Sojusz

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sojusz – układ o wspólnym działaniu, obejmujący dwa lub więcej państw, mający doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu. Sojusz obejmujący dwa państwa to sojusz dwustronny, trzy to sojusz trójstronny, więcej niż trzy to sojusz wielostronny. Jako synonimy używane są też słowa: alians, koalicja, pakt, przymierze. Sojusz może mieć charakter gospodarczy, polityczny lub wojskowy (układ wojskowy, koalicja wojskowa). Synonimem skuteczności sojuszniczej w czasach współczesnych jest Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

Wspólnota bezpieczeństwa - pojęcie z zakresu stosunków międzynarodowych odnoszące się do takiego układu relacji pomiędzy państwami, który całkowicie wyklucza konflikt zbrojny pomiędzy nimi. W obrębie wspólnoty bezpieczeństwa niemożliwe jest również zatajenie samych przygotowań do użycia siły. Jednym z warunków zaistnienia wspólnoty bezpieczeństwa jest zbieżność ustrojowa państw. Typowym przykładem są kraje Unii Europejskiej, a także Kanada ze Stanami Zjednoczonymi.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • sojusz zaczepny
 • sojusz zaczepno-odporny
 • międzyrządowość
 • umowa międzynarodowa
 • wspólnota bezpieczeństwa
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. sojusz - definicja, synonimy, przykłady użycia, sjp.pwn.pl [dostęp 2021-01-05] (pol.).
  2. Robert. Kupiecki, Siła i solidarność : strategia NATO 1949-1989, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2009, ISBN 978-83-89607-59-1, OCLC 461311786 [dostęp 2018-12-17].
  3. Kupiecki Robert, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego, Warszawa: Ministerstw Spraw Zagranicznych, 2016, ISBN 978-83-65427-03-8, OCLC 951419267 [dostęp 2018-12-17].
  Państwo – organizacja posiadająca monopol na stanowienie i wykonywanie prawa na określonym terytorium. Posiada zdolność do nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych z innymi państwami. Państwo jest często mylone z narodem i krajem.Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
  Warto wiedzieć że... beta

  Sojusz zaczepno-odporny - traktat, w którym strony gwarantują sobie wzajemnie przyjście z pomocą w razie agresji ze strony państw trzecich.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Koalicja wojskowa - porozumienie, sojusz wojskowy bądź wojskowo-polityczny dwóch lub więcej państw, zmierzający do wspólnego osiągnięcia wyznaczonego celu politycznego lub wojskowego.
  Polityka (z gr. poly: mnogość, różnorodność; polis - miasto-państwo) – pojęcie właściwe naukom społecznym, rozumiane na wiele sposobów.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Synonim (gr. synōnymos = równoimienny) – wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu, lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście (auto – samochód). Synonimia może dotyczyć konstrukcji składniowych (mówić wiersz – mówić wierszem), form morfologicznych (profesorowie – profesorzy) i leksemów.
  Układ wojskowy - umowa międzynarodowa, na mocy której grupa państw nawiązuje lub zacieśnia współpracę wojskową.

  Reklama