Sikawa

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Podział dawnej dzielnicy Widzew na obszary Systemu Informacji Miejskiej – wyszczególniony obszar SIM Sikawa
Publiczne Gimnazjum nr 33 (przed reformą 1999 Szkoła Podstawowa nr 158), ul. Janosika 136
Przedszkole Miejskie nr 94 / Tyły Publicznego Gimnazjum nr 33
Kapliczka na osiedlu Sikawa

Sikawarejon miasta w północno-wschodniej części Łodzi, na obszarze dzielnicy Widzew, włączony do Łodzi 20 grudnia 1945.

II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

Sikawa wchodzi w skład osiedli administracyjnych: Stoki-Sikawa-Podgórze (wschodnia część) i Dolina Łódki (zachodnia część). Z kolei stworzony w 2005 łódzki System Informacji Miejskiej uznaje Sikawę za samodzielne osiedle.

Historia wsi[ | edytuj kod]

Pierwsza wzmianka o Woli Miecznikowej odnotowana została w źródłach pisanych z końca XV wieku. Istnieje przypuszczenie, że ta, położona na śródleśnej polanie wieś, powstała też w tym stuleciu. W latach 70. XVI wieku Sikawa należała do Jakuba Stokowskiego. Obszar ornych gruntów chłopskich wynosił wówczas 3 łany (około 50 hektarów), przy 2,5 łana odłogów.

<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,Łódka – rzeka w Łodzi do XIX wieku zwana Starowiejską lub Ostrogą. Nad jej brzegami, w XIII wieku, powstała osada, która dała początek Łodzi. Rzeka ma całkowitą długość 20 km, z czego 15,6 km znajduje się w granicach administracyjnych miasta. Źródła rzeki znajdują się na przepuście drogowym pod ul. Brzezińską, na wysokości skrzyżowania z ul. Giewont. Ujście znajduje się w Konstantynowie Łódzkim, gdzie rzeka wpada do Neru.

Istotne zniszczenia spotkały Sikawę w latach wojen szwedzkich lub być może nieco później – podczas rokoszu Lubomirskiego. Przekaz z 1667, prawdopodobnie odnoszący się do lat wcześniejszych, informuje, że podczas przemarszu przez wieś żołnierzy, spalone zostały 3 chłopskie chałupy. Z inwentarza z 1666 wynika, iż zarówno karczma, jak i szereg chałup chłopskich znajdowały się w stanie ruiny. We wsi wówczas ponoć zamieszkiwane były tylko 2 zagrody chłopskie.

Zakłady Przemysłu Pończoszniczego „Feniks” – obecnie nieistniejące, największe w okresie PRL zakłady przemysłu pończoszniczego w Polsce.Reforma systemu oświaty – reforma realizowana w Polsce od 1 września 1999, która doprowadziła po trzech latach do przekształcenia obowiązującego od 1968 r. dwustopniowego systemu szkolnictwa w strukturę trzystopniową.

W XVIII wieku Sikawa, związana z dobrami Stoki, stanowiła nadal własność Stokowskich. Wieś jednak nie rozbudowała się zbytnio. Znajdowały się tam tylko 3 gospodarstwa chłopskie. W 1822 w 7 domostwach zamieszkiwało Sikawę 69 osób.

W okresie II wojny światowej, przy obecnej ul. Beskidzkiej, znajdował się obóz pracy karnej utworzony przez łódzkie gestapo (Arbeitserziehungslager), funkcjonujący od 12 marca 1943 do 18 stycznia 1945. Po wojnie obóz jeniecki dla oficerów Wehrmachtu, obóz filtracyjny dla cywilnych Niemców pochodzenia polskiego (volksdeutschów), obecnie Zakład Karny nr 1 w Łodzi.

<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>Przemysł – dział produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody i dostosowanie ich do potrzeb ludzi odbywa się na dużą skalę, na zasadzie podziału pracy i za pomocą maszyn.

Etymologia nazwy[ | edytuj kod]

Wieś Sikawa zwana była niegdyś także Wolą Miecznikową (lub Mieczkową). Pierwsza z ww. nazw prawdopodobnie swe pochodzenie zawdzięcza licznie bijącym w przeszłości na tych terenach źródłom (obecnie nieliczną z widocznych pozostałości są źródła rzeki Łódki). Co do drugiej nazwy istnieje przeświadczenie, że pojawiła się ona, gdyż wieś została osadzona jako wolnizna (czyli wola), przez któregoś z dziedziców Stokowskich, posiadającego tytuł miecznika (stąd nazwa Wola Miecznikowa, czasem przekręcana na Wolę Mieczkową lub też Mieczykową). Zarówno nazwa Sikawa, jak i Wola Miecznikowa, stosowane były zamiennie aż do przełomu XVIII i XIX wieku. Jeszcze w inwentarzu dóbr Stoki z 1777 znajdowała się wzmianka: na tejże drodze idącej przez wieś jest Wola Mieczykowa, inaczej Sikawa zwana. Potem utrzymała się już tylko obecna nazwa.

Parafia Matki Boskiej Różańcowej i św. Stanisława Biskupa i Męczennika – rzymskokatolicka parafia w Łodzi, położona w dekanacie Łódź-Stoki archidiecezji łódzkiej.Łan (łac. laneus, cs. lán, niem. Lahn lub Hube, w dialekcie szwabskim również hueb, huebm, hufe) – dawna jednostka podziału pól wspólnoty w średniowiecznej Europie Zachodniej. Jednostka ta służyła pomiarom powierzchni i długości ziemi przeznaczonej pod zasiewy, zgodnie z przywilejem nadanym osadnikowi przez głowę panującą z przeznaczeniem do uprawy. W Polsce i w Czechach od XIII wieku była to jednostka miernicza dla określania rozmiarów podstawy uposażenia chłopa osadzonego na wsi na prawie niemieckim.

Lokalizacja i morfogeneza wsi[ | edytuj kod]

Z racji ubogich źródeł, trudne jest dokładne zlokalizowanie historycznej wsi. Określa się, iż wieś Sikawa leżała na północ lub północny wschód od Stoków, prawdopodobnie w rejonie dzisiejszej ulicy Brzezińskiej lub też na południe od niej. Z mało dokładnych map z przełomu XVIII i XIX w. wynika tylko, że zabudowania tej wsi znajdowały się na północny wschód od zabudowań Stoków. Sikawa była starą wsią zwartą, o wieloniwowym układzie pól.

Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. Uprzednio, w latach 1945–1952 ten sam organizm państwowy funkcjonował jako podmiot prawa międzynarodowego pod nazwą Rzeczpospolita Polska. Państwo to w okresie 1945-1989 propagandowo i kolokwialnie określane było jako Polska Ludowa.Przedszkole – instytucja opiekuńczo-wychowawcza, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat (w Polsce – w szczególnych przypadkach od 2,5) do rozpoczęcia obowiązku szkolnego.

Włączenie w granice miasta Łodzi[ | edytuj kod]

Dawne zakłady „Feniks”
Centrum handlowe M1

Sikawa została włączona w obręb miasta Łodzi po II wojnie światowej. Osiedle to przez lata, mimo administracyjnej przynależności do miasta, w dużej mierze zachowywało swój poprzedni, wiejski charakter.

Na osiedlu przeważa zabudowa jednorodzinna. Znajdują się tutaj także niewielkie firmy (głównie z branży odzieżowej) i zakłady przemysłowe, których jednak liczba znacznie spadła w porównaniu z okresem PRL, kiedy działały tu liczne fabryki m.in. Zakłady Przemysłu Pończoszniczego „Feniks”. Na terenie Sikawy na przełomie XX i XXI wieku wybudowano jedno z największych łódzkich centrów handlowych M1.

Jan Stanisław Fijałek (ur. 22 marca 1926 w Łodzi, zm. 17 grudnia 1997 w Łodzi) – polski historyk, historyk medycyny łódzkiej, badacz dziejów społeczno-gospodarczych, regionalista.System Informacji Miejskiej w Łodzi – łódzki system informacji wizualnej, wdrażany w mieście od 2005, oparty na czerwono-niebieskich i czerwono-brązowych (na terenach o cennych turystycznie walorach) tablicach, zawierających nazwę ulicy i obszaru miasta oraz numerację porządkową nieruchomości. System ten systematycznie zastępuje dwa poprzednie systemy, oparte na tabliczkach w kolorach piaskowym i amarantowym.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Potop szwedzki – najazd Szwecji na Rzeczpospolitą w 1655 w czasie II wojny północnej (1655–1660). Formalnie zakończył go pokój w Oliwie zawarty w 1660. Wojna ta prowadzona była nie tylko przez Szwecję, w czasie wojny zmieniały się zarówno sojusze, jak i siły obu stron. Była ona kontynuacją wcześniejszych wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą, miała także swoje korzenie w sporze o tron Szwecji zapoczątkowanym jeszcze przez króla Zygmunta III Wazę. Potop szwedzki pokazał słabość organizacyjną Rzeczypospolitej, a najeźdźca skuteczność swoich działań uzyskał m.in. poprzez kolaborację i przekupstwo po stronie Rzeczypospolitej. I choć ostatecznie Szwedzi zostali wyparci, to jednak poniesione straty i koszty ustępstw pokojowych były wysokie, a niektóre zniszczenia materialne, szczególnie szwedzka grabież dóbr kultury polskiej, są widoczne współcześnie.
<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
Ryszard Rosin (ur. 29 marca 1919 w Koninie - zm. 11 marca 2002 w Łodzi) polski historyk, mediewista, znawca nauk pomocniczych historii.
Dolina Łódki - osiedle administracyjne (Jednostka pomocnicza gminy) w północno-wschodniej części Łodzi, na terenie dawnej dzielnicy (obecnie Delegaturze UMŁ) Widzew.
Widzew – do 31 grudnia 1992 dzielnica miasta Łodzi. Największa obszarem dawna dzielnica miasta, licząca 90,8 km², ale jednocześnie o najmniejszej gęstości zaludnienia (ok. 140 tys. mieszkańców na 775,2 tys. w całej Łodzi).
Gimnazjum (łac. gymnasium z gr. gymnásion – "miejsce służące gimnastyce") – szkoła średnia, różnej postaci, zależnie od epoki i kraju kształcąca młodzież męską. W XIX wieku powstały gimnazja dla dziewcząt.
<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

Reklama