Skala kontrolna

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Skala kontrolna – stosowana w psychometrii dodatkowa skala, która ma na celu ocenę rzetelności odpowiedzi badanych i wykrycie ewentualnych prób fałszerstwa testu psychologicznego. Istnieją różne rodzaje skal kontrolnych, wykrywające np. symulację, dyssymulację, kłamstwa, itp.. Są one stosowane m.in. w MMPI-2, Inwentarzu Osobowości Eysencka, funkcjonują także jako niezależne testy.

Psychometria (z gr. psyche – dusza, metria – miara) – dział psychologii, zajmujący się teorią i praktyką stosowania testów psychologicznych, który opiera się na zdobyczach statystyki i matematyki. Psychometria wykształca procedury badania testowego w psychologii poprzez obiektywizację, pomiar rzetelności i trafności, standaryzację, normalizację i ewentualną właściwą adaptację narzędzi badawczych, jakimi są kwestionariusze osobowości, testy uzdolnień i inteligencji, ankiety oraz skale.Symulacja jako przedmiot zainteresowania nauk klinicznych (medycyny i psychologii) jest definiowana jako celowe fałszowanie, wyolbrzymianie lub samowywoływanie choroby (psychicznej lub somatycznej) motywowane dającymi się określić pobudkami zewnętrznymi. Zjawiskiem przeciwnym jest dysymulacja.

MMPI-2[ | edytuj kod]

Skale kontrolne w teście MMPI-2:

 • Liczba pytań na które badany nie odpowiedział.
 • Skala L zawiera pytania, przy których uczestnik ma szansę przyznać się do drobnych wad. Ma na celu wykrycie świadomych prób przedstawiania się w lepszym świetle.
 • Skala F ma za zadanie wykrywać przypadki ludzi, którzy starają się symulować niewystępujące u nich zaburzenia psychiczne. Składa się ona z pytań o objawy które rzadko występują u rzeczywistych chorych, jednak są w powszechnej świadomości kojarzone z zaburzeniami psychicznymi. Raportowanie wielu tego typu objawów jednocześnie jest bardzo mało prawdopodobne przy szczerych odpowiedziach.
 • Skala K wykrywa nastawienie obronne badanego, jest subtelniejsza od skali L, reaguje także na nieuświadomione próby ukrycia zaburzeń.
 • Wskaźnik Gougha, będący różnicą F-K.
 • Skala T-R zawiera identyczne pytania, stawiane w dużej odległości od siebie. Pozwala sprawdzić, czy badany konswekwentnie udziela identycznych odpowiedzi.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. M. Matkowski: MMPI – badanie, opracowanie, interpretacja. Poznań: Pracownia Terapii i Rozwoju Osobowości, 1992.
  2. Barbara Zych: Czym są skale kłamstwa?.
  Reklama