Skaza krwotoczna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wybroczyny plamicowe

Skaza krwotoczna (łac. diathesis haemorrhagica), plamica, purpura – nadmierna skłonność do krwawień wywołana zaburzeniami w układzie hemostazy (krzepnięcia i fibrynolizy). Objawiać się może krwawieniami w obrębie skóry (siniaki), błon śluzowych, nosa, stawów, mózgu z dróg rodnych, dróg moczowych, przewodu pokarmowego, wydłużonym krwawieniem po urazach tkanek.

Arabinozyd cytozyny, cytarabina (ARA-C, cytarabine) – modyfikowany nukleozyd, antymetabolit cytozyny, w którym ryboza została zastąpiona arabinozą. Inhibitor replikacji DNA łączący się z matrycą DNA u eukariota, uniemożliwiając jej rozkręcenie i rozplecenie. Wykorzystywany w hematologii jako lek przeciwnowotworowy w leczeniu białaczek, ziarnicy złośliwej i chłoniaków nieziarniczych. Jest zaliczona do cytostatyków o dużym ryzyku wywołania wymiotów.Menstruacja (miesiączka, ang. period, łac. menses); krwawienie miesięczne – fizjologiczne zjawisko polegające na cyklicznym złuszczaniu się nabłonka macicy (endometrium) pod wpływem charakterystycznych zmian stężenia hormonów płciowych (estrogenów i progesteronu), wynikających z układów wzajemnych sprzężeń zwrotnych między gonadami, przednim płatem przysadki mózgowej i podwzgórzem.

Klasyfikacje i przyczyny[ | edytuj kod]

Ze względu na mechanizm powstawania, skazy dzieli się na skazy naczyniowe, osoczowe, płytkowe i mieszane (np. rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe, łączące w sobie wszystkie trzy elementy). Ponadto podzielić je można na skazy wrodzone i nabyte. Najczęstszą skazą krwotoczną wrodzoną jest choroba von Willebranda.

Niedobór witaminy B12 manifestuje się jako złożony zespół chorobowy, którego głównymi objawami są objawy neurologiczne, hematologiczne i psychiatryczne. U podstaw biochemicznych zespołu leży zaburzenie metabolizmu metioniny, wywołane brakiem kofaktora (jakim jest kobalamina) enzymu syntetazy metioniny. Nieleczona jest stanem zagrażającym życiu.Kwas askorbinowy, witamina C (INN: Acidum ascorbicum, E300) – organiczny związek chemiczny z grupy witamin, pochodna glukozy o wzorze sumarycznym C6H8O6, przeciwutleniacz stosowany jako dodatek do żywności. W warunkach standardowych jest białym, krystalicznym ciałem stałym. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, roztwór ma odczyn kwasowy.

Skazy naczyniowe[ | edytuj kod]

Spowodowane są nieprawidłową budową naczyń, zwiększeniem przepuszczalności ich ścian bądź uszkodzeniem.

 • wrodzone:
 • wrodzona naczyniakowatość krwotoczna – choroba Rendu, Oslera i Webera
 • plamice we wrodzonych chorobach tkanki łącznej:
 • zespół Ehlersa i Danlosa
 • zespół Marfana
 • wrodzona łamliwość kości
 • nabyte:
 • zapalenie naczyń związane z przeciwciałami IgA (plamica Henocha i Schönleina)
 • plamice związane ze zwiększeniem ciśnienia żylnego – nieduże wybroczyny na kończynach dolnych powstające w wyniku zastoju żylnego lub na twarzy i górnej części tułowia powstające w wyniku kaszlu, wymiotów, dźwigania ciężarów, u kobiet po porodzie itp.
 • plamica starcza
 • plamica związana z nadmiarem GKS – w wyniku przewlekłego stosowania glikokortykosteroidów, np. w chorobie lub zespole Cushinga
 • plamica związana z awitaminozą C
 • plamica w dysproteinemiach
 • krioglobulinemia
 • makroglobulinemia Waldenströma
 • plamica w amyloidozie
 • plamica zwykła – łagodna skaza krwotoczna, widoczna szczególnie w czasie miesiączek u młodych kobiet; nasila się pod wpływem żeńskich hormonów płciowych
 • plamice pourazowe
 • plamice od oparzeń słonecznych
 • plamice w przebiegu zakażeń, np.:
 • zespół Waterhouse’a i Friderichsena
 • zapalenie wsierdzia
 • plamica piorunująca
 • plamice związane ze zmianami zakrzepowo-zatorowymi
 • plamice polekowe mogą się czasem pojawić, gdy są stosowane: allopurynol, cytarabina, atropina, barbiturany, chinidyna, fenytoina, izoniazyd, metotreksat, morfina, naproksen, nitrofurantoina, penicyliny, piroksykam, sulfonamidy, związki jodu
 • plamice o podłożu psychicznym – występują przede wszystkim u kobiet cierpiących na zaburzenia psychiczne
 • Skazy płytkowe[ | edytuj kod]

  Wynikają z niedoboru, rzadziej z nadmiaru płytek krwi bądź zaburzeń ich czynności:

  Wymioty (łac. vomitus, emesis) – gwałtowny wyrzut treści pokarmowej na zewnątrz z żołądka (bądź z żołądka i jelit) poprzez przełyk i jamę ustną, w wyniku silnych skurczów mięśni brzucha, przepony oraz klatki piersiowej. Często nudności poprzedzają lub towarzyszą wymiotom.Fibrynoliza – fizjologiczny proces rozkładu zakrzepu, będący częścią hemostazy. Podobnie, jak proces krzepnięcia krwi, zachodzi w sposób kaskadowy. Kluczowym dla fibrynolizy enzymem jest plazmina powstająca z plazminogenu.

  1. | edytuj kod]

  Charakteryzuje się liczbą płytek krwi we krwi obwodowej <150 000/µl. Najczęstszą przyczyną małopłytkowości u dzieci jest pierwotna małopłytkowość immunologiczna (samoistna małopłytkowość, ang. idiopathic thrombocytopenic purpura, ITP).

 • „centralna” – spowodowana zmniejszonym wytwarzaniem płytek krwi:
 • wrodzona – rzadka, czasem rodzinna, objawy obecne są już od dzieciństwa, jej przykładami są:
 • niedokrwistość Fanconiego
 • zespół Alporta
 • nabyta – częstsza od wrodzonej, może być skutkiem:
 • działania leków mielosupresyjnych, diuretyków tiazydowych, estrogenów, interferonu
 • przewlekłego alkoholizmu
 • zakażeń wirusowych
 • niedoboru witaminy B12 lub kwasu foliowego
 • białaczek
 • nowotworów limfoproliferacyjnych
 • zespołów mielodysplastycznych
 • przerzutów nowotworowych
 • choroby Gauchera
 • gruźlicy
 • włóknienia szpiku
 • nocnej napadowej hemoglobinurii
 • działania promieniowania jonizującego
 • niedokrwistości aplastycznej
 • wybiórczej aplazji megakariocytowej
 • małopłytkowości cyklicznej (spadek liczby płytek krwi regularnie co 21–39 dni, najczęściej u młodych kobiet)
 • „mieszana” – spowodowana nadmiernym usuwaniem płytek krwi z krążenia i zmniejszonym wytwarzaniem płytek
 • pierwotna małopłytkowość immunologiczna (ITP)
 • „obwodowa” – spowodowana nadmiernym usuwaniem płytek krwi z krążenia:
 • immunologiczna:
 • małopłytkowość poprzetoczeniowa
 • polekowa (heparyna, abcyksymab, chinidyna, sulfonamidy, NSLPZ, antybiotyki, sole złota)
 • w przebiegu zakażeń
 • na skutek choroby autoimmunologicznej (np. w toczniu rumieniowatym układowym, zespole antyfosfolipidowym)
 • chłoniaki nie-Hodgkina
 • małopłytkowość ciążowa (zwykle >70 000/µl w późnym okresie ciąży, nie wymaga leczenia, ustępuje samoistnie po porodzie)
 • po alogenicznym przeszczepieniu szpiku
 • po leczeniu surowicą antylimfocytową lub antytymocytową
 • nieimmunologiczna:
 • zakrzepowa plamica małopłytkowa (TTP)
 • zespół hemolityczno-mocznicowy (HUS)
 • rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (DIC)
 • związane z uszkodzeniem płytek krwi:
 • hipersplenizm
 • z rozcieńczenia – po przetoczeniu w ciągu doby powyżej 15–20 j. koncentratu krwinek czerwonych bez koncentratu krwinek płytkowych.
 • 2. Nadpłytkowość[ | edytuj kod]

  Rozpoznawana, gdy liczba płytek krwi we krwi obwodowej przekracza 400 000/µl.

  Niedokrwistość Fanconiego (ang. Fanconi anemia) – uwarunkowana genetycznie postać wrodzonej niedokrwistości aplastycznej, przebiegająca z malformacjami kośćca, wadami nerek i serca oraz predyspozycją do nowotworów. Chorobę jako pierwszy opisał szwajcarski pediatra Guido Fanconi w 1927 roku. Jest chorobą rzadko występującą (na świecie opisano około 1200 przypadków).Czynnik VIII, globulina antyhemofilowa (AHG), czynnik antyhemofilowy(AHF), czynnik płytkowy I, czynnik antyhemofilowy A – białko występujące w ludzkim organizmie. Odpowiada za krzepnięcie krwi. Jego brak w 85% powoduje u ludzi hemofilię typu A – nieprawidłowe krzepnięcie krwi. W 1965 r. lekarzom udało się wytworzyć preparaty czynnika VIII. Obecnie chorym na hemofilię wstrzykuje się owe preparaty do układu krwionośnego. W wyniku tej metody chorzy nie są zagrożeni krwawieniami, które mogą doprowadzić do śmierci.
 • pierwotna
 • w przebiegu nowotworów mieloproliferacyjnych
 • wtórne na ogół przebiegają bezobjawowo, nie wywołują skazy krwotocznej
 • 3. Zaburzenia czynności płytek krwi (trombocytopatie)[ | edytuj kod]

 • wrodzone:
 • zaburzenia receptorów powierzchniowych błony płytkowej
 • defekty aktywności prokoagulacyjnej płytek
 • zaburzenia ziarnistości płytkowych
 • defekty struktury lub cytoszkieletu białek płytkowych
 • nabyte:
 • polekowe (ASA, tiklopidyna i klopidogrel, antagoniści GPIIb/IIIa, leki fibrynolityczne)
 • w przebiegu mocznicy
 • w przebiegu chorób wątroby
 • w przebiegu nowotworów mieloproliferacyjnych
 • w przebiegu ostrych białaczek
 • w przebiegu gammapatii monoklonalnych
 • Skazy osoczowe[ | edytuj kod]

  Obejmują zaburzenia w układzie krzepnięcia krwi i fibrynolizy, wynikają z niedoboru, lub braku osoczowych czynników krzepnięcia. Niedobory te mogą być wrodzone (np. w hemofilii) lub nabyte (np. niedobór protrombiny wynikający z niedoboru witaminy K).

  Autoprzeciwciała – przeciwciała skierowane przeciwko tkankom własnego organizmu. Mogą występować w chorobach autoimmunologicznych, przejściowo w pewnych stanach patologicznych związanych z uszkodzeniem tkanek (a nie mających podłoża immunologicznego) lub u osób całkowicie zdrowych. Występują także u większości osób po 70. roku życia.Przeszczepienie szpiku kostnego – zabieg polegający na podaniu pacjentowi preparatu zawierającego komórki macierzyste hematopoezy (krwiotworzenia), które są w stanie odtworzyć układ krwiotwórczy pacjenta, który uległ poważnemu uszkodzeniu w czasie wcześniejszej chemioterapii lub radioterapii (przeszczep autologiczny) albo zastąpić patologiczną hematopoezę chorego (np. w przebiegu białaczki) szpikiem osoby zdrowej (przeszczep allogeniczny).

  Skazy osoczowe wrodzone[ | edytuj kod]

  Najczęściej są spowodowane niedoborem lub zaburzeniem czynności pojedynczego czynnika krzepnięcia krwi:

 • hemofilia A (niedobór czynnika VIII)
 • hemofilia B (niedobór czynnika IX)
 • hemofilia C (niedobór czynnika XI)
 • izolowany niedobór czynników V, VII, X, i XIII
 • niedobór fibrynogenu
 • niedobór protrombiny
 • choroba von Willebranda
 • Wrodzone niedobory czynnika XII (anomalia Hagemana), prekalikreiny i wielkocząsteczkowego kininogenu powodują przedłużenie APTT, ale są bezobjawowe i nie wymagają leczenia.

  Zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, zespół DIC (ang. disseminated intravascular coagulation, DIC) – zespół chorobowy polegający na wtórnej do wielu chorób aktywacji kaskady krzepnięcia i wytworzenie licznych mikrozakrzepów w świetle małych naczyń krwionośnych, co w efekcie często doprowadza do zużycia czynników krzepnięcia, szczególnie fibrynogenu, czynnika VIII i V oraz płytek krwi, powodując objawy skazy krwotocznej („koagulopatia ze zużycia”). Wykrzepianie jest wyzwalane przez uwolniony czynnik tkankowy, odsłonięcie warstwy podśródbłonkowej naczyń lub poprzez nieprawidłowe aktywatory krzepnięcia.Jod (I, łac. iodum) – pierwiastek chemiczny z grupy 17 – fluorowców w układzie okresowym. Jego nazwa pochodzi od stgr. ἰοειδής ioeides – fioletowy.

  Skazy osoczowe nabyte[ | edytuj kod]

  Są wynikiem niedoboru wielu czynników krzepnięcia, zazwyczaj z powodu zmniejszonej syntezy z powodu niedoborów (np. niedoboru witaminy K), chorób wątroby lub zwiększonego ich zużycia (DIC). Do rzadkich przyczyn należy atakowanie jednego z czynników krzepnięcia przez autoprzeciwciała (hemofilia nabyta). Przyczynami są zazwyczaj:

  Czynnik IX (czynnik Christmasa) (EC 3.4.21.22) – enzym z grupy proteaz serynowych zaangażowany w proces krzepnięcia krwi; należy do rodziny peptydaz S1. Chorobą związaną z niedoborem tego białka jest hemofilia B. Niedobór tego białka prowadzący do hemofilii został odkryty u młodego chłopca Stephena Christmasa w 1952 roku.Czynnik XII, FXII (czynnik kontaktu, czynnik Hagemana) – zymogenna postać czynnika XIIa, jednego z czynników kaskady krzepnięcia krwi. Należy do klasy proteaz serynowych (EC 3.4.21.38). U ludzi jest kodowany przez gen F12.
 • zaburzenia krzepnięcia w chorobach wątroby
 • rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (DIC)
 • nabyta hemofilia A (AHA)
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • wybroczyny
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Edyta Odnoczko, Beata Baran, Jerzy Windyga, Zasady rozpoznawania skaz krwotocznych ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki laboratoryjnej, „Hematologia”, 7 (4), 2017, s. 303–311, DOI10.5603/hem.2016.0029, ISSN 2081-3287 [dostęp 2020-06-12].
  2. Jerzy Windyga, podyplomie.pl – Skazy naczyniowe wrodzone i nabyte, podyplomie.pl [dostęp 2020-06-12].
  3. Krystyna Zawilska, Wojciech Młynarski, Skazy krwotoczne płytkowe, mp.pl, 6 sierpnia 2018 [dostęp 2020-06-12].
  4. Jerzy Windyga, Hemofilia A i hemofilia B (choroba Christmasa), mp.pl, 6 sierpnia 2018 [dostęp 2020-06-12].
  5. Jerzy Windyga, Ewa Stefańska-Windyga, Beata Baran, Problemy ginekologiczno-położnicze w chorobie von Willebranda, „Journal of Transfusion Medicine”, 5 (3), Via Medica, 2012, s. 95–102, ISSN 1689–6017, OCLC 922384872 [dostęp 2020-06-12].
  6. Krystyna Zawilska, Skazy krwotoczne naczyniowe, mp.pl, 6 sierpnia 2018 [dostęp 2020-06-12].
  7. Jacek Wachowiak, Skazy krwotoczne u dzieci [dostęp 2020-06-12].
  8. Jerzy Windyga, Skazy krwotoczne osoczowe wrodzone, mp.pl, 6 sierpnia 2018 [dostęp 2020-06-12].
  9. Jerzy Windyga, Skazy krwotoczne osoczowe nabyte, mp.pl, 6 sierpnia 2018 [dostęp 2020-06-12].

  Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Zakrzepowa plamica małopłytkowa (zespół Moschcowitza, ang. thrombotic thrombocytopenic purpura, TTP) – skaza krwotoczna małopłytkowa prowadząca do niedokrwienia narządów na skutek współistniejących mikroangiopatii indukujących niedokrwistość hemolityczną. Niedokrwienie często dotyczy ośrodkowego układu nerwowego.Leki trombolityczne – leki stosowane w celu rozpuszczania skrzepów wewnątrznaczyniowych, aby udrożnić naczynia krwionośne.
  Warto wiedzieć że... beta

  Krzepnięcie krwi – naturalny, fizjologiczny proces zapobiegający utracie krwi w wyniku uszkodzeń naczyń krwionośnych. Istotą krzepnięcia krwi jest przejście rozpuszczonego w osoczu fibrynogenu w sieć przestrzenną skrzepu (fibryny) pod wpływem trombiny. Krzepnięcie krwi jest jednym z mechanizmów obronnych organizmu w wypadku przerwania ciągłości tkanek.
  Interferon (IFN) – ogólna nazwa białka wytwarzanego i uwalnianego przez komórki ciała, jako odpowiedź na obecność patogenów (np. wirusy, bakterie, pasożyty jak również komórki nowotworowe) wewnątrz organizmu. Interferony zapewniają komunikacje pomiędzy komórkami ciała, w celu zwalczenia patogenów, poprzez uruchomienie mechanizmów obronnych systemu immunologicznego.
  Niedokrwistość aplastyczna, aplazja szpiku, anemia aplastyczna – (łac. anaemia aplastica, ang. aplastic anaemia – AA) – to stan, w którym dochodzi do niewydolności szpiku kostnego, wskutek jego hipoplazji lub aplazji prowadząca do pancytopeni czyli obniżenia ilości wszystkich linii komórek krwi, to znaczy erytrocytów, leukocytów i trombocytów. Występuje z częstością 1–2/1000 000 osób/rok w krajach zachodnich, a w Japonii, południowo-wschodniej Azji i w Chinach częściej. Może wystąpić w każdym wieku, ale największa zachorowalność występuje między 15 a 25 rokiem życia oraz po 60 roku życia, z przewagą u mężczyzn. Pierwszy opis tej choroby pochodzi z 1888 i został podany przez Ehrlicha.
  Mózg (cerebrum) – narząd ośrodkowego układu nerwowego, złożony ze zwojów mózgowych (cerebralnych, głowowych) występujący u większości zwierząt dwubocznie symetrycznych.
  Tkanka (łac. textum, l. m. textus; gr. histos – utkanie, tkanka) – zespół komórek (wraz z istotą międzykomórkową) o podobnej budowie, określonych czynnościach, podobnym pochodzeniu, przemianie materii i przystosowanych do wykonywania określonej funkcji na rzecz całego organizmu. Tkanki są elementami składowymi narządów i ich układów. Dział biologii zajmujący się tkankami to histologia.
  Zespół antyfosfolipidowy (zespół Hughesa, zespół antykardiolipinowy, ang. antiphospholipid syndrome) – niezapalna układowa choroba tkanki łącznej, charakteryzująca się współwystępowaniem zakrzepicy naczyniowej lub powikłań położniczych oraz krążących przeciwciał antyfosfolipidowych.
  Sole złota – stosowane w medycynie określenie związków złota stosowanych jako preparaty lecznicze. W rzeczywistości nie wszystkie związki z tej grupy są prawdziwymi solami. Pierwszym, który zastosował je jako leki, był francuski internista Jacques Forestier. Obecnie sole złota są najstarszymi ze stosowanych jeszcze leków w chorobach reumatycznych: reumatoidalnym zapaleniu stawów, łuszczycowym zapaleniu stawów, toczniu, błoniastym zapaleniu kłębuszków nerkowych.

  Reklama