• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Skawina - gmina  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Borek Szlachecki – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Skawina, przy drodze krajowej 44. We wsi znajduje się siedziba parafii Zwiastowania Pańskiego.Skawina – miasto w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Skawina. Miasto jest położone nad rzeką Skawinką kilkanaście kilometrów na południowy zachód od centrum Krakowa. Jest jednym z ośrodków miejskich aglomeracji krakowskiej.

  Skawinagmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie krakowskim.

  Siedziba gminy to Skawina.

  Według danych z 30 czerwca 2016 r. gminę zamieszkiwało 43 235 osób.

  Struktura powierzchni[ | edytuj kod]

  Według danych z roku 2012 gmina Skawina ma obszar 9984 ha, w tym:

  Pozowice (dawniej Powozowice) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Skawina.Jaśkowice – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Skawina, przy drodze krajowej 44.
 • pola uprawne: 51%
 • zieleń nieurządzona: 20%
 • zabudowa: 16%
 • lasy: 11%


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Warto wiedzieć że... beta

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
  Zelczyna – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Skawina, przy drodze 44.
  Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego; drugi, pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP), posiadający ponad 23 tysięcy wiernych zrzeszonych w ramach 217 zborów; największy polski Kościół protestancki nurtu ewangelicznego; największa, choć nie jedyna, wspólnota zielonoświątkowców w Polsce, związana z pentekostalną tradycją amerykańskich Zborów Bożych i przyjmująca ustrój kongregacjonalno-synodalny. Kościół Zielonoświątkowy w RP jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik „Chrześcijanin”. Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą prawną działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lutego 1997. Obecnym Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i Prezbiterem Naczelnym Kościoła jest bp dr Marek Kamiński.
  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.
  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).
  Gmina Lanckorona – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie wadowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie bielskim.
  Radziszów (dawniej Radessow, Radeszew) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Skawina.

  Reklama

  Czas generowania strony: 1.115 sek.