Sesja (obrady)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sesja (łac.) – posiedzenie poświęcone określonej sprawie; narady, obrady.

Rada Państwa – kolegialny organ naczelny władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1947-1989. Łączyła kompetencje władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W latach 1952-1989 Rada Państwa pełniła obowiązki kolegialnej głowy państwa (odpowiednik prezydenta) oraz zapewniała ciągłość najwyższego kierownictwa państwowego w związku z sesyjnym trybem pracy Sejmu.Wybory – proces, w którym obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy. Jest to podstawowy mechanizm demokracji.

Sesja sądowa – posiedzenie sądu lub szereg kolejnych posiedzeń, wyznaczanych dla rozpoznania oznaczonych spraw.

Sesja wyjazdowa – posiedzenie sądu wyznaczone w innej miejscowości niż siedziba sądu, zorganizowane dla przeprowadzenia dowodu z oględzin lub rozpoznania całej sprawy.

Sesja sejmowa – okres, w którym odbywają się posiedzenia plenarne Sejmu.

Sąd – we współczesnych demokratycznych systemach prawnych jest niezawisłym organem państwowym, powołanym do stosowania prawa w zakresie rozstrzygania sporów między podmiotami pozostającymi w sporze, a także decydowania o przysługujących uprawnieniach oraz dokonywania innych czynności określonych w ustawach lub umowach międzynarodowych. Wyposażony jest w atrybut niezawisłości (nie podlega innym organom władzy) i funkcjonuje w szczególnej, procesowej formie.Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

Polska Rzeczpospolita Ludowa[ | edytuj kod]

Sesja sejmowa[ | edytuj kod]

W PRL-u sprawę zwoływania sesji sejmowej regulowała Konstytucja PRL oraz regulamin Sejmu. Organem zwołującym Sejm na sesje była Rada Państwa. Pierwsza sesja nowo obranego Sejmu powinna była być zwołana w ciągu miesiąca od dnia wyborów. Sejm mógł być zwoływany na sesję zwyczajną (dwa razy do roku: jesienna – nie później niż na dzień 31 X, sesja wiosenna – nie później niż na dzień 1 IV) oraz sesję nadzwyczajną, którą Rada Państwa zwoływała z własnej inicjatywy, a obowiązana była to uczynić na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby posłów.

Reklama