Skupowo

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Skupowo (wymowa lokalna: Skupavo - z akcentem na pierwszą sylabę) – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Narewka. Leży na wielkiej polanie. Od południa i wschodu sąsiaduje z Puszczą Białowieską, od północy i zachodu zaś - z Puszczą Ladzką.

Widlica – typ wsi o zwartej zabudowie, skoncentrowanej wzdłuż 2-3 dróg rozwidlających się w kształcie litery V, połączonych często krótką przecznicą.Puszcza Białowieska – kompleks leśny położony na terenie Polski i Białorusi, odznaczający się dużymi walorami przyrodniczymi i historycznymi. W Puszczy Białowieskiej zachowały się ostatnie fragmenty lasu o charakterze pierwotnym. Tutaj mieszka największa populacja wolnego żubra na świecie.

Pod względem typu osadnictwa Skupowo stanowi przykład widlicy (Skupowo Stare i Skupowo Nowe), chociaż występują tu również kolonie jak również elementy wsi rozproszonej.

Pomiędzy odnogami widlicy znajduje się obniżenie terenu, w którym bierze swój początek rzeka Okulanka - dopływ Narewki.

We wsi znajduje się radiolatarnia DVOR/DME dla samolotów.

Droga wojewódzka nr 687 – droga wojewódzka w województwie podlaskim łącząca Juszkowy Gród z Nowosadami o długości ok. 25 km.VOR (ang. VHF Omni-directional Range) to rodzaj radiolatarni stosowanej w lotnictwie, wykorzystującej pasmo radiowe 108-118 MHz.

Przez polanę, kilkaset metrów na wschód od głównych zabudowań wsi, biegnie linia kolejowa Granica Państwa-Chryzanów, na której znajduje się - ukryta w Puszczy Białowieskiej - stacja kolejowa, której wieś użyczyła nazwy; na południe od głównych zabudowań wsi przebiega droga wojewódzka nr 687

Puszcza Ladzka - kompleks leśny we wschodniej Polsce, pozostałość Puszczy Bielskiej w powiecie hajnowskim, często klasyfikowany jako część Puszczy Białowieskiej.Wieś rozproszona - wieś w której odległości między zagrodami są znaczne i przekraczają odległość 100 m, a zabudowania są rozmieszczone w miarę równomiernie na dużym obszarze.

Prawosławni mieszkańcy wsi należą do parafii św. Mikołaja w Narewce, luterańscy zaś – do parafii ewangelicko-augsburskiej w Białymstoku.

Historia[ | edytuj kod]

Wieś królewska ekonomii brzeskiej położona była w końcu XVIII wieku w powiecie brzeskolitewskim województwa brzeskolitewskiego. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa białostockiego. .mw-parser-output div.cytat{display:table;border:1px solid #aaa;padding:0;margin-top:0.5em;margin-bottom:0.8em;background:#f9f9f9}.mw-parser-output div.cytat>blockquote{margin:0;padding:0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo{text-align:right;padding:0 1em 0.5em 1.5em}.mw-parser-output div.cytat-zrodlo::before{content:"— "}.mw-parser-output div.cytat.środek{margin-left:auto;margin-right:auto}.mw-parser-output div.cytat.prawy{float:right;clear:right;margin-left:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.lewy{float:left;clear:left;margin-right:1.4em}.mw-parser-output div.cytat.prawy:not([style]),.mw-parser-output div.cytat.lewy:not([style]){max-width:25em}

Wieś Skupowo nie jest faktycznie w stosunku do Puszczy wewnętrzna, posiadając wylot do m-ka Narewki. Geneza tej wsi jest dla nas zagadkowa. Wyłania się ona bowiem na chwilę z jednego dokumentu z r. 1592 (155), by potem zniknąć całkowicie z pola naszej obserwacji na całe dwa stulecia; nie znajdujemy najmniejszej o niej wzmianki, nie figuruje ona w żadnym inwentarzu ani jako wieś "ciahła", ani osocka. Dopiero pod sam koniec XVIII w. i w początku XIX znajdujemy Skupowo jako folwark z pół setką dymów i wsiami Skupowem, Olechówką, Gnilcem w dzierżawie u różnych osób,-to oddzielnie, to razem z folw. Narewką, Masiewem, Białowieżą i t. p. W kazdym razie musimy zaliczyć Skupowo do kategorii t. zw. dzierżaw (...).

Olchówka (wymowa miejscowa Alichouka − z akcentem na środkową sylabę) – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Narewka. Wieś położona jest na skraju Puszczy Białowieskiej, przy drodze z Narewki do Masiewa. Na łąkach otaczających wieś można zimą spotkać żubry, które z puszczy wychodzą w celu poszukiwana pokarmu − siana w stogach i brogach (brogi − wiaty do składowania siana na łąkach). Ludność wsi w większości emeryci – zajmuje się rolnictwem i pracą w lesie. We wsi działa warsztat drzewny.Narewka – lewy dopływ Narwi, płynie na Białorusi i w Polsce (w województwie podlaskim) przez Równinę Bielską. Długość rzeki wynosi 61,1 km, w tym 21,7 km na terenie Białorusi.

Późniejsze wzmianki o Skupowie pochodzą z 1833 roku; mieściła się tu siedziba dworska, należąca w 1843 do Kazimierza Butkiewicza.

31 lipca 1941, w ramach akcji tzw. „oczyszczania Puszczy Białowieskiej” inspirowanej przez Hermanna Göringa, hitlerowcy wysiedlili mieszkańców Skupowa, a wieś zrównali z ziemią. Wieś liczyła wtedy 160 gospodarstw.

Plan wsi Skupowo
Radiolatarnia


Województwo białostockie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975–1998, położone w północno-wschodniej Polsce.Parafia Ewangelicko-Augsburska w Białymstoku – Ewangelicko-Augsburska parafia w Białymstoku, należąca do diecezji mazurskiej. Mieści się przy ulicy Dolistowskiej.

Przypisy[ | edytuj kod]

 1. Wieś Skupowo w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2021-01-16] (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 2. GUS: Ludność - struktura według ekonomicznych grup wieku. Stan w dniu 31.03.2011 r..
 3. Poczta Polska. Wyszukiwarka kodów pocztowych
 4. GUS. Wyszukiwarka TERYT
 5. Księga Gości - Gmina Narewka - Zalew Siemianówka. Współczesność, historia, legendy i mity, www.siemianowka.pl [dostęp 2017-11-26] (pol.).
 6. Rozporządzenie w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz.U. z 2013 r. poz. 200)
 7. Вялікі гістарычны атлас Беларусі Т.2, Mińsk 2013, s. 106.
 8. Otton Hedemann, Dzieje Puszczy Białowieskiej w Polsce przedrozbiorowej (w okresie do 1798 roku), Instytut Badawczy Lasów Państwowych, Seria A, Nr 41, Warszawa 1939, ss. 144n.
 9. Maraton Kresowy 2012 - Gmina Narewka - Zalew Siemianówka. Współczesność, historia, legendy i mity, www.siemianowka.pl [dostęp 2017-11-26] (pol.).
 10. Józef Fajkowski, Jan Religa, Zbrodnie hitlerowskie na wsi polskiej 1939-1945, Warszawa 1981, s. 33.

Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Skupowo, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. XV, cz. 2: Januszpol – Wola Justowska, Warszawa 1902, s. 592.
 • Skupowo - Encyklopedia Puszczy Białowieskiej
 • Zdjęcia
 • Warto wiedzieć że... beta

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Skupowo - nieczynna towarowa stacja kolejowa (mijanka z jednym torem odstawczym) na szerokotorowej linii nr 59, ukryta w Puszczy Białowieskiej nieopodal wsi Skupowo; w bezpośrednim sąsiedztwie stacji tor szeroki krzyżuje się z wąskim torem kolei leśnych.
  Okulanka (nazwa miejscowa - Vokulanka) - lewy dopływ Narewki, płynie na terenie Gminy Narewka (w województwie podlaskim).
  Powiat brzeskolitewski (brześciański) – jednostka terytorialna województwa brzeskolitewskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego od 1566 roku i Rzeczypospolitej Obojga Narodów z centrum w Brześciu Litewskim.
  Zachód (symbol W, od ang. west) – jedna z czterech głównych stron świata. Odnosi się do punktu horyzontu, w którym Słońce zachodzi w dniu równonocy.
  Hermann Wilhelm Göring (ur. 12 stycznia 1893 w Rosenheim, zm. 15 października 1946 w Norymberdze) – niemiecki działacz nazistowski, jeden z twórców i głównych postaci hitlerowskiej III Rzeszy, as myśliwski z czasów I wojny światowej, w czasie II wojny światowej dowódca niemieckiego lotnictwa wojskowego (Luftwaffe), zbrodniarz wojenny. Od 10 kwietnia 1933 do 24 kwietnia 1945 premier Prus, największego niemieckiego kraju związkowego.
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.

  Reklama