• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Serwer poczty elektronicznej

  Przeczytaj także...
  Adres poczty elektronicznej, adres e-mailowy – adres poczty elektronicznej, umożliwiający przesyłanie wiadomości poprzez sieć komputerową, w tym Internet.Sendmail jest popularnym serwerem poczty elektronicznej (MTA), rozwijanym od 1979. Autorem pierwszej wersji sendmaila jest Eric Allman, który napisał również jego poprzednika – delivermaila. Oprócz SMTP sendmail oferuje wiele sposobów przesyłania i dostarczania poczty. Sendmail był najpopularniejszym MTA w internecie, co częściowo wynikało z tego, że był standardowym programem tego typu w wielu systemach typu Unix. Ostatnio stracił na popularności ze względu na skomplikowaną konfigurację i problemy z bezpieczeństwem. Jest rozpowszechniany zarówno jako wolne oprogramowanie jak i na licencjach zamkniętych.
  Post Office Protocol version 3 (POP3) to protokół internetowy z warstwy aplikacji pozwalający na odbiór poczty elektronicznej ze zdalnego serwera do lokalnego komputera poprzez połączenie TCP/IP. Ogromna większość współczesnych internautów korzysta z POP3 do odbioru poczty.

  Serwer poczty elektronicznej (ang.) Mail Transfer Agent, MTA – program poczty elektronicznej przesyłający wiadomości internetowe pomiędzy adresami poczty elektronicznej, wykorzystujący architekturę oprogramowania typu klient-serwer.

  Niepoprawnie skonfigurowany MTA może stanowić tzw. open relay i służyć do rozsyłania spamu.

  Obsługiwane protokoły komunikacyjne[ | edytuj kod]

  MTA musi obsługiwać protokół komunikacyjny SMTP w roli serwera (ciągły nasłuch, odbieranie poczty) oraz klienta (nadawanie poczty).

  Mail Submission Agent (MSA) – program komputerowy lub demon, którego zadaniem jest odbieranie poczty elektronicznej od klienta poczty elektronicznej, (ang.) Mail User Agent (MUA), w celu dostarczenia jej do serwera poczty elektronicznej (MTA). MSA korzysta z protokołu komunikacyjnego SMTP, w wariancie zdefiniowanym w dokumentach RFC 2476 i RFC 4409.SMTP (ang.) Simple Mail Transfer Protocol – protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej w Internecie. Standard został zdefiniowany w dokumencie RFC 821 a następnie zaktualizowany w 2008 roku w dokumencie RFC 5321

  W zależności od implementacji, MTA może spełniać równocześnie rolę programu MDA i/lub MAA – w takim przypadku obsługuje również protokół POP3 oraz IMAP.

  Przykładowe implementacje MTA[ | edytuj kod]

 • Courier-MTA
 • Exim
 • Microsoft Exchange Server
 • MDaemon
 • Mercury Mail Transport System
 • Postfix
 • qmail
 • Sendmail
 • ZMailer
 • Rodzaje programów poczty elektronicznej[ | edytuj kod]

  W kolejności działania, według terminologii w języku angielskim:

 • Mail User Agent (MUA) – klient poczty elektronicznej – pobiera pocztę od MRA, odczytuje, redaguje, wysyła do MSA.
 • Mail Submission Agent (MSA) – odbiera pocztę od MUA i wysyła do MTA.
 • Mail Transfer Agent (MTA) – serwer poczty elektronicznej – odbiera pocztę od MSA.
 • Mail Delivery Agent (MDA) – pobiera pocztę od MTA i przekazuje do skrzynek.
 • Mail Access Agent (MAA) – pobiera pocztę ze skrzynek i wysyła do MRA.
 • Mail Retrival Agent (MRA) – pobiera pocztę od MAA.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • alias poczty elektronicznej
 • przekierowanie poczty elektronicznej
 • skrzynka poczty elektronicznej
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Electronic mail. Aka email (Knuth) (ang.). [dostęp 2007-02-20]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-05-26)]. Kompendium wiedzy o poczcie elektronicznej.
 • Exim – serwer poczty elektronicznej (agent transferu poczty – ang. Mail Transfer Agent) dla systemów uniksowych rozwijany przez University of Cambridge na licencji GNU General Public License. Jego nazwa pochodzi od skrótu „EXperimental Internet Mailer”.Klient poczty elektronicznej (ang.) Mail User Agent, MUA – program poczty elektronicznej służący użytkownikowi komputera do odbioru i wysyłania poczty elektronicznej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Mail Delivery Agent (MDA) – program poczty elektronicznej służący do lokalnego rozdzielania i dostarczania poczty elektronicznej do skrzynek pocztowych kont użytkowników.
  Mail Retrival Agent (MRA) – program odbierający pocztę elektroniczną od Mail Access Agent (MAA), zazwyczaj za pomocą protokołu POP3 lub IMAP.
  Protokół komunikacyjny to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych.
  Program poczty elektronicznej – program komputerowy służący do wysyłania, odbierania i przetwarzania poczty elektronicznej.
  Mercury Mail Transport System (Mercury MTS) to darmowy serwer e-mail stworzonego przez Davida Harrisa, który też stworzył Pegasus Mail. Najnowszą wersją jest 4.62.
  Mail Access Agent (MAA) – program komputerowy lub demon odczytujący pocztę elektroniczną znajdującą się w skrzynkach pocztowych, w celu jej przekazania do MRA, lub bezpośrednio do MUA. Komunikacja odbywa się za pomocą protokołu komunikacyjnego POP3 lub IMAP.
  Wiadomość internetowa to plik tekstowy zawierający list poczty elektronicznej lub artykuł grup dyskusyjnych sformatowany zgodnie ze standardem opisanym w RFC 5322.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.739 sek.