• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Solifugae  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Pustynia – teren o znacznej powierzchni, pozbawiony zwartej szaty roślinnej wskutek małej ilości opadów i przynajmniej okresowo wysokich temperatur powietrza, co sprawia, że parowanie przewyższa ilość opadów. Na gorących pustyniach temperatury sięgają do 50 °C (najwyższa zanotowana temperatura to 57,7 °C), nocą zaś dochodzą do 0 °C, charakterystyczne są dla nich też znaczne amplitudy dobowe temperatury, stały deficyt wilgotności oraz silne nasłonecznienie.Australia – szósty pod względem wielkości kontynent, jego powierzchnia (wraz z Tasmanią i innymi wyspami przybrzeżnymi) wynosi 7,7 mln km² (7,5 mln km² bez wysp).
  Nazwy w innych językach[ | edytuj kod]

  W języku angielskim solfugi określa się mianem wind scorpions (ang. wind – wiatr; scorpion – skorpion), co nawiązuje do ich rzekomej szybkości, oraz camel spiders (ang. camel – wielbłąd), co nawiązuje do dwóch rzeczy: lekko garbatej sylwetki i rzekomego żerowania na wnętrznościach wielbłądów.

  Odwłok (abdomen, urosoma) – trzecia, tylna część ciała stawonoga, połączona z tułowiem lub głowotułowiem. Odwłok pokryty jest oskórkiem, ale znacznie delikatniejszym niż okrywy głowy czy głowotułowia. Na odwłoku mogą występować odnóża kroczne; u form bardziej wyspecjalizowanych są one często przekształcone w kądziołki przędne (pająki) czy najrozmaitsze narządy kopulacyjne.Stawonogi (Arthropoda, z gr. ἄρθρον arthron – staw + πούς, ποδός pous, podos – noga) – najliczniejszy w gatunki typ zwierząt na Ziemi. Dotychczas opisano ponad milion gatunków. Według danych IUCN opisano 950 000 gatunków owadów i 40 000 skorupiaków. Liczby w pozostałych grupach stawonogów wahają się – w zależności od źródła – od kilkunastu tysięcy (np. wije) do ponad 60 tysięcy gatunków pajęczaków, a z każdym rokiem przybywa ich coraz więcej.

  Systematyka[ | edytuj kod]

  Rząd: Solifugae - solfugi

 • Rodzina: Melanoblossidae
 • Rodzaje: Daesiella, Dinorhax, Lawrencega, Melanoblossia, Microblossia, Unguiblossia
 • Rodzina: Eremobatidae
 • Rodzaje: Arenotherus, Chanbria, Eremacantha, Eremobates, Eremochelis, Eremorhax, Eremospina, Eremothera (pajęczaki), Hemerotrecha, Horribates
 • Rodzina: Karschiidae
 • Rodzaje: Barrella, Barrus, Eusimonia, Karschia (pajęczaki), Rhinippus
 • Rodzina: Rhagodidae
 • Rodzaje: Rhagodax, Rhagodeca, Rhagodelbus, Rhagodella, Rhagoderma, Rhagoderus, Rhagodes, Rhagodessa, Rhagodeya, Rhagodia, Rhagodiija, Rhagodima, Rhagodinus, Rhagodippa, Rhagodira, Rhagodista, Rhagoditta, Rhagodixa, Rhagodoca, Rhagodolus, Rhagodomma, Rhagodopa, Rhagodopsus, Rhagodorimus, Rhagodorta, Rhagodula, Rhagoduna
 • Rodzina: Hexisopodidae
 • Rodzaje: Chelypus, Hexisopus
 • Rodzina: Gylippidae
 • Rodzaje: Acanthogylippus, Anoplogylippus, Bdellophaga, Gylippus, Hemigylippus, Paragylippus, Trichotoma
 • Rodzina: Solpugidae - solfugowate
 • Rodzaje: Enea (pajęczaki), Ferrandia, Metasolpuga, Oparba, Oparbella, Oparbona, Prosolpuga, Solpuga, Solpugassa, Solpugeira, Solpugella, Solpugema, Solpugiba, Solpugista, Solpugisticella, Solpuguna, Solpugyla, Zeria, Zeriassa
 • Rodzina: Mummuciidae
 • Rodzaje: Mummucia, Mummucina, Mummuciona, Mummucipes, Procleobis
 • Rodzina: Ammotrechidae
 • Rodzaje: Ammotrecha, Ammotrechelis, Ammotrechella, Ammotrechesta, Ammotrechinus, Ammotrechona, Ammotrechula, Branchia, Campostrecha, Chileotrecha, Chinchippus, Cordobulgida, Dasycleobis, Eutrecha, Gaucha, Gauchella, Happlodontus, Innesa, Metacleobis, Mortola, Neocleobis, Nothopuga, Oltacola, Pseudocleobis, Saronomus, Sedna, Tetracleobis, Uspallata, Xenotrecha
 • Rodzina: Protosolpugidae
 • Rodzaj: Protosolpuga
 • Rodzina: Galeodidae
 • Rodzaje: Paragaleodes, Galeodellus, Galeodenna, Galeodes, Galeodessus, Galeodibus, Galeodila, Galeodopsis, Galeodora, Galeodumus, Othoes, Paragaleodiscus, Roeweriscus
 • Rodzina: Ceromidae
 • Rodzaje: Ceroma, Ceromella, Toreus
 • Rodzina: Daesiidae
 • Rodzaje: Amacata, Biton, Bitonissus, Bitonota, Bitonupa, Blossia, Blossiana, Daesiella, Eberlanzia, Gluvia, Gluviella, Gluviema, Gluviola, Gluviopsida, Gluviopsilla, Gluviopsis, Gluviopsona, Gnosippus, Haarlovina, Hemiblossia, Hemiblossiola, Hodeidania, Namibesia, Syndaesia, Tarablossia, Tarabulida, Triditarsula, Triditarsus, Valdivia
 • Integrated Taxonomic Information System (ITIS) – system zaprojektowany do dostarczania informacji taksonomicznych o organizmach. Został utworzony w 1996 r. System jest wspierany przez agencje rządowe Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Meksyku. Współpracuje z taksonomami z całego świata. Jest partnerem Species 2000 i Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Współuczestniczy w realizacji międzynarodowego programu Katalog Życia (Catalogue of Life Programme).Cewka Malpighiego (łac. vasa Malpighii) – narząd wydalniczy u stawonogów lądowych. Są to zamknięte od strony jamy ciała kanaliki, uchodzące do przewodu pokarmowego, zwykle na granicy pomiędzy jelitem środkowym, a jelitem tylnym. Kanaliki te zbierają zbędne i szkodliwe metabolity z hemolimfy i przekazują je do jelita. Pełnią funkcje wydalnicze u owadów, pajęczaków i niektórych wijów. U niektórych stawonogów produkują enzymy trawienne, substancje wapienne, materiał do budowy kokonu, a także wchłaniają wodę. Do cewek trafiają produkty przemiany materii (kwas moczowy) wraz z dużą ilością wody (i rozpuszczonymi w niej jonami, głównie potasu i sodu), która jest wypompowywana dopiero w jelicie. W wyniku tego możliwe jest oszczędzanie wody. Stawonogi lądowe nie wydalają amoniaku, tylko przetwarzają go w związki azotowe słabo rozpuszczalne w wodzie, jak guanina (pajęczaki) czy kwas moczowy (owady). Cewki występują w liczbie od 2 do kilkuset.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rząd (łac. ordo) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od gromady (classis w zoologii) lub klasy (classis w botanice), a wyższa od rodziny (familia). Termin ordo został wprowadzony przez Karola Linneusza jako jedna z pięciu podstawowych kategorii w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej. Kategoriami pomocniczymi dla rzędu są nadrząd (superordo), podrząd (subordo) i infrarząd (infraordo), a w literaturze anglojęzycznej stosowane są jeszcze czasem parvorder (niższa od infrarzędu), magnorder (wyższa od nadrzędu), grandorder i mirorder (między rzędem a nadrzędem).
  Pajęczaki (Arachnida) – gromada stawonogów z grupy szczękoczułkowców. Obejmuje ponad 61 tys. gatunków sklasyfikowanych w kilkunastu rzędach.
  Step (z ukr. степ) – równina pozbawiona drzew, rzek i jezior. Step przypomina pod tym względem prerię, z tą różnicą, że preria jest z reguły zdominowana przez wysokie trawy, a step może być obszarem półpustynnym lub pokrytym trawą i krzewami (czasem w zależności od pór roku). Występuje w warunkach klimatu umiarkowanego z gorącym, suchym latem.
  Enzymy – wielkocząsteczkowe, w większości białkowe, katalizatory przyspieszające specyficzne reakcje chemiczne poprzez obniżenie ich energii aktywacji.
  iNaturalist – projekt z zakresu nauki obywatelskiej oraz serwis społecznościowy przyrodników, wolontariuszy oraz biologów oparty na idei nanoszenia na mapy i publikowania obserwacji gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Obserwacje (zwykle dokumentowane zdjęciem) mogą zostać opublikowane poprzez stronę internetową oraz aplikację mobilną. Informacje zebrane przez projekt są wartościowym, publicznie dostępnym źródłem danych wykorzystywanym przez różne projekty naukowe, muzea, ogrody botaniczne, parki oraz inne organizacje. Aplikacja i strona internetowa są dostępne w języku angielskim.
  Encyclopedia of Life (w skrócie EOL, Encyklopedia Życia) – współtworzona przez wielu fachowców, anglojęzyczna, internetowa bezpłatna encyklopedia, której zadaniem jest zebranie informacji o wszystkich opisanych przez naukę gatunkach. Encyklopedia rozpoczęła swoje działanie 26 lutego 2008 r. z 30 000 hasłami. Olbrzymie zainteresowanie (11,5 mln trafień w ciągu 5,5 godz.) spowodowało przeciążenie serwisu i konieczne było przez kilka dni ograniczenie jego funkcjonalności.
  Głowotułów, cefalotoraks (cephalothorax) - pierwszy odcinek ciała skorupiaków i pajęczaków. Jest połączony z odwłokiem. Powstał w drodze ewolucji, ze zrośnięcia różnej, w zależności od taksonu, liczby segmentów. U pajęczaków odnóża (6 par, w tym 4 kroczne) umieszczone są tylko na głowotułowiu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.922 sek.