• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siemion Korsakow  Podstrony: [1] [2] 3
  Przeczytaj także...
  Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.Choroby reumatyczne (potocznie reumatyzm) – grupa chorób charakteryzujących się przewlekłymi zmianami zapalnymi w obrębie tkanki łącznej, spowodowanymi najczęściej reakcją autoimmunologiczną. Grupa chorób reumatycznych objawia się często zmianami chorobowymi w stawach i kościach, dając objawy bólowe i w skrajnych przypadkach ograniczenie ruchomości stawów, aż do całkowitego ich usztywnienia. Słowem „reumatyzm” lub też „gościec” najczęściej określa się w mowie potocznej reumatoidalne zapalenie stawów.
  Pionier i propagator homeopatii[ | edytuj kod]

  Siemion Korsakow żył w tym samym czasie co twórca homeopatii Samuel Hahnemann, z którym korespondował. Hahnemann cenił Korsakowa i jego idee dotyczące homeopatii, o czym świadczą zachowane w archiwum listy. Nie był z wykształcenia lekarzem, lecz sam studiował dostępną wiedzę medyczną. Do 1829 zgłębiał i praktykował leczenie alopatyczne, lecz po zastosowaniu homeopatii w reumatyzmie, na który cierpiał, zwrócił się w kierunku homeopatii i następne lata życia poświęcił pracy na rzecz rozwoju tej dziedziny wiedzy. Udzielał porad leczniczych swoim znajomym, rodzinie oraz okolicznym chłopom i każdemu chętnemu.

  Patent – potocznie: dokument wydawany przez urzędy patentowe; właściwie: ograniczone w czasie prawa właściciela rozwiązania technicznego do wyłącznego korzystania z wynalazku bądź wynalazków będących przedmiotem patentu w celach zawodowych lub zarobkowych na terenie państwa, które decyzją administracyjną patentu udzieliło, pod warunkiem wniesienia opłat za co najmniej pierwszy okres ochrony od daty zgłoszenia.Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.

  Eksperymentował i dokonywał odkryć w tej dziedzinie oraz zgłębiał tajniki natury. Autor wielu pomysłów dotyczących homeopatii, m.in. proponował umieszczenie w probówce 1 peletki nasączonej spotęgowanym roztworem substancji leczniczej między dużą ilością nienasączonych peletek, twierdząc że w ten sposób wszystkie peletki staną się aktywne leczniczo, o czym doniósł w liście Hahnemannowi w 1829.

  Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) — świadczenie pieniężne mające służyć jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej.Alopatia, allopatia, alopatyczny (gr. ảλλος, allos – odmienny, inny i πάθος, pathos – cierpienie) – metody leczenia inne niż homeopatia oraz leki inne niż homeopatyczne. Medycyna alopatyczna określana jest też jako: medycyna zachodnia, medycyna naukowa lub medycyna współczesna.

  Metoda na wylew[ | edytuj kod]

  Zainicjował stosowanie wysokich potencji homeopatycznych oraz opracował szybki i tani sposób ich sporządzania, który wymagał użycia tylko 1 naczynia. Ten sposób przyrządzania setnych potencji homeopatycznych nazywany jest do dzisiaj metodą Korsakowa lub metodą na wylew albo metodą jednego naczynia. Potencje homeopatyczne wykonane w ten sposób są oznaczane symbolem K pochodzącym od nazwiska Korsakowa, np. 200K, MK, 10MK.

  Homeopatia (z gr. όμοιος, homoios – podobny i πάθος, pathos – cierpienie) – forma medycyny niekonwencjonalnej, zaproponowana po raz pierwszy w 1796 przez niemieckiego lekarza Samuela Hahnemanna. Zwolennicy tej metody stosują wysoce rozcieńczone substancje, które domniemanie mają leczyć choroby o symptomach podobnych do tych powstałych w wyniku spożycia tychże substancji. Homeopatia bazuje na aksjomacie ipse dixit sformułowanym przez Hahnemanna, który nazwał go „prawem podobieństw”. Według niego substancje powodujące pewne symptomy u osób zdrowych powinny być podawane w rozcieńczonej formie pacjentom wykazującym podobne objawy. Środki homeopatyczne są przygotowywane poprzez sukcesywne rozcieńczanie. Po każdym rozcieńczeniu otrzymany roztwór jest mieszany przez intensywne potrząsanie, które homeopaci nazywają succussion, zakładając, że zwiększa to efektywność otrzymanej substancji. Cały ten proces homeopaci nazywają dynamizowaniem. Rozcieńczanie trwa zazwyczaj tak długo, że w roztworze nie pozostaje nic z początkowej substancji.Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.

  Napisał pięć książek, które zawierają opisy leków alopatycznych i homeopatycznych zastosowanych w konkretnych przypadkach klinicznych.

  Podczas epidemii cholery w 1830 i 1847 pełnił funkcję lokalnego inspektora zdrowia, nadzorując pracę szpitali dla chorych na cholerę oraz zbierając dane statystyczne dotyczące skuteczności homeopatycznych (Veratrum) i uniwersyteckich metod leczenia cholery w celach naukowych i porównawczych.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Alexander Kotok, M.D.: The history of homeopathy in the Russian Empire until World War I (ang.). [dostęp 15 maja 2008].
  2. Georg Trogemann, Wolfgang Ernst, Alexander Y. Nitussov: Computing in Russia: The History of Computer Devices and Information (ang.). [dostęp 18 maja 2008].
  3. Александр Нитусов: Семен Корсаков и «машина для сравнения идей» (ros.). [dostęp 2.06.2008].
  4. Alexander Nitussov: Prof. Gelliy Nikolaewich Povarov (ang.). [dostęp 18 maja 2008].
  5. Alexander Nitussov: Researches on the history of European computer development (ang.). [dostęp 18 maja 2008].
  6. Thomas Lindsey Bradford, dr: Pioneers of homeopathy (ang.). [dostęp 15 maja 2008].
  Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. [now.] statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.Charles Babbage (ur. 26 grudnia 1791 w Teignmouth, zm. 18 października 1871 w Londynie) – angielski matematyk, astronom i mechanik, autor tablic logarytmicznych, konstruktor mechanicznych maszyn liczących.


  Podstrony: [1] [2] 3  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Technologia informacyjna (ang. information technology, IT) – całokształt zagadnień, metod i środków i działań związanych z przetwarzaniem informacji.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Maszyny licząco-analityczne (tabulatory) – urządzenia liczące i wspomagające obliczenia, używające stosowanych w technice kart perforowanych. Wyróżnia się wśród nich:
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.
  Karta dziurkowana, karta perforowana - nośnik danych stosowany do zapisu informacji w maszynach z automatycznym przetwarzaniem danych. Używana do programowania komputera począwszy od ich konstrukcji aż do lat 80. XX wieku, stosowana współcześnie z papierową taśmą dziurkowaną.
  Inżynier – osoba, która ma umiejętności i wiedzę zdobytą w zakresie nauk inżynieryjnych i technicznych. Jest to także określenie tytułu zawodowego nadawanego przez uczelnie wyższe po ukończeniu studiów inżynierskich.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.033 sek.