Single Static Assignment

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Single Static Assignment to postać programu używana przez kompilatory w trakcie optymalizacji, w której każdej zmiennej wartość przypisuje się tylko raz.

Optymalizacja - metoda wyznaczania najlepszego (optymalnego) rozwiązania (poszukiwanie ekstremum funkcji) z punktu widzenia określonego kryterium (wskaźnika) jakości (np. kosztu, drogi, wydajności).

Np. dla programu:

  a = read();
  b = a + 2;
  a = a + 1;
  f(a, b);

Postać SSA to:

  a1 = read();
  b1 = a1 + 2;
  a2 = a1 + 1;
  f(a2, b1);

Jeśli wartość zmiennej w danym użyciu może pochodzić z kilku różnych przypisań, używa się specjalnej φ-funkcji.

Dla:

  a = 2;
  if (b > 0)
    a = 4;
  f(a);

Postacią SSA jest:

  a1 = 2;
  if (b > 0)
    a2 = 4;
  a3 = φ(a1, a2);
  f(a3);

Postać SSA ułatwia wiele rodzajów optymalizacji. Najprostszą jest propagacja stałych – jeśli wiemy że do danej SSA-zmiennej została przypisana pewna wartość, możemy zastąpić wszystkie użycia tej zmiennej przez daną stałą, nawet jeśli w oryginalnym programie zmienna ta była używana też do innych celów.

Więzy[ | edytuj kod]

Można też na tej postaci dokonywać łatwych wyliczeń więzów. Np. jeśli wiemy, że w programie jest wykonywany test czy a3 > 0, i że a3 = φ(a1, a2), możemy sprawdzić czy test ten jest spełniony nawet bez znajomości dokładnej wartości a3.

Np. jeśli mamy kod tablicowania wartości funkcji sinus:

  int rozmiar = 100;
  float tab[rozmiar];
  i = 0;
  while (i < rozmiar)
  {
    tab[i] = sin(i * alpha);
    i = i + 1;
  }

Bezpieczeństwo wymaga, żeby wprowadzić testy, czy używany indeks jest poprawny (powinien to robić automatycznie kompilator; większość kompilatorów C/C++ tego nie robi, choć robią to kompilatory wielu innych języków):

  int rozmiar = 100;
  float tab[rozmiar];
  i = 0;
  while (i < rozmiar)
  {
    if (i < 0)
      raise InvalidArrayIndex;
    if (i >= rozmiar)
      raise InvalidArrayIndex;
    tab[i] = sin(i * alpha);
    i = i + 1;
  }

Po przeprowadzeniu na SSA (blok pre-while oznacza instrukcje wykonywane przed porównaniem, blok taki nie występuje w kodzie źródłowym, jednak kompilator musi go i tak wygenerować, żeby umieścić tam wyliczenia i wywołania funkcji występujące w złożonych warunkach):

  int rozmiar = 100;
  float tab[rozmiar];
  i1 = 0;
  pre-while {
    i3 = φ(i1, i2);
  }
  while (i3 < rozmiar)
  {
    if (i3 < 0)
      raise InvalidArrayIndex;
    if (i3 >= rozmiar)
      raise InvalidArrayIndex;
    tab[i] = sin(i3 * alpha);
    i2 = i3 + 1;
  }

To że i3 >= rozmiar jest fałszywe kompilator wie z warunku, jaki występuje na początku bloku. Jednak i musi w trakcie wykonywania programu przynajmniej raz złamać to założenie – osiąga przecież wartość rozmiar żeby opuścić pętlę! Bez SSA trudniej byłoby rozważać takie przypadki. Podobnie kompilator może stwierdzić, że i1 >= 0, i że jeśli i3 >= 0, to i2 = i3 + 1 >= 0 (jeśli zajmie się też rozpatrywaniem kwestii przepełnienia).

Reklama