyjne przesunęły się na południe, wraz z rozwojem Bristolu.

  Cheddar – duża wieś w Wielkiej Brytanii, w Anglii w hrabstwie Somerset. Położona u podgórza wzgórz Mendip. Wieś dała nazwę gatunkowi wytwarzanych tu serów cheddar – najpopularniejszego gatunku w Wielkiej Brytanii i szeroko znanego w Europie. I choć nazwa ma znaczenie ogólnoświatowe, w miejscowości znajduje się tylko jeden zakład serowarski.Yeo, zwana również dla ujednoznacznienia Congresbury Yeo – rzeka płynąca w Anglii w hrabstwie Somerset. Wypływa w centrum wsi Compton Martin, uchodzi do lejkowatego ujścia rzeki Severn niedaleko Bristolu w miejscowości Kingston Seymour nad zatoką Clevedon.

  Geologia[ | edytuj kod]

  Większość krajobrazu hrabstwa jest silnie związana z warunkami geologicznymi. Na północy przeważają utwory wapienne co wiąże się z powstawaniem jaskiń i zjawiskiem krasowym. W środkowej części dominują utwory gliniaste i mokradła, na południu i wschodzie oolity, wreszcie na zachodzie utwory z piaskowca. Północna część hrabstwa to wzgórza Mendip, wysokie wzgórza wapienne. W centrum wzgórz w roku 1972 stworzono obszar krajobrazu chronionego o powierzchni 192 km². Część hrabstwa, głównie między Bristolem a Nailsea jest położona na złożach węgla kamiennego, obecnie nie eksploatowanych.

  Jane Austen (ur. 16 grudnia 1775 w Steventon w hrabstwie Hampshire, zm. 18 lipca 1817 w Winchester) – angielska pisarka.Józef z Arymatei – według Nowego Testamentu człowiek, który ofiarował grób przygotowany dla siebie, na pochówek ukrzyżowanego Jezusa. Był osobą majętną i członkiem Sanhedrynu. Józef wyczekiwał królestwa Bożego i według Ewangelii św. Jana był uczniem Jezusa, święty Kościoła katolickiego, prawosławnego, ewangelickiego i ormiańskiego.

  Rzeźba terenu[ | edytuj kod]

  Równina Somersetu położona w centralnej części hrabstwa jest obszarem o charakterze bagiennym, pomiędzy wzgórzami Quantock Hills, a Mendip. Zasadniczo składają się z gliny w pasie wybrzeża i mokradeł w centrum, zwykle na podłożu torfowym. Równiny dzielą na pół wzgórza Polden Hills, na południe od nich teren jest osuszany przez rzekę Parrett, na północ zaś – rzeki Axe i Brue. Obszar równinny zajmuje powierzchnię 64 750 ha i w zasadzie odpowiada dystryktowi Sedgemoor z niewielkim poszerzeniem go o północny zachód dystryktu Mendip.

  Wyż Azorski - centrum wysokiego ciśnienia w obszarach podtropikalnego Północnego Atlantyku w pobliżu Wysp Azorskich.Wookey Hole – wieś w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Somerset. Na terenie wsi znajduje się wapienna jaskinia o tej samej nazwie, wyrzeźbiona przez wody rzeki Axe.

  70% ziemi wykorzystywanej rolniczo hrabstwa to łąki, a nieco poniżej 30% – grunty orne. Patrząc ze strony linii brzegowej, przewyższenie terenu nie odbiega znacząco od poziomu morza. Przed melioracją terenu, duża część ziemi była w zimie przykryta wodą brachiczną, a latem zamieniała się w mokradło. Osuszanie terenu rozpoczęli już Rzymianie, robiono to ponownie w różnych epokach historycznych – w średniowieczu zajmowało się tym opactwo Glastonbury (w latach 14001770) oraz podczas II wojny światowej wraz z budową sztucznej rzeki Huntspill. Prace melioracyjne trwają do dziś.

  Cegła – materiał budowlany w kształcie prostopadłościanu (także klina, wycinka pierścienia kołowego lub kształtki) uformowany z gliny, wapna, piasku, cementu (bloczki betonowe) lub innych surowców mineralnych, który wytrzymałość mechaniczną i odporność na wpływy atmosferyczne uzyskuje poprzez proces suszenia, wypalania lub naparzania parą wodną. Cegły służą m.in. do wznoszenia ścian, murów, filarów, słupów, a także fundamentów i ścian fundamentowych. Cegły mogą też być wypełnieniem stropów (strop Kleina).Kanał Bristolski (ang. Bristol Channel, wal. Môr Hafren) – zatoka Oceanu Atlantyckiego u południowo-zachodnich wybrzeży Wielkiej Brytanii.

  Równina północnego Somersetu, znajdująca się na północy od wzgórz Mendip, jest mniejsza niż jej odpowiedniczka na południu i tworzy obszar wokół Avonmouth.

  Na zachodzie hrabstwa część terenów znalazła się w granicach parku narodowego Exmoor, stworzonego w roku 1954 na mocy ustawy z roku 1949. Najwyżej położonym punktem hrabstwa jest Dunkery Beacon w Exmoor – 519 m n.p.m.

  Warunki hydrologiczne[ | edytuj kod]

  Bogactwo form krasowych obejmuje jaskinie, np. Wookey Hole, rzeki podziemne, wąwóz w Cheddar i Ebbor. Obszar hrabstwa jest bogaty w rzeki: Axe, Parrett, Cary, Tone i Yeo. Użyźniają one i nawadniają równiny i mokradła środkowego i zachodniego Somersetu. Rzeka Parrett ulega pływom, aż do Langport, a różnica poziomów wynosi nawet 3 metry w ciągu doby. Za czasów Karola Stuarta za korzystanie z mostów i używanie rzek w celach żeglugi pobierano myto, z którego utrzymywano mosty w odpowiednim stanie technicznym.

  Religijne Towarzystwo Przyjaciół (członkowie określani popularnie jako kwakrzy) – protestancki kierunek wyznaniowy w chrześcijaństwie silnie akcentujący rolę osobistego wewnętrznego objawienia. Charakteryzuje się m.in. przestrzeganiem światopoglądu pacyfistycznego. W 1947 roku społeczności kwakrów przyznano Pokojową Nagrodę Nobla.Torf – skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny. Zawiera mniej niż 60% węgla.

  Linia brzegowa[ | edytuj kod]

  Linia brzegowa hrabstwa rozciąga się na jego północnym skraju, składa się z pobrzeża ujścia rzeki Severn i Kanału Bristolskiego. Liczy 64 kilometry. Kanał Bristolski ma drugą w świecie pozycję pod względem wielkości przypływów, co w Burnham-on-Sea daje różnicę w poziomie morza do 12 metrów w ciągu doby. Rozważa się propozycję budowy tamy na kanale, pozwalającej ujarzmić tę energię. Największymi miastami wybrzeża są Minehead, Watchet, Burnham-on-Sea, Weston-super-Mare, Clevedon oraz Portishead. Obszar między Minehead i najbardziej na wschód wysuniętym punktem wybrzeża przy Brean Down znany jest jako Zatoka Bridgwater, rezerwat dzikiego ptactwa. Na jego północy wybrzeże zawiera dwie zatoki: Weston Bay i Sand Bay, które określają południową granicę ujścia rzeki Severn. W środkowej i południowej części wybrzeża brak wypiętrzeń linii brzegowej i równina bezpośrednio styka się z morzem. Na zachodzie linia brzegowa podnosi się wyraźnie, a na terenie Exmoor występują klify i wodospady.

  Wikliniarstwo – działalność obejmująca przetwórstwo wikliny. Przetwórstwo wikliny to rodzaj rękodzieła polegającego na wyrobie przedmiotów ozdobnych i użytkowych (koszy, naczyń, mebli, zwłaszcza ogrodowych i plażowych, nawet płotów i ścian) za pomocą zaplatania wikliny.La Manche (z fr. „rękaw”; ang. English Channel, „Kanał Angielski”) – kanał morski oddzielający Wielką Brytanię od Francji. Poprzez Cieśninę Kaletańską łączy Morze Północne z otwartymi wodami Oceanu Atlantyckiego.

  Klimat[ | edytuj kod]

  Podobnie jak cała południowo-zachodnia Anglia, Somerset odznacza się łagodnym klimatem morskim, który jest bardziej wilgotny i łagodniejszy niż w pozostałych częściach kraju. Temperatura roczna wynosi ok. 10 °C i wykazuje wahania zarówno dobowe jak i zależne od pory roku. Jednak dzięki stabilizującym działaniom morza nie są to tak silne odchylenia jak w pozostałych częściach wyspy. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń – temperatura minimalna wynosi wtedy między 1 a 2 °C. Najcieplejszymi miesiącami są lipiec i sierpień, z dziennymi temperaturami maksymalnymi ok. 21 °C. Południowo-zachodnia część Anglii ulega działaniom Wyżu Azorskiego, który zwłaszcza latem rozszerza stąd swe działanie na obszary znajdujące się na północ hrabstwa. Wskutek konwekcyjnego ruchu powietrza tworzą się chmury, redukując nasłonecznienie, zwłaszcza na obszarze przyległym do wzgórz. Roczna liczba godzin słonecznych wynosi 1600. Opady występują w relacji z niżami i konwekcją. Niże atlantyckie nasilają się jesienią i zimą i większość opadów jest właśnie tego pochodzenia. Średni opad roczny wynosi 787 milimetrów, średnia liczba dni z pokrywą śniegową – od 8 do 15, przy czym bywają zimy całkowicie bezśnieżne. Największą prędkość wiatru notuje się od listopada do marca. Przeważają wiatry z południowego zachodu.

  Birmingham – miasto (city) i dystrykt metropolitalny w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w hrabstwie metropolitalnym West Midlands.Myto – opłata pobierana za przejazd drogą, autostradą, mostem, tunelem itp. Może być pobierana jako podatek centralny bądź lokalny lub też przez prywatnego właściciela obiektu.

  Średnie temperatury stycznia, lipca oraz opady miesięczne dla miejscowości Nettlecombe w strefie klimatu oceanicznego, stan z lat 1971-2000 według MetOffice

  Równina Somerset Levels jest objęta kompleksowym programem osuszania

  Środowisko i ekologia[ | edytuj kod]

  Somerset jest krainą pozbawioną lasów, porośniętą głównie przez łąki i wrzosowiska, obszarem o silnie rozwiniętym rolnictwie. Brak przemysłu ciężkiego powoduje, że powietrze nie jest zanieczyszczone, a wskaźniki dla ośrodków monitoringu w hrabstwie są niższe od średniej krajowej, a najbardziej szkodliwą pod tym względem dziedziną gospodarki w hrabstwie jest transport, godzi się przy tym pamiętać że liczba przedwczesnych śmierci z powodu zanieczyszczenia powietrza wynosi w Wielkiej Brytanii 32 652 i jest czwarta w Europie. Zanieczyszczenie wody utrzymuje się w normie i jest niższe niż średnia krajowa poza pojedynczymi wypadkami. Również poza nielicznymi przypadkami rzeki hrabstwa są czyste, jak również Kanał Bristolski, zagrożony najbardziej niepożądanymi kulturami bakteryjnymi. Znaczne zagrożenie dla przyrody hrabstwa stanowią zmiany klimatyczne – wcześniejsze wiosny, bardziej słoneczne lata i łagodniejsze zimy. Coraz większe obawy wzbudza rozbudowa elektrowni atomowych – dwie, Hinkley Point A i B, znajdują się na obszarze hrabstwa.

  Cardiff (wym. [ˈkɑrdɪf]; wal. Caerdydd, wym. [kɑːɨrˈdɨð]) – stolica i największe miasto Walii (region Wielkiej Brytanii), w hrabstwie Cardiff. Jest położone nad rzeką Taff, u jej ujścia do Kanału Bristolskiego. W 2011 roku miasto liczyło 335 145 mieszkańców. Weymouth – miasto w południowej Anglii, w hrabstwie Dorset, w dystrykcie Weymouth and Portland, położone nad ujściem rzeki Wey do kanału La Manche. Miasto stanowi ośrodek wypoczynku letniego, jest także głównym ośrodkiem Wybrzeża Jurajskiego. W 2011 roku Weymouth liczyło 52 323 mieszkańców.

  Z działań ekologicznych podejmowanych w hrabstwie wymienić należy przede wszystkim osuszanie równiny Somerset Levels, objęte od 1962 r. kompleksowym programem. Innym, równie ważnym, jest ochrona ptaków, przede wszystkim na obszarach Exmoor i Bridgwater Bay. Na wrzosowiskach spotyka się rzadkie gatunki, jak sokół drzemlik (Falco columbarius L.), sokół wędrowny, kulik wielki, zatoka Bridgwater jest ostoją siewkowców, objętą rezerwatem. Somerset wreszcie jest ostoją borsuka; choć jego populacja zmniejszyła się o 70 procent, dalej znajduje wrogów, zwłaszcza wśród rolników, obawiających się zagrożenia Mycobacterium bovis. Jednak na terenie hrabstwa działają silne grupy poparcia dla utrzymania obecnej populacji borsuka.

  Sadownictwo – dziedzina ogrodnictwa zajmująca się uprawą roślin trwałych (wieloletnich) dających jadalne owoce, czyli roślin sadowniczych. Zgodnie z tą definicją są to zarówno drzewa i krzewy jak i krzewinki i byliny uprawiane w sadach i na plantacjach.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Islam (arab. الإسلام ; al-islām) – religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Świętą księgą islamu jest Koran, a zawarte w niej objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Boga do ludzi.
  Jaskinia – naturalna pusta przestrzeń w skale o rozmiarach umożliwiających jej penetrację przez człowieka. Najliczniejsze są jaskinie krasowe, grawitacyjne, tektoniczne, lodowcowe, wietrzeniowo-erozyjne lub pseudokrasowe. Odkrywanie (eksploracja), dokumentowanie oraz naukowe badanie jaskiń to speleologia.
  Watchet – niewielkie miasto portowe w Wielkiej Brytanii, w Anglii w hrabstwie Somerset, położone nad Kanałem Bristolskim, przy ujściu rzeki Washford do Zatoki Bridgwaterskiej, 24 km na zachód od Bridgwater.
  Buddyzm (inna nazwa to: sanskr. Buddha Dharma; pāli. Buddha Dhamma lub Buddha Sasana – "Nauka Przebudzonego") – nonteistyczny system filozoficzny i religijny, którego założycielem i twórcą jego podstawowych założeń był żyjący od około 560 do 480 roku p.n.e. Siddhārtha Gautama (pāli. Siddhattha Gotama), syn księcia z rodu Śākyów, władcy jednego z państw-miast w północnych Indiach. Buddyzm bywa zaliczany do religii dharmicznych oraz do religii nieteistycznych.
  Kamieniołom – kopalnia odkrywkowa kamienia użytkowego (skały zwięzłej o dużej twardości). Kamieniołomów nie należy mylić z kopalniami odkrywkowymi wydobywającymi skały sypkie (piaskownie, żwirownie). Nie są nimi także odkrywkowe zakłady górnicze eksploatujące skały zwięzłe o stosunkowo małej twardości (węgiel brunatny, glinka ogniotrwała) czyli takie, które można urabiać za pomocą koparek. W Polsce w kamieniołomach wydobywa się głównie: granit, bazalt, wapień, piaskowiec, marmur, melafir, sjenit.
  Wapień – skała osadowa (chemogeniczna lub organogeniczna) zbudowana głównie z węglanu wapnia, przede wszystkim w postaci kalcytu.
  Obuwie – część ubioru, okrycie stopy oraz często dalszej części nogi. Składa się z podeszwy i cholewki. Najczęstszym materiałem była skóra, chociaż spotyka się również obuwie tekstylne, gumowe czy drewniane. Zmiany w formie zależą od kształtu przedniej części przyszwy i noska oraz od wysokości i kształtu obcasa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.154 sek.